Kategorier
2015 Nyhetsbrev 11/2015

Rapport över näringsgrenar till stöd för utvecklingsarbetet

Rapporten Katsauksia maaseudun elinkeinoihinDet finns många näringar som är typiska för landsbygden och urvalet ökar hela tiden – maskinentreprenader, turism, hästskötsel, skötsel av smådjur, välbefinnandetjänster m.m. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens nätverk för Näringar och kompetens på landsbygden (MESI) har sammanställt översikter över åtta näringsgrenar till stöd för utvecklingsarbetet. Näringsgrenarna varierar i fråga om utvecklingsfas och nätverk, vilket betyder att kännedomen om en särskild bransch står högt i kurs. Även inom nätverket MESI betraktas det som viktigt att man genomför landsbygdspolitiska helhetsprogrammet med beaktande av de behov som olika branscher har.

I rapporten Katsauksia maaseudun elinkeinoihin, som sammanställts till stöd för arbetet i nätverket MESI, finns information om verksamhetsformerna, produkterna och tjänsterna, de viktigaste programmen, utvecklingsverksamheten, samt aktörerna inom åtta olika branscher. Komprimerade översikter ger även andra intresserade ett bra infopaket om de varierande behoven, metoderna och prioriteringarna inom arbetet för att främja näringar. Härnäst följer möten och intervjuer med aktörerna inom olika branscher, vilket gör att vi får mer detaljerade idéer från och kontakter med olika områden, för att bättre kunna genomföra landsbygdspolitiska helhetsprogrammet och dess åtgärder som berör olika näringar. På samma gång utvidgas de nätverk som behövs i arbetet.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdspolitik.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 06/2015

Info från YTR:s temanätverk för Ekosystemtjänster

YTR - nya hemsidor, bild (1)Sju temanätverk hjälper Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) vid förverkligandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Ett av nätverken – Ekosystemtjänster – publicerar nyheter om ekosystemtjänster och distribuerad förnyelsebar energi. I dess första nyhetsbrev för i år finns korta infon om bl.a. utvecklingsplan för förnyelsebar energi, landskapsvårdsprojekt och vargskötselplaner.

Nyhetsbrevet finns (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Bioekonomi, infra och företagsamhet väcker diskussion i riksdagens korridorer

Riksdagshuset
Riksdagshuset
Bildkälla: Wikimedia Commons

Christell Åström, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet och generalsekreterare för den Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), skriver i Landsbygdspolitikens blogg om att hon som YTR:s generalsekreterare har haft ärenden till riksdagen med budskap till riksdagsgrupperna om det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet med dess innehåll, samt det förnyade YTR med dess omfattande nätverk. Läs bl.a. om vad förhållningen är till landsbygden i blogginlägget här under:

Landsbygdspolitik i riksdagens korridorer

I egenskap av generalsekreterare för den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) har jag under det gångna året klättrat upp för riksdagens trappor ett antal gånger. Budskapet till riksdagsgrupperna har varit det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet med dess innehåll, samt det förnyade YTR med dess omfattande nätverk.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Lokalsamhället och innovationer för landsbygdsföretagande behandlas på seminarium i Helsingfors

Seminariet Paikallisuus ja innovaatiot maaseutuyrittäjyyden mahdollisuutena 3.2.2015Vad möjliggör innovationer och framgång för företaget? Företagsfältet på landsbygden är mångsidigt och största delen av landsbygdsföretagen är mikroföretag. Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet stöder på många sätt företagande på landsbygden. Anser företagen att de här åtgärderna är till nytta i deras företagsverksamhet? Vad är det som skapar förutsättningar för framgång för landsbygdsföretagen?

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen arrangerar ett seminarium i Helsingfors på Hotell Arthur den 3 februari kl. 9-12, där man behandlar lokalsamhället och innovationer som en möjlighet vid landsbygdsföretagande. Under tillfället berättar landsbygdsföretag om hur lokalsamhället och innovationer har möjliggjort en framgångsrik verksamhet för företaget.

Program och anmälan (görs senast 27.1) finns som länkar på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi. De sextio först anmälda ryms med.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Målet en stark landsbygdspolitik – YTR:s ordförande Husu-Kallio

YTR - nya hemsidor, bildJaana Husu-Kallio, kanslichef på jord- och skogsbruksministeriet samt ordförande för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), skriver i Landsbygdspolitikens blogg om att Finland behöver en livskraftig landsbygd. Landsbygdens resurser, inklusive den kompetenta arbetskraften, påverkar landets konkurrenskraft under kommande år. Men landsbygden behöver också förespråkare. Det behövs en systematisk politik för att kunna upprätthålla och främja företagandet och servicen. Det behövs även en landsbygdspolitisk redogörelse för varje regeringsperiod. Hela blogginlägget finns här under:

Stark landsbygdspolitik som mål

Finland behöver en livskraftig landsbygd. Den utgör en unik resurs som förenar möjligheterna till en mångsidig näringsverksamhet och naturen som betyder så mycket för oss och som vi hämtar nya krafter ifrån. Råvarorna för livsmedelsproduktionen och bioekonomin växer på landsbygden där de också till största delen bearbetas.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Regionroadshowen i Tammerfors sista evenemanget av sittande landsbygdsnätverksenhet

landsbygd.fi - logo (3)Seminariet, Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden, i Tammerfors 20.11 var det sista evenemanget som ordnades av den sittande landsbygdsnätverksenheten. Representanter för de finlandssvenska Leader-grupperna, NTM-centralerna, läroanstalterna och kommunerna samlades för att diskutera de möjligheter till regional utveckling som det nya landsbygdsprogrammet och det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet medför. Aktörerna hoppades naturligtvis på att genomförandet av det nya programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland skulle börja så snabbt som möjligt från början av nästa år. I diskussionen tog man särskilt fasta på skärgårdens särdrag, utmaningarna med att göra e-tjänster tillgängliga i skärgårdsområden på grund av begränsningarna hos den allmänna infrastrukturen, såsom bristfälliga bredbandsförbindelser.

Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens nyhetsbrev (4.12.2014) som kommer upp på dess hemsida inom kort. I nyhetsbrevet kan man även läsa om det nationella lägret för landsbygdsutvecklare, om råd till förvaltningen på sparrningsdagen för Leader-kvalitetsarbete och att landsbygdsnätverkstjänsterna lanseras i början av nästa år, samt länkas till stämningsfulla bilder från Landsbygdsgalan.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

Framgång för landsbygden genom samarbete – anmäl dig genast till seminariet i Tammerfors!

Informationstillfälle inför den nya programperioden 20.11.2014Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), IDNET och landsbygdsnätverksenheten ordnar ett svenskspråkigt tillfälle 20.11 i Tammerfors på Hotell Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, inom ramen för temat Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden. Vid informationstillfället presenteras landsbygdsutvecklingsprogrammets och landsbygdspolitiska helhetsprogrammets möjligheter gällande den regionala utvecklingen. Hur överförs planerna till det praktiska genomförandet?  Hur skall man utnyttja de krympande resurserna på bästa möjliga sätt? Även de färskaste uppgifterna angående landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020 presenteras, samt aktualiteter från YTR och IDNET. Målgrupperna är de regionala landsbygdssektionerna, representanter för NTM-centralerna, landskapsförbunden, kommunerna, Leader-grupperna och organisationer med ett starkt intresse för landsbygdsutveckling, samt övriga med intresse för ämnet. De finskspråkiga tillfällena har hållits i Kuopio (1.10), Seinäjoki (2.10), Uleåborg (6.10) och i Helsingfors (9.10).

Infot och anmälan som görs (senast 13.11) via länk finns på webbadressen maaseutu.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 36/2014

Framgång genom samarbete – informationstillfälle inför den nya programperioden hålls i Tammerfors

Informationstillfälle inför den nya programperioden 20.11.2014Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), IDNET och landsbygdsnätverksenheten ordnar ett svenskspråkigt tillfälle 20.11 i Tammerfors på Hotell Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, inom ramen för temat Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden. Vid informationstillfället presenteras landsbygdsutvecklingsprogrammets och landsbygdspolitiska helhetsprogrammets möjligheter gällande den regionala utvecklingen. Hur överförs planerna till det praktiska genomförandet?  Hur skall man utnyttja de krympande resurserna på bästa möjliga sätt? Även de färskaste uppgifterna angående landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020 presenteras, samt aktualiteter från YTR och IDNET. Målgrupperna är de regionala landsbygdssektionerna, representanter för NTM-centralerna, landskapsförbunden, kommunerna, Leader-grupperna och organisationer med ett starkt intresse för landsbygdsutveckling, samt övriga med intresse för ämnet. De finskspråkiga tillfällena har hållits i Kuopio (1.10), Seinäjoki (2.10), Uleåborg (6.10) och i Helsingfors (9.10).

Infot och anmälan som görs (senast 13.11) via länk finns på webbadressen maaseutu.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 33/2014

Framgång genom samarbete – informationstillfälle i Tammerfors inför den nya programperioden

Bildcollage - landsbygdJord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), IDNET och landsbygdsnätverksenheten ordnar ett svenskspråkigt tillfälle 20.11 i Tammerfors inom ramen för temat Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden. Vid informationstillfället presenteras landsbygdsutvecklingsprogrammets och landsbygdspolitiska helhetsprogrammets möjligheter gällande den regionala utvecklingen. Hur överförs planerna till det praktiska genomförandet?  Hur skall man utnyttja de krympande resurserna på bästa möjliga sätt? Även de färskaste uppgifterna angående landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020 presenteras, samt aktualiteter från YTR och IDNET. Mera information och slutgiltigt program distribueras inom kort. De finskspråkiga tillfällena hålls 1.10 i Kuopio, 2.10 i Seinäjoki, 6.10 i Uleåborg och 9.10 i Helsingfors.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 24/2014

Framgång genom samarbete – regionrunda om nya landsbygdsprogrammet i höst

Maaseutu.fi - logoFör utvecklingen av landsbygden är 2014 ett år av stora förnyelser. Det nya Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och helhetsprogrammet för landsbygdspolitiken är ju klara. Ett hurdant verktyg är då dessa program för att utveckla landsbygden i Finland, och hur kan vi effektivt utnyttja de möjligheter som programmen ger? För att utveckla landsbygden behöver vi ett bra och smidigt samarbete, entusiasm och nya idéer, såväl i regionerna som i hela landet. Hur skall vi lyckas med detta? Jord- och skogsbruksministeriet, landsbygdsnätverksenheten och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen ger sig ut på en regionrunda med temat Framgång genom samarbete och utmanar aktörerna i regionen till en diskussion om hur riksomfattande program tillsammans ska utnyttjas till förmån för regionernas bästa.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 22/2014

Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020 finns nu i svensk version

Bok - Möjligheternas landsbygd – landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, Möjligheternas landsbygd – landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020 (Mahdollisuuksien maaseutu – maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020), finns nu på svenska i bokform och som nätpublikation. Programmet är Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) verksamhetsprogram och ett verktyg för den breda nationella landsbygdspolitiken. I helhetsprogrammet betraktas landsbygden som en oskiljaktig del av den nationella framgången och av samhället. Enligt den vision som identifierats under programarbetet utgör landsbygden en god livsmiljö som uppmuntrar till företagsamhet och till skapande. I landsbygdspolitiken betonas stärkandet av medborgarsamhället och ökning av delaktigheten. Målet är att utveckling av landsbygden i ännu högre grad än tidigare ska bygga på de kunskaper, det kunnande och det aktiva grepp som människorna och verksamma företag där har. I verkställandet av landsbygdspolitiken betonas ett mer intensivt samarbete mellan politiska aktörer, utvecklare, forskare, myndighetsaktörer, företagare och medborgarsamhället. Helhetsprogrammet har följande teman:

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 19/2014

Landsbygdspolitikens ”ökenvandring” fortsätter – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 3-2014I det finländska landsbygdspolitiska systemet har det väsentliga alltid varit samarbetsgruppen och dess nätverk, sekretariat och temagrupper, uppgörandet av helhetsprogrammet, samt landsbygdens utvecklingsprogram, såväl nationella som EU-finansierade. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) har följdriktigt fört det landsbygdspolitiska systemet framåt, och därför har den landsbygdspolitiska strategin och dess innehåll i Finland utvecklats och preciserats hittills. För närvarande är dock läget bekymmersamt; YTR:s generalsekreterare har efter en lång väntan först nu utnämnts, YTR har ingen informatör eller uppdaterade hemsidor, bra fungerande och resultatframbringande temagrupper och deras regionala motsvarigheter har avslutats artificiellt, YTR:s sekretariat har skärts ner i onödan och utvecklingspengarna har väsentligt minskats.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 13/2014

Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020 i bokform

Bok - Mahdollisuuksien maaseutu - maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet finns nu i bokform och som nätpublikation, Mahdollisuuksien maaseutu – maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020 (Möjligheternas landsbygd – landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020). Programmet är Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) verksamhetsprogram och ett verktyg för den breda nationella landsbygdspolitiken. I helhetsprogrammet betraktas landsbygden som en oskiljaktig del av den nationella framgången och av samhället. Enligt den vision som identifierats under programarbetet utgör landsbygden en god livsmiljö som uppmuntrar till företagsamhet och till skapande. I landsbygdspolitiken betonas stärkandet av medborgarsamhället och ökning av delaktigheten. Målet är att utveckling av landsbygden i ännu högre grad än tidigare ska bygga på de kunskaper, det kunnande och det aktiva grepp som människorna och verksamma företag där har. I verkställandet av landsbygdspolitiken betonas ett mer intensivt samarbete mellan politiska aktörer, utvecklare, forskare, myndighetsaktörer, företagare och medborgarsamhället. Helhetsprogrammet har följande teman:

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 08/2014

YTR:s nya landsbygdspolitiska helhetsprogram 2014-2020

YTR-logoLandsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) godkände 14.2 det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet för åren 2014-2020. Programmet är YTR:s verksamhetsprogram och redskap för den nationella breda landsbygdspolitiken. I det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet betonas att man tar i beaktande de lokala omständigheterna i landsbygdsutvecklingen och beslutsfattandet. Det här betyder t.ex. anpassning av förvaltnings- och servicesystemen till lokala förhållanden. I helhetsprogrammet ser man landsbygden som en oskiljaktig del av samhället och nationell framgång. Enligt visionen är landsbygden en god livsmiljö för entreprenörskap och främjande av kreativitet. I helhetsprogrammet ingår fem teman, vilka är:

  1. Deltagande och närdemokrati
  2. Boende och service
  3. Infrastruktur och markanvändning
  4. Näringsliv och kunnande
  5. Ekosystemservice

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finlands hemsida.