Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Landsbygdsöversikten 2017 – från hundraåriga Finlands landsbygd till politik

Landsbygdsöversikten 2017 fortsätter den serie landsbygdsöversikter som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen publicerat åren 2011 och 2014. Syftet med den är att beskriva läget på landsbygden, förutspå landsbygdens framtida utveckling och beskriva landsbygdspolitiken som helhet. Översikten bygger på statistiska uppgifter och forskningslitteratur. Sakområden som behandlas i översikten är:

  • Det hundraåriga Finlands landsbygd
  • Boende och befolkning
  • Tjänster och en fungerande vardag
  • Frivilligverksamhet och delaktighet
  • Arbete, kompetens och näringar
  • Landsbygdspolitik

Översikten är avsedd att användas av alla som är intresserade av landsbygden och landsbygdens utveckling som bas för beslutsfattande och utvecklingsarbete. Landsbygdsöversikten 2017, som har tagits fram av Landsbygdspolitiska rådet, offentliggjordes 2.9 under Landsbygdsparlamentet i Leppävirta.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Kompetensfrågor inom organisationerna tas upp på seminarium i Helsingfors

kompetensakademin-haschtag-1Är du intresserad av kompetensfrågor inom organisationerna? Under seminariet, som hålls 25.1 kl. 9.30-15.30 i SFV-huset G18 i Helsingfors, får du konkreta exempel på hur man inom andra förbund jobbar med bland annat validering, Open Badges och formell utbildning för att sätta ord på den kompetens man får inom organisationer. Målgruppen är personer som jobbar med kurs- och utbildningsverksamhet och/eller personalutveckling inom de finlandssvenska organisationerna.

Kompetensakademin 2017 ordnas av Svenska studieförbundet, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska 4H, Bildningsalliansen och Svenska folkskolans vänner. Därför ska du gå på #kompetensakademin:

  • Du får konkreta exempel på hur man inom andra organisationer jobbar framgångsrikt.
  • Du blir inspirerad att jobba vidare inom din organisation.
  • Du nätverkar och skapar värdefulla kontakter med andra som jobbar med utbildning i organisationer.

För program och anmälan (anmäl senast 18.1) se webbplatsen studieforbundet.fi.