Kategorier
2015 Nyhetsbrev 20/2015

Det lokala på den politiska agendan – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 2-2015Med tanke på framtiden är en uppenbar utvecklingslinje för den lokala utvecklingens arbetsformer ett närmande av dessa sinsemellan. Det är inte fråga om ett förenande, utan en ökad konstruktiv samverkan. Byaverksamheten och Leader-arbetet har olika samtidshistorier, men den närmaste framtiden bygger allt mer på gemensamma mål och verksamheter. Inom Leader-arbetet kommer det inte heller länge att finnas luckor i de stora stadscentrumen. För den lokala utvecklingens arsenal behövs uppriktig närdemokrati, alltså en jämlik parallellitet mellan medborgarverksamhet och kommunalförvaltning. Det skulle lyfta fram båda parters gemensamma fördelar, öka möjligheterna för genomförande, fördjupa demokratin och förena lokala utvecklingselement som är alltför långt ifrån varandra. Det lokala och stärkandet av det är som mosaik, vars delar och förenlighet sinsemellan man fortsättningsvis hamnar att granska. En svår och stor fråga är bl.a. överföringen av organisationsgrunden för byaverksamhet till medlemskap.