Kategorier
2015 Nyhetsbrev 42/2015

Finland bland de aktivaste i EU att genomföra internationella Leader-projekt

Rapporten Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013Under programperioden 2007-2013 genomförde Finlands 54 Leader-grupper totalt 94 internationella Leader-projekt och 86 förberedande projekt. Antalet projekt varierade regionspecifikt, men när man ser på alla projekt, hörde Finland till de allra aktivaste länderna inom EU visar en studie från Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. Studien, Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013, gjordes på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet och handlade om internationellt samarbete och internationella projekt i samband med Leader-arbetet inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Materialet bestod av enkäter till projektgenomförare och aktionsgrupper, intervjuer med nyckelpersoner, skiftliga dokument, samt projektregisterinformation.

Temaområdena för de internationella projekt som genomfördes via Leader-grupperna, handlade ofta om ungdomar.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 30/2014

Info om möjligheter till internationell projektfinansiering ges på seminarium i Seinäjoki

Info om internationell projektfinansiering i Seinäjoki 19.9.2014När Finlands regionala utvecklingsmedel tryter, är det klokt att lyfta blicken utanför rikets gränser, för det finns en uppsjö av möjligheter till internationell projektfinansiering. En del av dem gås igenom på ett seminarium den 19 september kl. 10-12 i Seinäjoki på Teknologicentret Frami B, auditorium 3. Det utlovas information om bl.a. de viktigaste programmen för territoriellt samarbete och programmet Ett Europa för medborgarna, samt inspirerande erfarenheter av internationella projekt. Anförandena under seminariet hålls på finska. Arrangör är Södra Österbottens förbund.

Infot med anmälningsuppgifter (anmälan senast 15.9) och länk till programmet (på finska) är från Österbottens förbunds Nyhetsposten – Uutisposti nr 8-2014.