Kategorier
2013 Nyhetsbrev 41/2013

Mer järnväg förstorar en region

JärnvägÖver 12 000 nya jobb kan skapas i de svenska regionerna omkring Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås om järnvägsnätet byggs ut. Forskare på Jönköping International Business School är klara med en studie om vad det skulle innebära för tillväxten att bygga ut järnvägsnätet, och resultaten från studien Tillgänglighet – Tillväxt – Planering, visar sambandet mellan ökad tillgänglighet och regional utveckling. Kortare restid innebär att människor kan tänka sig att pendla längre, och nu har forskare med hjälp av statistik över var folk bor och arbetar, och hur lång tid det tar att resa mellan olika orter, visat att över 12 000 nya jobb kan skapas i regionerna omkring Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås. Men planeringsperspektivet är oerhört viktigt. Men det räcker inte att järnvägen byggs, utan man måste anpassa planeringen och utforma samhället efter den investeringen. Enligt projektledare Bertil Gustafsson har bilen kommit till vägs ände. Den blir varken billigare eller snabbare, medan tåget däremot förstorar en region.

Uppgifterna är från ett pressmeddelande från (20.11) Högskolan i Jönköping.