Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

Skynda med ansökan om du vill delta i den europeiska landsbygdsriksdagen

Europeisk landsbygdsriksdag 13.11.2013Sedan den 15 augusti kan organisationer som företräder landsbygdsrörelsen i Europa och personer med expertkunskaper i ämnet, ansöka om att få delta i Europas första gemensamma landsbygdsriksdag. Intresserade går bara in på dess hemsida och fyller i formulären där. Men det gäller att inte vänta, för deltagandet är begränsat till 150 personer och så fort målet om bred representativitet och geografisk balans är uppfyllt, kommer ansökningsmöjligheten att stängas. Det här beror på att de som blir antagna, skall få besked snabbt för att kunna boka resor och eventuellt boende i god tid. Läs mer på den europeiska landsbygdsriksdagens officiella hemsida.

Uppgifterna är från (15.8) Riksorganisationen Hela Sverige ska levas hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

Estnisk Landsbygdsriksdag med 400-tal besökare

Kodukants logoDen estniska organisationen Kodukant har hållit sin Landsbygdsriksdag 9-11 augusti. Kodukant har arrangerat tillställningen sedan 1996. I år kom ca 400 besökare, bland vilka det fanns såväl ministrar och presidenten som aktiva bybor och föreningsmänniskor, samt internationella gäster från flera europeiska systerorganisationer. Från Riskorgani-sationen Hela Sverige ska leva (HSSL) deltog ordförandena Staffan Nilsson och Åse Blombäck, samt verksamhetschef Staffan Bond. ”Fantastiskt roligt att vara tillbaka i Estland och vara med om deras Landsbygdsriksdag på Saaremaa (Ösel). Det var en stolt och härlig uppvisning av landsbygd och utveckling med en bra internationell workshop. Det europeiska samarbetet stärktes också genom att nätverken ERA och ERCA gick vidare i sin process att bli ett enat nätverk”, berättar Nilsson efter hemkomsten. HSSL:s verksamhetschef Staffan Bond, som varit med och stött Kodukant sedan starten, tyckte att årets Landsbygdsriksdag i Estland var mycket välorganiserad med en avslappnad och trevlig stämning.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

Skriv motioner till den europeiska landsbygdsriksdagen!

Europeisk landsbygdsriksdag 13.11.2013Alla har möjlighet att göra sin röst hörd på europanivå och delta i den europeiska landsbygdsriksdagen i november. Man lämnar helt enkelt en motion till landsbygdsriksdagen via deras hemsida, eller tipsar om ens bästa landsbygdsprojekt. Alla förslag läggs ut på sidan. Hittills finns motioner och tips från Storbritannien, Slovakien och Sverige. Den första europeiska landsbygdsriksdagen äger rum i Bryssel (13.11) och innebär att 150 deltagare från så många länder som möjligt träffas under en dag, vilket skall utmynna i gemen-samma ställningstaganden i viktiga landsbygdsfrågor på Europanivå.

Uppgifterna är från (2.8) Riksorganisationen Hela Sverige ska levas hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Landsbygdsriksdagar i senaste nyhetsbrevet från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 3-2013Inför sommaren ger Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) ut ett förkorta elektroniskt nyhetsbrev, i vilket man kan läsa om den europeiska Landsbygdsriksdagen i höst, och den svenska Landsbygdsriksdagen i Gävleborgs län nästa år. Vidare så har Byanätsgruppen inom Bredbandsforum lämnat sin slutrapport till Bredbandsforum och IT-ministern Anna-Karin Hatt.

Nyhetsbrevet (3/2013) kan läsas på HSSL:s hemsida via länk. Se även föregående nyhetsbrev (2/2013) med temat bredband. I detta nyhetsbrev presenteras även HSSL:s två nya ordföranden, Åse Blombäck och Staffan Nilson.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 22/2013

Varför en europeisk landsbygdsriksdag?

Europeisk landsbygdsriksdag 13.11.2013Konceptet med landsbygdsriksdagar har under ett par decennier spritts över Europa. Det började i Sverige och kom ganska snabbt över till Svenskfinland, för redan år 1990 hölls den första finlandssvenska landsbygdsriks-dagen i Vörå. Sedan kom de baltiska länderna och många andra länder i Europa med. Nu är det dags att ta nästa steg, att göra en alleuropeisk landsbygdsriksdag, vilket sker i Bryssel den 13 november i år. Den första europeiska landsbygdsriksdagen förbereds framförallt av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Tanken är att skapa en tradition och att landsbygdsriksdagen hålls i olika länder vart annat år. Det är en utmaning att kombinera olika kulturer och samhällssystem i en gemensam manifestation. Modellen kommer säkert att utvecklas under resans gång. Denna första inbjudan får gärna spridas. Alla som vill delta, kommer antagligen inte att rymmas med till Bryssel. Men alla kan delta genom att föreslå ställningstaganden för vad landsbygdsriksdagen skall behandla.

Mer information finns i det första nyhetsbrevet för detta evenemang. Se även hemsidan för den europeiska landsbygdsriksdagen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

EU-parlamentariker nominerade HSSL till EU:s medborgarpris

HSSL - logoEU-parlamentarikern Kent Johansson har nominerat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) till Europeiska unionens medborgarpris 2013. ”Alla eldsjälar som arbetar i lokala grupper för att utveckla sin hembygd runt om i landet förtjänar att uppmärksammas”, säger Johansson. Europeiska unionens medborgarpris syftar till att belöna medborgare, grupper, föreningar eller organisationer, vilka ”vittnar om ett framstående engagemang för främjandet av en ökad ömsesidig förståelse och en närmare integration mellan människor i medlemsstaterna, eller som underlättar gränsöverskridande eller nationsövergripande samarbete inom Europeiska unionen”. Varje Europaparlamentariker har rätt att föreslå en kandidat per år och priset kan tilldelas upp till 50 pristagare från EU:s medlemsländer.

”I Sverige finns sedan nästan 25 år landsbygdsnätverket Hela Sverige ska leva, som inte bara arbetar ideellt för lokal utveckling, utan dessutom har inspirerat landsbygdsrörelser i andra länder. Siktet är inställt på en europeisk landsbygdsriksdag. Rörelsens mål och arbete är ett bra exempel på viktiga insatser nu under EU:s medborgarår. Därför har jag nominerat Hela Sverige ska leva till Europeiska unionens medborgarpris.”