Kategorier
2015 Nyhetsbrev 31/2015

Landsbygdscentrum 2040 en osannolik möjlighet

Slutrapporten Suomalainen maaseututaajama muutospaineessaPå basis av nuvarande uppföljnings- och förhandsinformation så låter inte landsbygdscentrum 2040 särskilt sannolikt. Många landsbygdscentrum har redan förlorat eller håller på och förlorar sin traditionella existens som kommun- och servicecentrum. Utan verklig förnyelseberedskap, ny profilering, hållbar framtidsutveckling och uppdrag – berättigande för en hållbar tillvaro – blir framtiden med lätthet bara lindringsvård. I forskningsprojektet Suomalaiset maaseututaajamat 2010-luvulla skildras följande utveckling för senaste årtiondens landsbygdscentra: Under en generation med fortsatt tillväxtberedskap som slutresultat, har det i landsbygdscentra bildats ”ett bestående ofullständigt läge (paradox)”. I dess centrum finns å ena sidan stadsplanering och planläggning med en byggd miljös ofullständighet, låg nyttjandegrad och överdimensionering, samt å andra sidan oklarheter i utvecklingsutsikterna och framtiden. Enligt resultaten i forskningsprojektet Suomalaiset maaseututaajamat 2010-luvulla är det varaktiga ofullständiga läget och till det hörande olika slag av ”låsningar” verkliga hinder för förnyelse, anpassad utveckling och ny tillväxt.

Läs mer i blogginlägget (på finska) på Landsbygdspolitikens blogg, skrivet av  Jarmo Vauhkonen som är regionplaneringschef på Södra Savolax landskapsförbund. Slutrapporten, Suomalainen maaseututaajama muutospaineessa. Suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla – tutkimushankkeen loppuraportti, finns på webbplatsen lamk.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Finländsk landsbygdscentra – centrum i förändring och ny identitet behandlas på seminarium i Helsingfors

Slutseminarium för forskningsprojektet Suomalaiset maaseututaajamat 2010-luvulla 12.6.2015Forskningsprojektet Suomalaiset maaseututaajamat 2010-luvulla håller slutseminarium i Helsingfors 12.6 kl. 9.30-14.30 på Hotell Arthur.  Inom projektet har man undersökt nuläget och förändringar för sju finländska kyrkbymiljöer under de senaste trettio åren. Som grund och jämförelse för projektet utgjorde Heikki Kukkonens och Maija Rautamäkis forskningsprojekt Suomalainen maaseututaajama 1980-luvun alussa. Av undersökningsobjekten har strukturen för bosättningscentra ökat och utvidgats. Nya kommersiella tjänster, samt vägarna har märkbart förändrat bosättningscentrumen. Förändringar i kommungränser har redan till viss del förverkligats – en del av forskningsobjekten är inte längre självständiga kommuner. Till framtidens utmaningar för största delen av bosättningscentrumen hör befolkningens åldrande och minskning, samt servicens tillgänglighet och nåbarhet.

Program och anmälningsblankett (anmälan senast 4.6) finns (på finska) som länkar på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi. Se även projektets hemsida.