Kategorier
2014 Nyhetsbrev 12/2014

Landsbygdsriksdagen tema i årets första nyhetsbrev från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 1-2014Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) första nyhetsbrev för i år har som tema den svenska Landsbygdsriksdagen, den trettonde i ordningen. Det bjuds på några aptitretare och bakom-kulisserna-blickar inför detta viktiga evenemang. Utöver temat så kan man även bl.a. läsa om att tre skolor öppnat virtuellt lärarrum, att Sveriges första Klimatriksdag ordnas i Norrköping 6-8.6 och att Gotland landsbygdssäkrar besluten genom den s.k. Flataklocksmodellen, vilken är den samma som svenska regeringen använder.

Nyhetsbrevet (1/2014) finns att läsas på HSSL:s hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 35/2013

Landsbygdssäkring bör tas i beaktande vid kommunfusioner

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (25.9), där man vädjar för att landsbygdssäkring gör vid kommunfusioner. Landsbygdssäkringen behövs för att få regionalt, jämbördigt förverkligande och bevarande av landsbygdens service. Här under följer den (av Svensk Byaservice) översatta texten till svenska i sin helhet:

Byaverksamhet i Finland rf:s ställningstagande 25.9.2013

Landsbygdssäkring bör tas i beaktande vid kommunfusioner
Hur påverkar kommunreformen landsbygdens utveckling? Genom kommun- och servicestrukturreformen försöker man få till stånd en bättre tillgänglighet av service. Reformen för med sig synnerligen stora strukturella och principiella förändringar, t.ex. tillgången till närservice. Den här förändringen upplever man, förståeligt nog, som delvis ett hot bland Finlands byar. Erfarenheten har visat, att kommunsammanslagningar centraliserar servicen och att medborgarna måste företa längre resor för att sköta sina ärenden. Under sådana här omständigheter bör invånarna höras och behandlas lika.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Svenska temagruppen gör kommunrunda i Svenskfinland

ny logo svet LITEN svenskaSvenska temagruppen i samarbete med Leader-grupperna och lantbruksprodu-centerna (SLC) kommer att besöka alla finlandssvenska kommuner som är intresserade av landsbygdspolitik. Framförallt kommer aktuella programfrågor att diskuteras. Det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet skrivs som bäst och kommunerna åsikt är viktig. Dessutom är Leader-programmen för nästa period på slutrakan. Landsbygdssäkring, d.v.s. hur man beaktar landsbygdens särfrågor, kommer också att diskuteras med kommunledningen. I samband med utredningarna inför eventuella kommunsammanslagningar är landsbygdssäkringen ett viktigt redskap. Närmat, d.v.s. hur kommunen bättre kunde göra upphandlingar av sina egna producenter, kommer också upp till diskussion. Kommunrundan inleds i Kimito, Åboland 9.4 (och fylls på efter hand).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 08/2013

Ny broschyr om landsbygdssäkring

Landsbygdssäkring - broschyrEn ny broschyr, både i en finsk och i en svensk version, har utkommit om landsbygdssäkring. I den nya broschyren får man reda på vad landsbygdssäkring är, när en utvärdering skall göras, hur den fungerar som arbetsredskap, samt exempel på beslutens inverkan på lokal nivå.

Uppgifterna är från Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida med länk till mer info om landsbygdssäkring, broschyr, samt uppgifter om broschyrbeställningar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Även svenska Jordbruksverket börjar landsbygdssäkra

LandsbygdssäkringDet svenska Jordbruksverket tar nya steg för att stärka landsbygden. Från och med den första januari landsbygdssäkrar man ärenden som beslutas av generaldirektören, vilket myndigheten har utvecklat en egen metod för. Landsbygdssäkring används sedan tidigare av bl.a. landets regering och Landsbygdsdepartementet. Landsbygdssäkring innebär att på ett medvetet, objektivt och systematiskt sätt ta hänsyn till och beakta landsbygdens särskilda förutsättningar, t.ex. vid olika typer av utredningar, analyser och vid svar på remisser. ”Genom landsbygdssäkring ser vi till att rätt prioriteringar görs till nytta för både stad och land. Det är ett steg i vår strävan att underlätta för våra kunder och skapa en helhetssyn. Effekten blir större när många drar åt samma håll och vi hoppas nu på en smittoeffekt där fler organisationer följer efter och börjar landsbygdssäkra sin verksamhet”, säger Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg. Verkets landsbygdsstrateg Christel Gustafsson ser stora vinster med landsbygdssäkring då metoden medvetandegör ett besluts effekter för landsbygden, för på så sätt kan bättre förslag tas fram för att antingen mildra eventuella negativa effekter eller se till att eventuella positiva effekter realiseras.

Uppgifterna (från 15.1) är från Jordbruksverkets hemsida.