Kategorier
2018 Nyhetsbrev 12/2018

Nytt nummer av KAGinfo!

Ett nytt nummer (nr 1/2018) av KAGinfo har producerats i samarbete med Kustmedia. I det nya fina numret kan man läsa om projekt som beviljats finansiering under det senaste året och aktuella frågor. Tidningens syfte är att berätta om verksamheten och lyfta fram viktiga och aktuella frågor. Innehållet speglar vad som händer inom fiskerinäringen i Österbotten. Det har tryckts 600 exemplar av tidningen och den delas ut vid olika evenemang i regionen.

Kustaktionsgruppens syfte är att främja fiskerinäringen inom Aktion Österbottens verksamhetsområde, på den österbottniska kusten från Kristinestad i söder till Karleby i norr. Projektmedel beviljas för projekt som lyfter och främjar fiskerinäringen i enlighet med deras strategi Österbottens kusttrakter 2020 – gröna näringar på en blå åker.  Medlen består av ett fristående finansieringsprogram under Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

De tvåspråkiga tidningen, KAGinfoKustaktionsgruppen i Österbotten, finns även att läsas i digital form på adressen aktion.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 12/2016

”Vi behöver öppna byar i vårt samhälle”

aktion-osterbottens-nyhetsbrev-2-2016Vi behöver öppna byar i vårt samhälle, byar som är öppna för nya idéer och framförallt som är öppna för att berätta om sig själva. Ett sätt är att göra det genom den landsomfattande Öppna Byarnas dag den 10 juni 2017. Byaverksamheten är väl värd en egen dag då byarna och byaverksamheten uppmärksammas. Hur många saker skulle inte ha blivit ogjorda, om inte ”någon” hade tagit tag och med gemensamma krafter byggt upp en verksamhet eller en byggnad som gynnar hela gemenskapen?

I dessa tider när ekonomin inte är den bästa och vi tvingas in i nya strukturer kunde modellen tas från våra byar och hur man där gemensamt nått en lösning. Meningen är ingalunda att ersätta en samhällelig verksamhet med frivilligt arbete utan att gemensamt försöka hitta ett alternativ som förbättrar skötseln av gemensamma angelägenheter. Historiskt sett baseras bland annat vår kommunala förvaltning på de byastämmor där man gemensamt fattade beslut om byns ärenden.