Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

Använd ordet landsbygder i plural obestämd form – svenskt landsbygdslexikon

Språket är fullt av ord och begrepp som utgår från den urbana normen, men ett svenskt landsbygdslexikon ger tips på andra ord och begrepp att använda istället, som t.ex. städer kontra landsbygden. Av Sveriges yta består 98 procent av landsbygder med olika förutsättningar, utseenden och karaktär, så när land och stad jämförs, är det problematiskt att använda olika form på orden, till exempel i den här meningen från SCB: ”… urbaniseringen kan också beskriva hur befolkningens storlek i städerna och på landsbygden förhåller sig till varandra”. Städerna skrivs i plural bestämd form, medan landsbygden skrivs i singular, en åtskillnad som signalerar att landsbygden är på ett sätt, medan städer kan vara på flera sätt.