Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Landsbygdssverige prisades med Ullbaggar

Ullbaggen (4)
Foto: Landsbygdsnätverket

Sju Ullbaggar delades ut under Lands-bygdsgalan 26.11. De drygt 200 gästerna på Berns i Stockholm blev serverade en middag inspirerad av Årets Matlandet-huvudstad Gotland. ”Det här var den sista Landsbygdsgalan som det här Lands-bygdsnätverket arrangerar och det känns riktigt kul att så många av både vinnare och även övriga slutnominerade höll så hög klass”, sade Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdnät-verket. Bland prisutdelarna fanns landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Landsbygdsgalan har årligen delat ut Ullbaggar sedan​ starten 2009 till de projekt och företag som fått stöd ur landsbygds-programmet och som bäst utvecklat landsbygden inom olika kategorier, vilka i år var: Årets landsbygdsföretagare, Årets landsbygdsinnovation, Årets landsbygdsprojekt, Årets integrationssatsning, Årets miljösatsning, Årets ungdomssatsning och Årets Leader-projekt.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se med länk till mer läsning om vinnarna och Landsbygdsgalan.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

ENRD:s webbplats i förkortad version på 14 språk

logo_ENRDEuropean Network for Rural Development (ENRD), alltså det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling samlar aktörerna inom landsbygdsutveckling i hela EU-området. ENRD-nätverket bidrar till ett effektivt genomförande av EU-medlems-staternas program för landsbygdsutveckling genom att skapa och sprida information, samt underlätta informationsutbytet och samarbetet på landsbygdsområdena i Europa. Nu finns ENRD:s webbplats i en förkortad version på 14 EU-språk, där den senaste språkversionen av webbplatsen är bulgariska. En finskspråkig version finns av webbplatsen, men dock inte ännu en svenskspråkig. I språkversioner kan vissa sidor avvika från sidorna på huvudwebbplatsen eller så kan det hända att sidorna inte ännu är tillgängliga. Då kan man gå vidare till fullversionen av webbplatsen, som finns att få på engelska, franska, tyska, italienska, spanska och polska. Webbsidan administreras av Contact Point, kontaktpunkten för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling.

Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens meddelande (13.11.2013). I nyhets-brevet kan man även läsa om nya redskap för landsbygdsnäringarna som förnyas, samt kommande evenemang: Rådplägningsdagar för jordbrukets miljöskydd som arrangeras i Kuopio 19-21.11, landsbygdsnätverkets regionala innovationsläger i Sydöstra Finland 19-21.11 och projektträffar för jordbruket i Kuortane 27-28.11.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

Fem år av samarbete mellan landsbygdsnätverken runt Östersjön

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 6-2013Samarbetet mellan landsbygdsnätverken runt Östersjön började i Finland 2008, då man bjöd in sina kollegor från Estland, Sverige och Danmark till en träff. Kommis-sionen hade ju kommit med påbudet att alla länder skulle bilda landsbygdsnätverk, och länderna stod inför något nytt. ”Vid första träffen diskuterades landsbygdsprogrammet. Vad står det i de olika programmen? Vad har vi gemensamt? En sak är ju till exempel Leader. Hur ser det ut med Leader i de olika länderna? Vad har de för strategier? Har de kommit igång? Men även nätverksenheterna diskuterades. Hur de byggs upp? Hur de tänker arbeta?”, minns Hans Bergström från landsbygdsnätverksenheten i Finland angående uppstartsåren. Visst känner man igen sig från dagens diskussioner om nästa landsbygdsprogram med tillhörande landsbygdsnätverk, men skillnaden är att vi nu har flera års erfarenhet och nya kunskaper som skall tas tillvara när det nya kapitlet skrivs.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 20/2013

Många EU-länder funderar ännu kring CLLD

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 4-2013Åtskilliga EU-länder har fortfarande inte bestämt sig i frågan om de skall använda alla fonder eller enbart kommande landsbygdsprogram i arbetet med Lokalt ledd utveckling (CLLD). Det här visar en snabb förfrågan bland de nationella landsbygds-nätverkens kanslier runt om i Europa, där 19 svar visar att 16 fortfarande funderar. Sex länder, inklusive Sverige, har med fler än två fonder i sina avvägningar, och bland de svarande är det än så länge bara Flandern, Finland och Lettland som tagit ställning. Enligt svaren kommer Flandern att tillämpa CLLD i enbart landsbygdsprogrammet, medan Finland och Lettland kombinerar även med havs- och fiskeriprogrammet. Det här kan man bl.a. läsa om i det svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket, som denna gång fokuserar på att informera om Leader ch kommande Lokalt ledd utveckling.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 18/2013

Tävling för internationella Leader-projekt ger möjligheter till utveckling av landsbygden

The Nordic-Baltic Leader Cooperation Awards - logoDe nationella landsbygdsnätverken i Estland, Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige har kört igång en tävling för de internationella Leader-projekten i Norden och Baltikum, The Nordic-Baltic Leader Cooperation Awards. Syftet med tävlingen är att föra fram de möjligheter till utveckling av landsbygden som det internationella samarbetet ger och dela med sig av verksamhetens resultat, samt förstärka Leader-verksamhetens möjligheter att påverka EU:s strategi för Östersjöregionen. Samtidigt som man vill öka kännedomen om Leader-arbetet, uppmuntrar och stöder man naturligtvis internationellt aktiva aktionsgrupper att fortsätta sin verksamhet, även under kommande programperiod. Man kan anmäla internationella Leader-projekt till tävlingen till och med den 17 maj. Vinnarna belönas sedan på en gala som arrangeras i Tallinn den 26 september. Mer info finns i tävlingens officiella broschyr.

Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens meddelande (30.4.2013) som inom kort kommer upp på deras hemsida. I nyhetsbrevet kan man även läsa om att beställningen av informationsskyltarna ändrades (info om finansieringen av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland), samt kommande evenemang: Maaseudun- ja aluekehittäjien alueelliset ohjelmapäivät – 8.5 tillställning i södra Finland, 13.5 tillställning i östra Finland och 15.5 tillställning i västra Finland.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

EU-parlamentariker nominerade HSSL till EU:s medborgarpris

HSSL - logoEU-parlamentarikern Kent Johansson har nominerat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) till Europeiska unionens medborgarpris 2013. ”Alla eldsjälar som arbetar i lokala grupper för att utveckla sin hembygd runt om i landet förtjänar att uppmärksammas”, säger Johansson. Europeiska unionens medborgarpris syftar till att belöna medborgare, grupper, föreningar eller organisationer, vilka ”vittnar om ett framstående engagemang för främjandet av en ökad ömsesidig förståelse och en närmare integration mellan människor i medlemsstaterna, eller som underlättar gränsöverskridande eller nationsövergripande samarbete inom Europeiska unionen”. Varje Europaparlamentariker har rätt att föreslå en kandidat per år och priset kan tilldelas upp till 50 pristagare från EU:s medlemsländer.

”I Sverige finns sedan nästan 25 år landsbygdsnätverket Hela Sverige ska leva, som inte bara arbetar ideellt för lokal utveckling, utan dessutom har inspirerat landsbygdsrörelser i andra länder. Siktet är inställt på en europeisk landsbygdsriksdag. Rörelsens mål och arbete är ett bra exempel på viktiga insatser nu under EU:s medborgarår. Därför har jag nominerat Hela Sverige ska leva till Europeiska unionens medborgarpris.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 15/2013

Nyttan med nätverkande i Europa

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 2-2013Vid det 17:e mötet för de nationella landsbygdsnätverken i Europa, som hölls vecka 11 i Åre, diskuterade man många av de lyckade nätverksaktiviteter som genomförts och som pågår ute i Europa. Edina Ocsko, som är expert inom landsbygdsutveckling och arbetar på det europeiska landsbygdsnätverket ENRD (European Network for Rural Development), presenterade under mötet hur ENRD har sammanställt olika exempel på lyckat nätverkande. Allt finns samlat på deras webbsida enrd.ec.europa.eu under fliken Networks and Networking. Som exempel kan nämnas landsbygdsbussen i Finland och nätverk för kvinnor i stad och på landsbygd i Spanien. Det här finns att läsas i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket, vars tema denna gång handlar om strukturen i det nya landsbygdsprogrammet.

Nyhetsbrevet (nr 2/2013) finns på Landsbygdsnätverkets hemsida via länk. Se även text om den 17:e Europeiska nätverksträffen i Åre.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 09/2013

Sportsmannaanda och humor önskas som bagage av deltagare i LINC-evenemanget i Iisalmi

LINC - logoTill det internationella LINC(Leader Inspired Network Community)-evenemanget i Iisalmi 11-13.6 väntar man 200 deltagare med intresse för landsbygdens nutid och framtid. Som arrangörer hoppas Leader-grupper i Norra Savolax att deltagarna har med sig en rejäl dos sportsmannaanda och humor i bagaget. Syftet med LINC-samarbetet är att stärka idén bakom den europeiska Leader-verksamheten, samt att främja nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan aktionsgrupperna och landsbygdsaktörerna. LINC-samarbetet mellan de europeiska landsbygdsnätverken har pågått sedan år 2010. Serien av årliga LINC-konferenser inleddes av Österrike, medan Tyskland stod i turen 2011. I juni i fjol ordnades evenemanget i Estland och i år alltså i Iisalmi i Norra Savolax. År 2014 är Österrike åter arrangör. När Finland står värd för LINC i juni är temat välfärd. ”På evenemanget söker vi efter nya idéer i anslutning till välfärd och utvecklar partnerskap.