Etikettarkiv: Kommun- och servicestrukturreformen

Ny guide om landsbygdssäkring

Finlands Kommunförbund och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen har utarbetat guiden Tehdään maaseutu näkyväksi! Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna. I guiden beskrivs landsbygdssäkringen, både generellt och särskilt i förändringen i kommunstrukturen. Landsbygdssäkringen är ett hjälpmedel som ger stöd vid beslutsfattandet. Den hjälper till … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 34/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kommuner i förändring – beaktas landsbygden?

Under Kommunmarknaden (9-10.9) ordnades en tillställning (10.9) där man diskuterade beaktandet av landsbygden i förändringsprocesser och beslutsfattande. Som redskap erbjöds landsbygdssäkring. Genom att binda landsbygdssäkringen till kommunindelningsutredningen har man fått positiva erfarenheter från pilotområden. Finland är ett land med stor … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 31/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Lämna in era motioner inför Landsbygdsriksdagen!

Som vi alla vet, kommer samhället att förändras, t.o.m. radikalt, globaliseringen, social- och hälsovårdsreformen och kommunreformen har länge varit aktuella, men en reform av utbildningen och regionförvaltningen planeras också. Allt detta gör att vi måste formulera våra mål klarare än … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 28/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Har regeringen lämnat verkligheten? – professor Hannu Katajamäki om storhetens ideologi

Fastän regeringen har skingrat ideologin i den traditionella vänster-höger dimensionen, finns där dock en gemensam vision: regeringen vill ha ett Finland med stora städer och stora förvaltningsenheter, en strävan som jag kallar för storhetens ideologi. Naturligtvis kan man inte skriva … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 01/2014 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdssäkring bör tas i beaktande vid kommunfusioner

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har kommit med ett ställningstagande (25.9), där man vädjar för att landsbygdssäkring gör vid kommunfusioner. Landsbygdssäkringen behövs för att få regionalt, jämbördigt förverkligande och bevarande av landsbygdens service. Här under följer … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 35/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Närdemokrati diskussionstema i kampanjen Byar med livskraft

Under första skedet av kampanjen Byar med livskraft blev resultatet att närdemokratin lyftes upp som diskussionsämne. Kampanjen, som startade under hösten 2010, utgick ifrån tanken att i service- och kommunstrukturerna behövs byarna som mindre verksamhetsenheter. Det behövs både företagsverksamhet som … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 23/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Oro för landsbygdsinvånarnas service i YTR:s nätkolumn

I YTR:s nätkolumn för april månad (1.4) skriver Antonia Husberg, projektledare för förutredningsprojektet för landsbygdens serviceprogram vid Kommunförbundet/en-heten regioner och samhällen, om den negativa trenden i servicen för landsbygdens invånare. Här under följer texten, som finns på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 14/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar