Kategorier
2014 Nyhetsbrev 17/2014

Christell Åström utnämnd till generalsekreterare för YTR

YTRs generalsekreterare 15.4.2014 Christell Åström
Christell Åström
Foto: Kirsi Tikkanen

Arbets- och näringsministeriet har utnämnt specialsakkunnig Christell Åström till Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) generalsekreterare från och med 15 april. Åström, som är specialsakkunnig på regionavdelningen/regionutveckling vid arbets- och näringsministeriet, har senast jobbat som specialsakkunnig på Kommunförbundet. Efter att den tidigare generalsekreteraren Eero Uusitalo gick i pension, har tjänsten skötts av Heikki Aurasmaa på arbets- och näringsministeriet. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen beviljades en fortsättningsperiod (17.7.2013-31.12.2015) av statsrådet den 11 juli år 2013.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 13/2014

Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020 i bokform

Bok - Mahdollisuuksien maaseutu - maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet finns nu i bokform och som nätpublikation, Mahdollisuuksien maaseutu – maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020 (Möjligheternas landsbygd – landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020). Programmet är Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) verksamhetsprogram och ett verktyg för den breda nationella landsbygdspolitiken. I helhetsprogrammet betraktas landsbygden som en oskiljaktig del av den nationella framgången och av samhället. Enligt den vision som identifierats under programarbetet utgör landsbygden en god livsmiljö som uppmuntrar till företagsamhet och till skapande. I landsbygdspolitiken betonas stärkandet av medborgarsamhället och ökning av delaktigheten. Målet är att utveckling av landsbygden i ännu högre grad än tidigare ska bygga på de kunskaper, det kunnande och det aktiva grepp som människorna och verksamma företag där har. I verkställandet av landsbygdspolitiken betonas ett mer intensivt samarbete mellan politiska aktörer, utvecklare, forskare, myndighetsaktörer, företagare och medborgarsamhället. Helhetsprogrammet har följande teman:

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 08/2014

YTR:s nya landsbygdspolitiska helhetsprogram 2014-2020

YTR-logoLandsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) godkände 14.2 det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet för åren 2014-2020. Programmet är YTR:s verksamhetsprogram och redskap för den nationella breda landsbygdspolitiken. I det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet betonas att man tar i beaktande de lokala omständigheterna i landsbygdsutvecklingen och beslutsfattandet. Det här betyder t.ex. anpassning av förvaltnings- och servicesystemen till lokala förhållanden. I helhetsprogrammet ser man landsbygden som en oskiljaktig del av samhället och nationell framgång. Enligt visionen är landsbygden en god livsmiljö för entreprenörskap och främjande av kreativitet. I helhetsprogrammet ingår fem teman, vilka är:

  1. Deltagande och närdemokrati
  2. Boende och service
  3. Infrastruktur och markanvändning
  4. Näringsliv och kunnande
  5. Ekosystemservice

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finlands hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 08/2014

Anmälan till svenska Landsbygdsriksdagen är öppnad!

Svenska Landsbygdsriksdagen 2014 - logoFredagen den 14 februari öppnades anmälan till den svenska Landsbygdsriksdagen som hålls den 16-18 maj i Sandviken, Gävleborgs län. Redan i flera månader har omkring 150 personer från Gävleborgs län arbetat hårt för att skapa en Landsbygdsriksdag som kommer ge en inspirerande och politisk upplevelse utöver det vanliga. Man räknar med att entusiastiska, peppade deltagare kommer att anmäla sig i en strid ström, och man ser fram emot att välkomna dem till Gävleborg och Sandviken. På Landsbygdsriksdagen kommer deltagarna att sitta med i en stor så kallad Open Space-process, där de själva bestämmer vilka landsbygdsfrågor de ska diskutera och som de tycker är viktiga att lyfta upp i möten med politiker, opinionsbildare och gräsrötter. Partiledare kommer även att delta i ett partiledarsamtal, vilket kommer vara öppet för allmänheten – och självklart kommer det att finnas många utmärkta tillfällen att mingla och fika med spännande människor från Sveriges alla hörn.

Uppgifterna, med länk till anmälan, är från arrangörens, Riksorganisationen Hela Sverige ska levas, pressmeddelande (från 14.2).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 08/2014

Camilla Wahlsten biträdande generalsekreterare för YTR

Camilla WahlstenHär nere följer Svensk Byaservice pressmeddelande (från 14.2) om att verksamhetsledaren för Finlands svenska 4H Camilla Wahlsten valts till biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR).

Camilla Wahlsten, verksamhetsledare för Finlands svenska 4H, har valts till biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR). Uppdraget sköts vid sidan av egen tjänst.

Wahlsten har en bred erfarenhet av tredje sektorn i Finland, samt konkret erfarenhet av landsbygdsliv, speciellt i glesbygden, efter tio års vistelse och jobb i de åländska skärgårdskommunerna. Wahlsten har varit medlem i Svenska temagruppen underställd YTR.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Valår sätter prägel på svenska Landsbygdsriksdagen

Svenska Landsbygdsriksdagen 2014 - logoNär den svenska Landsbygdsriksdagen hålls den 16-18 maj i Sandviken, Gävleborg, kommer över tusen deltagare från hela Sveriges landsbygd att tillsammans sätta agendan för landsbygdspolitiken, och eftersom det är valår kommer frågorna som rör landsbygden att vara extra skarpa och extra viktiga. En mängd politiker kommer även att finnas på plats för att försvara sin landsbygdspolitik och lära sig av deltagarna. Ett partiledarsamtal ska hållas på söndagen och vara öppen för allmänheten. Fyra partiledare har hittills tackat ja till att delta: Annie Lööf (C), Jonas Sjöstedt (V), Gustav Fridolin (MP) och Jimmie Åkesson (SD). ”Vi hoppas att det blir full pott med alla partiledare. De borde verkligen komma till detta viktiga forum och visa att de menar allvar när det gäller utvecklingen av landsbygden”, säger projektsamordnaren och handläggaren Claes Becklin på Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL). Becklin är projektledare för Landsbygdsriksdagen. Som moderator för partiledarsamtalet fungerar Ulf Wickbom, känd journalist och debattör.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida. Se även hemsidan för Landsbygdsriksdagen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 02/2014

Kommunreform och penningsparande – diskussionstillfälle i Helsingfors för medborgar- och föreningsaktivister

Karta över stad-landsbygd klassificeringMåndagen den 20 januari ordnas ett tvåspråkigt diskussionstillfälle, Kommunreformerna fortskrider och pengar skall sparas – är din förening redo?, på G18 i Helsingfors för medborgar- och föreningsaktivister om de kommande utmaningarna. Avsikten är att man tillsammans diskuterar:

  1. Reformerna och sparåtgärderna i kommunerna påverkar medborgar- och föreningsaktiviteten på landsbygden, men hur?
  2. Reformen av kommunlagen kan komma att förändra medborgarnas deltagande och påverkningsmöjligheter, speciellt på kommundelsnivå, men hur?
  3. Hur kan folkrörelserna konkret förbereda sig för förändringarna och påverka processen (t.ex. finansministeriets diskussionstillfälle 7.1.2014)?
  4. Hur bör organisationerna delta i det landsbygdspolitiska arbetet 2014-20 och hur tillsätts den biträdande generalsekreteraren som nyinrättats för den frivilliga sektorn?

I programmet medverkar specialsakkunnig Peter Backa, specialsakkunnig Christell Åström, byaombudet för Egentliga Finland Tauno Linkoranta och specialsakkunnig forskaren på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) Ritva Pihlaja. Arrangörer YTR och dess temagrupp för medborgaraktivitet, samt Svenska studiecentralen/Svenska temagruppen inom YTR. Tilläggsuppgifter fås av Ritva Pihlaja, ritva.pihlaja@pp.inet.fi, mobil 0400 895 140  och Peter Backa, peter.backa@studiecentralen.fi, mobil 040 595 0444.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 45/2013

Kampanjen Byar med livskraft kontra lokalpolitiken – läs senaste nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 5-2013Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf drog hösten 2010 igång kampanjen Voimistuvat kylät (Byar med livskraft). Kampanjens första del anordnades i Österbotten i januari 2013 som ett tvådagars seminarium i Smedsby, Korsholm. Kampanjens andra skede nådde Österbotten den 19 november 2013. Kampanjledningen från SYTY besökte Österbotten för att ta del av hur kampanjens mål har uppnåtts på Aktion Österbottens område. Målen i kampanjen var följande: underlättande av samarbete mellan kommunen och dess byar, införande av tjänsteavtal för produktion av service, anpassning av kommunens landsbygdsprogram och byaplanerna, församlingarnas roll i landsbygdsutvecklingen, samt förstärkning av innehållet och strukturerna i landskapets landsbygdspolitik.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Hilkka Vihinen MTT:s landsbygdspolitiska professor

MTT - logoDirektionen för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har utnämnt politices doktorn och docenten Hilkka Vihinen till MTT:s landsbygdspolitiska professor. Vihinen har tidigare innehaft den tidsbestämda landsbygdsprofessuren och bland annat varit specialforskare vid MTT:s ekonomiska forskning. Som forskningschef leder hon MTT:s forskningsområde för Den gröna ekonomins möjligheter. Vihinen är även biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, vilken tillsatts av statsrådet.  Landsbygdspolitiska professorns forskningsområde är landsbygdspolitik, särskilt förhållandet jordbruk och landsbygd, landsbygdens företagsverksamhet, serviceutbud och boende, samt den politiska forskningen och utvecklingen som påverkar dem. Professorn leder MTT:s landsbygdsforskning och förverkligar den tillsammans med MTT:s forskningsenheter. Den landsbygdspolitiska professurens forskningsområde betraktar Vihinen som brett och intressant. Man behöver behärska alla politikområden, från näringsliv till att ordna infrastrukturen, och att hålla sig ajour med utvecklingen inom detta.

Uppgifterna är från MTT:s hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 37/2013

Svensk konferens om ny politik för företagande och utveckling på landsbygden finns inspelad på nätet

KoSaknar man i Sverige idag en sammanhållen landsbygdspolitik? Det landsbygdsprogram inom vilket landsbygdspolitiken officiellt bedrivs, är till uppskattningsvis 90 procent ett program för ersättningar till jordbruket. Men så bör det också vara för att det svenska jord-bruket skall kunna stärka sin konkurrenskraft och därmed kunna fortleva. Ersättningarna går inte minst till produktion av ett antal kollektiva nyttigheter, som i sin tur utgör en viktig grund för annan verksamhet på landsbygden. Lantbrukarna utgör dock numera endast en mycket liten del av landsbygdsbefolkningen, för de flesta som bor på landsbygden, har ”vanliga” jobb eller ”vanliga” företag. Man måste därför fråga om det idag finns en sammanhållen politik som inriktas på att utveckla nya företag och nya jobb på landsbygden utanför jordbruket.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Hur ser framtiden ut för landsbygdsforskningen?

Landsbygd Plus nr 4-2013Forskningen ger ytterligare hopp för utvecklingen, menar Ruralia-institutets direktör Sami Kurki. Lokalinvånarna känner bäst till problemen på sitt eget område, men till detta kan forskarna ta fram en vetenskaplig förklaring, som ger hela problemets natur och gör forskningen känd för folket. Redogörelser över undersökningar och företeelser ger utvecklarna perspektiv, kunnande och förmåga att göra bästa möjliga beslut vad gäller området. Men forskarna är bekymrade över landsbygdsforskningens ställning. Undersökningar skräddarsys för beslutsfattarnas behov, och kritiken har försvunnit. Nutida forskning är praktisk, och utgående från resultaten förväntas man ge konkreta slutsatser och verktyg till hjälp för landsbygdspolitiken.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

EU:s landsbygdspolitiska kronjuvel Leader fortsättningsvis administrativt tyngrott – likadana tillämpningsproblem i olika länder visar undersökning

Rapporten Euroopan unionin LEADER-toimintatavan hallinnoinnin haasteet ja kehittämisen vaihtoehdotVasa universitets forskargrupp, ledd av doktorn i administrativa vetenskaper Olli-Pekka Viinamäki, publicerade för en kort tid sedan en undersökning där man jämför tillämpningen av Leader-programmet i sju EU-länder. Leader, som sägs vara EU:s landsbygdspolitiska kronjuvel, är avsett för lokalbaserade utvecklingsprojekt på landsbygden. I hela Finland har vi 56 Leader-grupper. I undersökningen jämförs Finland, Sverige, Holland, Irland, Österrike, Danmark och Estland, i en rapport som baserar sig på omfattande enkät-, intervju- och dokumentmaterial. Förhandshypotesen var att Leaders administrativa tillämpning varierar mellan länderna, därför att omständigheterna och de administrativa traditionerna är olika. Särskilt Finlands klumpiga praxis antogs vara vårt eget påfund som inte kommer från EU. Undersökningens resultat är överraskande, då problemen med Leaders administrativa tillämpning är mer eller mindre likadana i olika länder, en lista som toppas av kontinuerliga förändringar i regelverket, alltför noggrann och detaljerad övervakning, samt dröjsmål med betalningar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 26/2013

Platsbaserad landsbygdspolitik behövs i nya indelningen av städer och landsbygd – professor Katajamäki

Arbets- och näringsministeriets broschyr Kaupunki-maaseutu-luokitusArbets- och näringsministeriet, samt jord- och skogsbruksministeriet offentliggjorde nyligen en ny klassificering som beskriver indelningen av landet i städer och landsbygd. Man har använt detaljerad platsbaserad information, vilket gör att olika slags landsbygd kan identifieras på mycket noggrannare sätt än med traditionella kommunbaserade kartor. Städer som Seinäjoki och Karleby, vilka har utvidgats i samband med kommunsammanslagningar, kan inte längre vägra sin sanna karaktär, alltså att de är landsbygdsstäder som måste ta hänsyn till sin landsbygd, särpräglad av bonings- och företagsmiljöer. Men allt fler städer behöver en intern landsbygdspolitik. Även i det nationella sammanhanget har den nya klassificeringen en synlig roll.

”Den visar att glesbygden omfattar nästan 70 procent av Finlands areal. De stora arealerna är en viktig resurs för Finland.”

Kring de största städerna är också den stadsnära landsbygden mycket vanlig.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

2012 – ett år fyllt av förändringar för YTR

YTRs årsberättelse 2012För Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) var fjolåret fyllt av förändringar. Under året skedde förändringar såväl för ministeriet, personalen som för verksamhetsmodellerna. Förändringarna medförde ängslan inom nätverket angående landsbygdspolitikens läge och resurser. Betydande innehållsmässiga teman var linjedragningarna för närdemokratin och markanvändningen, samt uppgörandet av serviceprogrammet. Årsberättelsen, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012, innehåller tema- och arbetsgruppernas årsberättelser, alltså även Svenska temagruppen (SveT), vars text är på svenska.

Uppgifterna är från YTR:s hemsida med länk till årsberättelsen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 23/2013

Björn Wallén ny medlem i YTR

Björn WallénRektorn för Svenska studiecentralen Björn Wallén har valts (28.5) till ny medlem i Landsbygdspolitiska samarabetsgruppen (YTR) i stället för avgående Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre. Även Walléns suppleant Mikko Ollikainen, kommundirek-tör i Malax, är ny i YTR. Wallén var tidigare suppleant. Med i gruppen finns även bl.a. ombudsmannen Rikard Korkman från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (suppleant VD Kim Nordling från ProAgria, Svenska lantbrukssäll-skapens förbund) och generalsekreterare Risto Matti Niemi från Byaverksamhet i Finland SYTY (andra vice ordförande i SYTY Silja Saveljeff). Kanslichef Jaana Husu-Kallio från jord- och skogsbruksministeriet sitter som ordförande i samarbetsgruppen. Som generalsekreterare fungerar industrirådet Heikki Aurasmaa från arbets- och närings-ministeriet.

Se YTR:s sammanstättning på dess hemsida.