Kategorier
2013 Nyhetsbrev 36/2013

Integration tema i svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 7-2013Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev för oktober månad fokuserar på temat integration. Här kan man läsa om bl.a. den enkät som genomfördes i samband med Hammarkulle-karnevalen eller om projektet Grönsaks-mästarna som kom till genom ett unikt samarbete mellan Leader och socialfonden. Christina Nordin, som fram till nyligen arbetade på Landsbygdsdepartementets enhet för landsbygdens tillväxt, men som nu är ny på posten som divisionsdirektör på svenska Jordbruksverket skriver ledartexten i nyhetsbrevet. Hon skriver bland annat: ”Under mina år i Regeringskansliet har vi hela tiden arbetat med integrationsfrågorna, främst inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet. Vi har velat mycket, försökt mycket och letat mycket; letat efter den där ultimata insatsen, projektet eller lösningen som skall svara mot vad vi vill – att konkret och på riktigt ta tillvara utrikesföddas erfarenheter och kunskaper för att skapa utveckling på landsbygden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 33/2013

Landsbygdssveriges årliga höjdpunkt Landsbygdsgalan går traditionsenligt av stapeln i Stockholm

Svenska Landsbygdsgalan 2013Landsbygdssveriges årliga höjdpunkt – Landsbygdsgalan – hålls 26.11 på Berns Salonger i Stockholm. Landsbygdsgalan har årligen delat ut Ullbaggar sedan​ starten 2009 till de projekt och företag som fått stöd ur landsbygdsprogrammet och som bäst utvecklat landsbygden inom olika kategorier, vilka i år är:

  • Årets landsbygdsprojekt
  • Årets landsbygdsföretagare
  • Årets landsbygdsinnovation
  • Årets integrationssatsning på landsbygden
  • Årets miljösatsning på landsbygden
  • Årets ungdomssatsning på landsbygden
  • Årets Leader-projekt

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se.