Kategorier
2022 Nyhetsbrev 06/2022

Anmälan till kursen i storytelling kan ännu göras i dag!

Webbinariet Storytelling för föreningar 7.4.2022Torsdagen den 7 april kl. 18.00-19.30 ordnas en gratis kurs i storytelling! Kursen är riktad till alla intresserade och främst till de som är föreningsaktiva. I kursen ser vi på hur storytelling kan användas för att på ett intressant sätt berätta om er förening och den verksamhet som ni ordnar. Föreläsare är inspiratören Ann-Sofi Backgren och kursarrangör Svenskfinlands Byar.

Sista anmälningsdag är 5 april kl. 23.59. Kursen ordnas online med Microsoft Teams. En länk till kursen skickas till alla anmälda deltagare dagen innan kursen. Anmäl er på: https://www.bya.net/sv/storytelling/. Här finns även lite mer info om kursen. Det är fritt fram för alla att sprida information om kursen i era föreningar och nätverk.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 05/2022

Välkommen att delta i Svenskfinlands Byars kurs i storytelling!

Webbinariet Storytelling för föreningar 7.4.2022Torsdagen den 7 april kl. 18.00-19.30 ordnas en gratis kurs i storytelling! Kursen är riktad till alla intresserade och främst till de som är föreningsaktiva. I kursen ser vi på hur storytelling kan användas för att på ett intressant sätt berätta om er förening och den verksamhet som ni ordnar. Föreläsare är inspiratören Ann-Sofi Backgren och kursarrangör Svenskfinlands Byar.

Sista anmälningsdag är 5 april kl. 23.59. Kursen ordnas online med Microsoft Teams. En länk till kursen skickas till alla anmälda deltagare dagen innan kursen. Anmäl er på: https://www.bya.net/sv/storytelling/. Här finns även lite mer info om kursen. Det är fritt fram för alla att sprida information om kursen i era föreningar och nätverk.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 04/2022

Välkommen att delta i Svenskfinlands Byars Teams-kurs!

Webbinarium om grunderna i Teams 9.3.2022Onsdagen den 9 mars kl. 18-19.30 ordnar Svenskfinlands Byar en grundkurs i Microsoft Teams. På kursen får man bland annat lära sig grundläggande funktioner och inställningar, samt hur man ordnar sitt eget Teams-möte.

Mera information samt anmälan finns på adressen bya.fi. Anmäl dig senast 7 mars.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 02/2022

Välkommen att delta i Svenskfinlands Byars Teams-kurs!

Webbinarium om grunderna i Teams 9.3.2022Onsdagen den 9 mars kl. 18-19.30 ordnar Svenskfinlands Byar en grundkurs i Microsoft Teams. På kursen får man bland annat lära sig grundläggande funktioner och inställningar, samt hur man ordnar sitt eget Teams-möte.

Mera information samt anmälan finns på adressen bya.fi. Anmäl dig senast 7 mars.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 01/2022

Välkommen med på Svenskfinlands Byars Canva-kurs!

Webbinariet Canva-kurs 19.1.2022I kursen lär vi oss använda Canva och går igenom olika delmoment när man vill skapa en fin flyer eller affisch. Kursen ordnas som nätkurs onsdagen den 19 januari kl. 18-20. Sista anmälningsdag 17 januari.

Anmälning och mera info: www.bya.fi/sv/canva_kurs/.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 16/2021

Grunderna i Canva för byaaktörer hålls 13.9

Webbinariet Grunderna i Canva 13.9.2021Canva är en populär internetsida för grafisk design och bildhantering. Användningen av Canva är både lätt och roligt! I utbildningen går vi igenom grunderna i Canvas gratis version. Utbildningen, som hålls måndagen den 13 september 2021, sker via Teams och är riktad till alla byaaktiva, samt till de regionala byaföreningarna.

Innehållet i utbildningen:
18.00-19.00  Hur fungerar Canva?
19.00-19.30  Övningar med Canva-programmet och möjlighet att ställa frågor

Utbildningen ordnas av Svenskfinlands Byar.
Fyll i anmälningsformuläret senast 12.9! Länken till utbildningstillfället fås i samband med anmälningen.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 15/2021

Grunderna i Canva – gör egna reklamer och broschyrer för din by!

Webbinariet Grunderna i Canva 13.9.2021Canva är en populär internetsida för grafisk design och bildhantering. Användningen av Canva är både lätt och roligt! I utbildningen går vi igenom grunderna i Canvas gratis version. Utbildningen, som hålls måndagen den 13 september 2021, sker via Teams och är riktad till alla byaaktiva, samt till de regionala byaföreningarna.

Innehållet i utbildningen:
18.00-19.00  Hur fungerar Canva?
19.00-19.30  Övningar med Canva-programmet och möjlighet att ställa frågor

Utbildningen ordnas av Svenskfinlands Byar.
Fyll i anmälningsformuläret senast 12.9!

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 04/2020

Gör det svenska i Finland synligt på Wikipedia – SFV ordnar kurs i Vasa

Har du eller din organisation kunskap eller information om ett ämne eller verksamhet som borde göras synligt på Wikipedia? Kom med på en kurs där du lär dig hur Wikipedia fungerar och hur du bidrar med innehåll.

Svenska folkskolans vänner (SFV) ordnar kursen tillsammans med Projekt Fredrika som jobbar för att förbättra tillgången på täckande och korrekt information om det svenska i Finland på Wikipedia. Målgrupper är föreningar, förbund och privatpersoner. Kursen, som är gratis, hålls 9.3 kl. 16-18.15 på SFV:s kansli i Vasa, Handelsesplanaden 23 B.

På webbplatsen sfv.fi finns länk till anmälan (som görs senast 8.3).

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

Medborgardiskussion kring frågor om Finlands framtid

Kom och slå dig ner vid kaffebordet i Folkhälsanhuset Wasa den 10 maj kl. 14-16.30 för att tillsammans med andra diskutera och skapa goda lösningar för ett välmående framtida Finland! År 2117 är Finland, liksom resten av världen, annorlunda och de beslut vi fattar idag har betydelse för hur framtiden blir. Under medborgardiskussionerna Finlands steg samlas en varierande grupp av människor för att samtala om frågor kring Finlands framtid som kommer att beröra kommande generationer. Som diskussionsmetod används World Café, en metod med fokus på öppen demokrati. Medborgardiskussionen börjar med en inledning som inspirerar till gemensamma samtal om och funderingar över framtiden. Medborgardiskussionen öppnas av Malax kommundirektör Mats Brandt.

Länk till anmälan (som görs senast 7.5) finns på webbplatsen sfv.fi. Se även övriga evenemang som: Kurs i datasäkerhet, Tid för engagemang?, Barnkultursamling, Föreningar och sociala medier, Word och Excel fortsättningskurs, samt Att använda pekplattan.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 05/2016

Kurser och föreläsningar från SFV

SFV-logoSvenska folkskolans vänner (SFV) ordnar kurser och föreläsningar både för föreningsaktiva och för allmänheten. Aktuellt i maj samt juni är många datakurser: E-posthantering (Åbo 3.5), Smarttelefoner och pekplattor (Helsingfors 3.5), Powerpoint och presentationsteknik (Åbo 10.5), Digistoff – Fortsättningskurs II (Helsingfors 19.5) och Datasäkerhet (Helsingfors 7.6). I maj ordnas även Västerbotten möter Österbotten – studiebesök 9-10.5 i Vasa som svarsvisit för rikssvenskar på det besök till Umeå som arrangerades för österbottningar i maj 2015, samt kursen Att fånga engagemang (Vasa 18.5).

Mer info om kurserna och föreläsningarna med anmälningsuppgifter finns som länkar på webbplatsen sfv.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 03/2016

Kurser och föreläsningar från SFV

SFV-logoSvenska folkskolans vänner (SFV) ordnar kurser och föreläsningar både för föreningsaktiva och för allmänheten. Aktuellt i mars är ett Berättarcafé på Bergö med anledning av Världsberättardagen den 20 mars. I april hålls ett flertal datakurser, men även kursen Föreningsbokföring, föreläsningarna Hjärnan – minnet & sinnet och Må bra på äldre dagar, samt Författarträff: Henrik Knif. Inom maj ordnas bl.a., förutom ett par datakurser, kurserna Smarttelefoner och pekplattor och Att fånga engagemang. I juni hålls en föreläsning om Datasäkerhet.

Mer info om kurserna och föreläsningarna finns som länkar på webbplatsen sfv.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 01/2016

Kurser och föreläsningar från SFV

SFV-logoSvenska folkskolans vänner (SFV) ordnar kurser och föreläsningar både för föreningsaktiva och allmänheten om t.ex. föreningsekonomi, IT, kommunikation och om aktuella ämnen och trender i samhället. Under första delen av februari ordnas Diskussion kring demokrati och åsiktsbildning (se även text ovan), Medlemsregister och medlemsvård, Måla med ord! BERÄTTARworkshop, Vill du bli ORDfördelare i Svenskfinland? och Den stora kursdagen.

Mer info om kurserna och föreläsningarna finns som länkar på webbplatsen sfv.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

Mer vetskap om skärgården via akademiska kurser

Fyren Rajakari
Fyren Rajakari på ön med samma namn i Erstan
Bildkälla: Wikimedia Commons

Skärgårdskunskap är ett ämne som passar alla som vill veta mera om Finlands unika skärgårds historia, natur, kultur, näringsliv och samhällsutveckling. Kurser i Skärgårdskunskap vid Åbo Akademi (ÅA) har erbjudits sedan 1999 och flera hundra skärgårdsintresserade har deltagit i dem. Kurserna är öppna för alla: både skärgårdsbor, stadsbor och ÅA-studeranden. I många kurser deltar skärgårdsbor från olika skärgårdsområden, också från Sverige. Några av deltagarna har blivit så intresserade att de har flyttat till skärgården och skaffat sig en utkomst.

Kurserna, som kan avläggas i vilken ordningsföljd som helst (endast Fältstudier kräver minst 10 sp i Skärgårdskunskap), arrangeras inom det Öppna universitetet vid ÅA. Studiehelheten är godkänd som biämne inom de humanistiska examina, samt under vissa förutsättningar inom de naturvetenskapliga examina. Man kan avlägga sammanlagt 40 sp (5 kurser) på distans. Som ledningsgrupp för ämnet fungerar ledningsgruppen för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 24/2015

Folkbildning bidrar till att hela Sverige lever

Mjölby hembygdsgård
Mjölby hembygdsgård
Bildkälla: Wikimedia Commons/Harri Blomberg

För att hela Sverige ska kunna leva är den mjuka infrastrukturen lika viktig som den hårda, och här är folkbildningen och studieförbunden en central del av detta. Just nu ser Folkbildningsrådet över statens stöd till studieförbunden, vilket är bra och nödvändigt. För ABF och Studieförbundet Vuxenskolan handlar det i grunden om att skapa ett system som stärker en lokal närvaro, vilket stimulerar studieförbunden att nå många människor med folkbildning, samt att nå grupper som i dag står långt från makt och inflytande. I dag finns folkbildningen från storstadens förorter till landsbygdens byar och småsamhällen. Den finns i Jordbro, Sorsele, Kopparberg och Uppvidinge, och på hundratals andra platser. ABF och Studieförbundet Vuxenskolan är två olika studieförbund med delvis olika bakgrund men med en gemensam nämnare – man drivs av alla människors rätt till bildning, oavsett om man bor i staden eller på landet.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Aktuell info om föreningsbeskattning ges på föreläsning i Åbo

SFV-logoVarför väcker beskattningen av föreningar allt oftare diskussion idag? Allmännyttiga samfund åtnjuter i Finland en betydande, men inte total skattefrihet på sina inkomster, och bland organisationsaktiva, i allt från små föreningar till stora förbund, råder en tilltagande villrådighet beträffande skattefrågor. Ta del av föreläsningen på Novia i Åbo den 26 februari kl. 18-20. Som föreläsare fungerar Sebastian Gripenberg, arrangören SFV Bildnings expert på föreningsteknik.

Anmälan (senast 24.2) görs via länk på webbplatsen sfvbildning.fi.