Kategorier
2015 Nyhetsbrev 43/2015

Intelligent trafik diskuteras under seminarium i januari i Seinäjoki

Seminariet Maaseutu ja älyliikenne –seminaari i Seinäjoki 26.1.2016Tillgången till trafikservice på landsbygden är något som omtalas i såväl riksdagen som även bland medborgarna. Hur ser det då ut i framtiden för landsbygdstrafiken p.g.a. digitaliseringen och den intelligenta trafiken? Vad förändras, vad blir som förut? Vad är intelligent trafik och hur fungerar den på landsbygden? De här frågorna söker man svar på under tillställningen Maaseutu ja älyliikenne–seminaari i Seinäjoki 26.1.2016. Under seminariet behandlar man framtiden för trafiken ur landsbygdens synvinkel och gör det mer bekant för landsbygdens invånare som för utvecklare av den intelligenta trafiken. Talargardet består av landsbygdsaktörer, utvecklare av den intelligenta trafiken och beslutsfattare. Seminariet ordnas av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens nätverk för Markanvändning och infra, samt ITS Finland ry, tillsammans med Seinäjoki stad och Landsbygdsnätverket.

Inbjudan med program (kan även läsas genom att klicka på bilden ovan) samt anmälningsblankett (anmälan senast 18.1.2016)finns som länkar på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.