Etikettarkiv: Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet

Kom med och forma framtidens nationella landsbygdspolitik!

Det kommer att hållas ett öppet webbinarium den 20 oktober om utarbetandet av det nationella landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027. Helhetsprogrammet fungerar som Landsbygdspolitiska rådets (MANE:s) verksamhetsprogram och det har en konkret inverkan på inriktningen av den nationella landsbygdspolitiken under de kommande … Läs mer

Publicerat i 2020, Nyhetsbrev 16/2020 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Roadshowen Smarta landsbygder inleds i mars

Hur kommer landsbygden i det nya decenniet att se ut? Under roadshowen Smarta landsbygder, som samlar landsbygds- och jordbruksutvecklare och arrangeras av Finlands landsbygdsnätverk, kan du ge ord på vägen i beredningen av landsbygdspolitiska helhetsprogrammet och skärgårdsprogrammet, höra om framstegen … Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 20/2019 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

IDNET blir nätverksprojektet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde

Med landsbygdspolitikens projektmedel finansieras i år fem nya landsbygdspolitiska nätverksprojekt och sex nya forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden. Projekten finansieras från anslaget för utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63) och från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). För år 2017 hade reserverats sammanlagt ca … Läs mer

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 05/2017 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Gamla landsbygdspolitiska nätverk ersätts med nya – ansökan om finansiering öppnad

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat ansökningen om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Projekten finansieras från anslaget för utvecklande av landsbygden (mom. 30.10.63), samt från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). För finansieringen har reserverats sammanlagt ca 900 000 euro. … Läs mer

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 01/2017 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Finland behöver en stark landsbygdspolitik – YTR kritisk till Vartiainens utredning

I utredningen, Finland behöver stads- och landsbygdspolitik, betonas tillväxt- och innovationspolitik för den regionala utvecklingen. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) efterlyser i sitt utlåtande ett bredare perspektiv och en regionpolitik som är riktad till olika regioner. Som strategisk vägvisare för stads- och … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 12/2015 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Rapport över näringsgrenar till stöd för utvecklingsarbetet

Det finns många näringar som är typiska för landsbygden och urvalet ökar hela tiden – maskinentreprenader, turism, hästskötsel, skötsel av smådjur, välbefinnandetjänster m.m. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens nätverk för Näringar och kompetens på landsbygden (MESI) har sammanställt översikter över åtta näringsgrenar till … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 11/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Info från YTR:s temanätverk för Ekosystemtjänster

Sju temanätverk hjälper Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) vid förverkligandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Ett av nätverken – Ekosystemtjänster – publicerar nyheter om ekosystemtjänster och distribuerad förnyelsebar energi. I dess första nyhetsbrev för i år finns korta infon om bl.a. utvecklingsplan för … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 06/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Bioekonomi, infra och företagsamhet väcker diskussion i riksdagens korridorer

Christell Åström, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet och generalsekreterare för den Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), skriver i Landsbygdspolitikens blogg om att hon som YTR:s generalsekreterare har haft ärenden till riksdagen med budskap till riksdagsgrupperna om det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet med dess … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 05/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Lokalsamhället och innovationer för landsbygdsföretagande behandlas på seminarium i Helsingfors

Vad möjliggör innovationer och framgång för företaget? Företagsfältet på landsbygden är mångsidigt och största delen av landsbygdsföretagen är mikroföretag. Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet stöder på många sätt företagande på landsbygden. Anser företagen att de här åtgärderna är till nytta i deras … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 03/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Målet en stark landsbygdspolitik – YTR:s ordförande Husu-Kallio

Jaana Husu-Kallio, kanslichef på jord- och skogsbruksministeriet samt ordförande för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), skriver i Landsbygdspolitikens blogg om att Finland behöver en livskraftig landsbygd. Landsbygdens resurser, inklusive den kompetenta arbetskraften, påverkar landets konkurrenskraft under kommande år. Men landsbygden behöver också … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Regionroadshowen i Tammerfors sista evenemanget av sittande landsbygdsnätverksenhet

Seminariet, Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden, i Tammerfors 20.11 var det sista evenemanget som ordnades av den sittande landsbygdsnätverksenheten. Representanter för de finlandssvenska Leader-grupperna, NTM-centralerna, läroanstalterna och kommunerna samlades för att diskutera de … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 43/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Framgång för landsbygden genom samarbete – anmäl dig genast till seminariet i Tammerfors!

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), IDNET och landsbygdsnätverksenheten ordnar ett svenskspråkigt tillfälle 20.11 i Tammerfors på Hotell Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, inom ramen för temat Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden. Vid informationstillfället … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 39/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Framgång genom samarbete – informationstillfälle inför den nya programperioden hålls i Tammerfors

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), IDNET och landsbygdsnätverksenheten ordnar ett svenskspråkigt tillfälle 20.11 i Tammerfors på Hotell Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, inom ramen för temat Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden. Vid informationstillfället … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 36/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Framgång genom samarbete – informationstillfälle i Tammerfors inför den nya programperioden

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), IDNET och landsbygdsnätverksenheten ordnar ett svenskspråkigt tillfälle 20.11 i Tammerfors inom ramen för temat Framgång för landsbygden genom samarbete – en dialog inför den nya programperioden. Vid informationstillfället presenteras landsbygdsutvecklingsprogrammets och landsbygdspolitiska helhetsprogrammets möjligheter … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 33/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Framgång genom samarbete – regionrunda om nya landsbygdsprogrammet i höst

För utvecklingen av landsbygden är 2014 ett år av stora förnyelser. Det nya Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och helhetsprogrammet för landsbygdspolitiken är ju klara. Ett hurdant verktyg är då dessa program för att utveckla landsbygden i … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 24/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar