Kategorier
2016 Nyhetsbrev 05/2016

Senaste nyhetsbrevet från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 2-2016I Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) andra nyhetsbrev för i år kan man bl.a. läsa om tätorten Vuollerim i Jokkmokks kommun där invånarna paketerar sin vardag och erbjuder den till turister. Det tänket har gett dem fina internationella utmärkelser, eller vad sägs om att följa en renskötare ut i väglöst land under en dag, eller att lära sig snökunskap och vinterekologi, eller gå på björnspaning? Allt hämtat ur Vuollerimbornas vardag, och det är det som är tanken, menar Eva-Lena Skalstad, VD i bygdebolaget Lapland Vuollerim Welcome you Ab som erbjuder turistupplevelser i området. Det erbjuds så mycket som 34 olika aktiviteter och paket. Vuollerimborna har grävt där de stått och paketerat det som är speciellt för deras hembygd. ”Folk som har rest mycket runt i världen är trötta på att se på saker, de blir blasé. De vill uppleva något på riktigt, något genuint, något äkta. Människa till människa är ett möte som i sig är en upplevelse”, säger Skalstad.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 40/2015

Kyrkans linjedragningar för landsbygden 2015

Liljendal kyrka
Liljendal kyrka
Foto: Mia Aitokari

Kyrkan står nära de mänskor som bor på landsbygden, även i förändringens tider. Strukturerna ändras, närservicen förtvinar och landsbygden utarmas. Kyrkans landsbygdskommitté har under sina sammankomster lagt märke till vissa samhälleliga orättvisor och tendenser som kyrkan kan motarbeta, och kyrkan kan fortfarande erbjuda närservice i olika former. De centrala elementen i kyrkans väsen är tacksamheten, samt betonandet av heligheten av Guds rike och skapelsen, och för att främja dessa element bör även mänskan och närmiljön betraktas ur denna synvinkel.

I framtidsredogörelsen för Finlands evangelisk-lutherska kyrka slås det fast att Kyrkan 2020 bygger på delaktighet och närgemenskaper. Tillämpad på landsbygden betyder detta att kyrkan enligt landsbygdskommitténs linjedragningar stöder dem som lider av arbetslöshet, ser till att både verksamheten och servicen hålls tillgänglig,