Kategorier
2020 Nyhetsbrev 03/2020

Framtiden för smarta landsbygder och jordbruk utvecklas tillsammans

Under den riksomfattande roadshowen Smarta landsbygder är det meningen att ta fram stoff för utveckling av det nya decenniets landsbygd och jordbruk. Femton regionala evenemang kommer att arbeta med innehållet i den framtida nationella landsbygdspolitiken, i skärgårdspolitiken och i EU: s gemensamma jordbrukspolitik. Samtidigt ska det även tas fram material för regionala tyngdpunkter i landsbygdsutvecklingen och för lokala landsbygdsutvecklingsstrategier. Regionernas stämmor kommer också att höras vid Landsbygdsparlamentet i Kurikka 1-3.10. Under evenemanget publiceras en sammanfattning av roadshowen. Finlands landsbygdsnätverk är arrangör för roadshowen Smarta landsbygder.

Mer info (på finska) med datumen och platserna för de regionala evenemangen finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 13/2019

Påverka innehållet i Landsbygdsparlamentets egen podd!

Bild:@landsbygdsnätverket, Heli Sorjonen

Under Landsbygdsparlamentet har man möjlighet att göra en djupdykning i aktuella frågor som berör landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik – frågor som påverkar vardagen, livet och företagsverksamheten på landsbygden. Hållbar utveckling är huvudtemat för Landsbygdsparlamentet 2020, ett nationellt evenemang som går av stapeln 1-3.10.2020 i Kurikka, Södra Österbotten. Temat öppnas och diskussionen inleds redan i höst, då podden Landet talar börjar sändas.

Landsbygdsparlamentets egen podd Landet talar siktar på att inleda diskussionen om vad det innebär för landsbygdens del att nå målsättningarna för hållbar utveckling: Vad krävs, dels av landsbygdsaktörer dels av beslutsfattare? Beslutsfattare, sakkunniga och landsbygdsaktörer bjuds in till podden. Genom diskussion vill man bygga broar mellan landsbygdens vardag, företagsverksamheten och politiken.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 09/2019

Färskt nyhetsbrev från Finlands Byar

Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf har utkommit med årets fjärde nyhetsbrev som innehåller följande: Finlands Byar föreslår småskoltillägg och bybutiksstöd i regeringsprogrammet som även föreningens ordförande kommenterar i sin text, #KaikkiKyytiin som är ett samarbete för förnyelse av landsbygdens transporter, resultatet av omröstningen för platsen för Landsbygdsparlamentet 2020, marknadsföringsguide för evenemang för föreningar och byaaktörer, samt aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet.

Finlands Byars Uutiskirje (4/2019) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Kurikka arrangerar Landsbygdsparlamentet 2020 – Nurmes i tur 2023

Bildkälla: maaseutuparlamentti.fi

Tävlan om platsen för Landsbygdsparlamentet 2020 har på sätt och vis två vinnare. Det riksomfattande evenemanget ordnas i Kurikka 1-3.10.2020. Kurikkas förslag ”Tulevaisuus lautaselle” fick mest röster i en tajt final. Dessutom beslöt Landsbygdsparlamentets huvudarrangörer (29.3) att Landsbygdsparlamentet 2023 ordnas i Nurmes.

Läs mer (på finska) på webbplatsen maaseutuparlamentti.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Dags att rösta om var Landsbygdsparlamentet 2020 ska hållas!

Bild:@landsbygdsnätverket, Heli Sorjonen

Var vill du samla gänget och engagera dig i möjligheterna för vår landsbygd och lägga manken till för att främja hållbara utvecklingsmål? Vilken orts verksamhet, kultur, miljö och aktörer vill du bekanta dig noggrannare med inom ramarna för Landsbygdsparlamentet. De orter som tävlar om att få arrangera Landsbygdsparlamentet 2020 är sydöstra Finland (Rauha, Villmanstrand), Kurikka och Nurmes. Låt din röst höras! Ge tummen upp för den egen favorit på Viima-plattformen.

Röstningen pågår 26-28.3. Länk till Viima-plattformen finns bl.a. på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 05/2019

Sydöstra Finland, Kurikka eller Nurmes – var med och besluta var Landsbygdsparlamentet 2020 ska hållas!

Bild:@landsbygdsnätverket, Heli Sorjonen

Vilken ort som får arrangera Landsbygdsparlamentet 2020 avgörs denna månad. Juryn har utgående från sju alternativ valt tre orter, vilka går en kamp genom en öppen online-omröstning: Kurikka (Södra Österbotten), sydöstra Finland (Rauha, Villmanstrand) och Nurmes (Norra Karelen). I slutet av mars (26-28.3) har alla möjlighet att rösta på sin egen favorit och sålunda vara med och besluta var Landsbygdsparlamentet hålls 1-3.10.2020.

Läs mer på webbplatsen landsbygdspolitik.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 04/2019

Senaste nyhetsbrevet från SYTY

Suomen Kylät ry (SYTY) – Finlands Byar rf har utkommit med årets andra nyhetsbrev som innehåller följande: SYTY-ordföranden skriver om regionpolitik, en smart by förlitar sig på lösningar som är gemenskapsbaserade, SYTY:s stadsdelsutskott inledde verksamheten, MANE efterlyser en politik som tar hänsyn till lokala behov, resurser och möjligheter, CLLD-innovationslägrets resultat som har offentliggjorts, SYTY deltar i förberedelserna av den fjärde europeiska Landsbygdsriksdagen, sju orter har ansökt om att få arrangera Landsbygdsparlamentet, utbildningsmaterial som nu finns publicerade på SYTY:s webbplats och att nytt material har publicerats för Öppna Byarnas dag, samt aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet.

SYTY:s Uutiskirje (2/2019) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 03/2019

Sju orter tävlar om att ordna Landsbygdsparlamentet 2020

Bildkälla: maaseutuparlamentti.fi

Var finns landsbygdsutvecklingens mest intressanta pärlor och landsbygdspolitiska modeller för tillfället? Sju orter och sju samarbetsnätverk tävlar om den finländska landsbygdens evenemang nummer ett – Landsbygdsparlamentet. Den slutgiltiga orten för Landsbygdsparlamentet 2020 fastställs genom en öppen online-omröstning i mars.

Landsbygdsparlamentet 2020 samlar 1-3.10.2020 alla landsbygdsentusiaster som är intresserade av att utveckla hållbara lösningar på och för landsbygden. Via Landsbygdsparlamentets platstävling sökes en ort där landsbygdsentusiasmen och landsbygdspolitiken syns och känns. Evenemangsplatsen kräver ändamålsenliga och tillräckligt stora utrymmen. År 2017 sammanförde evenemanget i Leppävirta omkring 800 deltagare och det besöktes av över 2000 personer. Över 40 organisationer verksamma på landsbygden deltog i genomförandet av evenemanget.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 18/2018

Var ska Landsbygdsparlament 2020 ordnas? – klarnar i mars 2019

Bildkälla: maaseutuparlamentti.fi

Vill ni få besök från hela Finland? Nästa landsomfattande, landsbygdsutvecklingens och landsbygdspolitiska diskussionens evenemang nummer ett, Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans på den finländska landsbygden. Var? Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag.

Landsbygdsparlamentet sammanför inspirerade aktörer, forskare, utvecklare och politiker från olika delar av Finland. Förra året arrangerades Landsbygdsparlamentet för första gången som nationellt evenemang och samlade över 800 deltagare för att inspireras av landsbygdens möjligheter. Evenemangsplatsen besöktes därtill av över 1 500 personer och via sociala medier nådde man ut till över 100 000 personer.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Guld till Risto Matti Niemi

Risto Matti Niemi
Källa: http://www.kylatoiminta.fi

Under Landsbygdsparlamentets galakväll 2.9.2017 fick Byaverksamhet i Finland rf:s generalsekreterare Risto Matti Niemi förtjänsttecknet i guld som erkänsla för det arbete han gjort för byaverksamheten och landsbygdspolitiken. Som långvarig arbetskamrat sade Tuomas Perheentupa bl.a. att Risto Matti under nästan hela sin yrkeskarriär starkt har präglat landsbygdspolitiken, och som driftig aktör sett den finländska landsbygdspolitikens olika skeden, ända från första början till denna dag.

Risto Mattis yrkeskarriär kan indelas i två betydande delar:

  • tjänsteman på JSM och landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, samt
  • generalsekreterare för Byaverksamhet i Finland rf, åren 1999-2000 och på nytt från sommaren 2006 och framåt, sammanlagt drygt 13 år.

Som generalsekreterare har Risto Matti på ett sunt sätt haft bondförnuft, sporrat och varit för sina arbetskamrater en pålitlig chef, som har kommit ihåg att tacka för ett gott arbete. Som dragare av arbetsteamet har han strävat efter att omhulda ett gott arbetssätt, men även vid sidan av detta gett ansvar att arbeta fritt. Under tiden som generalsekreterare har byaverksamhetens samhälleliga betydelse ökat betydligt.

Läs mer (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

”Landsbygden töms inte fastän befolkningen minskar” – MTK:s verksamhetsledare Antti Sahi under Landsbygdsparlamentet

Meningar, kommentarer och åsikter – vad blev sagt på Landsbygdsparlamentet i Leppävirta som ordnades 1-3.9.2017? Här följer några citat, lösryckta ur sitt sammanhang.

”Flexibel, kvalitativ service möjliggör välfärden och boendet överallt i Finland.”
”Enbart sympati och vackra tal utvecklar inte landsbygden.”
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

”Vi kommer inte att nå den ultimata sanningen, ehuru det är landsbygden eller staden som är viktigare.”
”Om tio år kommer man att i stort sett att diskutera de här samma ärendena.”
Forskningsdirektör Torsti Hyyryläinen

”I Finland finns rum för blomstrande städer och livskraftig landsbygd”.
”Det lönar sig att fundera på hur man kan uppmuntra det egna lokala samhället för att uppnå ett allt bättre resultat.”
Tytti Määttä

Mer citat finns (på finska) på Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s webbplats.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Svenskt KaffeSnack under Landsbygdsparlamentet

Thomas Snellman var även efterfrågad under Landsbygdsparlamentet.
Foto: Ann-Sofi Backgren

I samband med Landsbygdsparlamentet den 1-3 september 2017 i Leppävirta, Norra Savolax hölls under den andra dagen ett svenskspråkigt drop-in temakafé med aktörer och inspiratörer från Svenskfinland. Ämnena som togs upp var integration och företagsamhet, samhälleligt företagande, samt REKO.

Nyfiken på integration och företagsamhet

Närpes stad står som ett gott exempel på en lyckad integration av arbetskraftinvandring. Sedan 1980-talet har man arbetat framgångsrikt med att integrera invandringen av arbetskraft, vilken till största delen utgörs av vietnameser och bosnier. Enligt stadsdirektören Hans-Erik Lindqvist är hela samhället med i integreringen, allt från dagis till skolor och företag. Flexibiliteten är a och o.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Årets by – fantastiska Eskola

Årets by Eskola
Källa: https://www.kylatoiminta.fi/

I Mellersta Österbotten ligger byn Eskola (närmaste kommuncentra är Kannus, Toholampi och Sievi) som är känd för att vara en modern och driftig by. ”Byn tar alltid öppet emot nya idéer och aldrig säger man nej. Byn sköter om dess 450 invånare: Barnen tas om hand och undervisas, ungdomarna sysselsätts, äldre människor ges service och bybornas behov hörs”, berömde styrelseordföranden för Byaverksamhet i Finland rf Petri Rinne i sitt tal under galakvällen 2.9 på Landsbygdsparlamentet.

Byarna Dalsbruk och Louhioja fick hedersomnämnanden. Genom hedersomnämnandet stoltserar Dalsbruk (finns på Kimitoön, Egentliga Finland) med att vara bästa byn i Svenskfinland och bästa byn söder om linjen Vasa-Kuopio. Louhioja (Eno, Norra Karelen) är ett utmärkt exempel på en god andlig och barnrik by med aktiv verksamhet i en föränderlig värld. Övriga utnämningar under galakvällen följer här nedan:

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 08/2017

På Landsbygdsparlamentet 2017 formas framtiden – inbjudan från arrangörerna

Arrangörerna av Landsbygdsparlamentet önskar alla hjärtligt välkomna att delta i evenemanget i Leppävirta 1-3.9.

På webbplatsen maaseutuparlamentti.fi finns inbjudan med anmälningsförfarandet (OBS! lägre pris före 25.6, sista anmälningsdag 13.8).

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 08/2017

Anmäl er till ett historiskt Landsbygdsparlament!

Under Landsbygdsparlamentet 2017 skrivs historia och det byggs för framtiden. Händelsen ordnas för första gången i denna stora omfattning i Finland. Evenemanget, som hålls i Leppävirta 1-3.9, bjuder under temat Omöjligheter blir möjligheter in alla landsbygdsaktörer, de som är intresserade av landsbygden och dess utveckling och de aktörer som stöder den. Landsbygdsparlamentet ingår även i programmet för Finlands 100-årsjubileum.

I programmet ingår 19 temautflykter, 36 workshoppar, fyra huvuddebatter, kvällsprogram (inkl. Galamiddag), Partnerskapstorg och Skördetorg. På Landsbygdsparlamentet förverkligas även ett s.k. finlandssvenskt rum, med svenskspråkigt program.