Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Innovationsloopen – ”medborgardriven utveckling satt i system”

Innovationsloopen - figur
Bildkälla: innovationsloopen.se

Den 27 oktober hölls i Vasa en idéverkstad för turism på 10-talet. Nästan 80 personer satt och funderade på hur Österbotten och Västerbotten ska locka turister. Grundidén med idéverkstaden är att göra något konkret av idéer som vanliga människor har, och de som engageras blir en del av Innovationsloopen, vilket är ”medborgardriven utveckling satt i system”. Torbjörn Johansson, projektledare för Innovationsloopen, säger att om man har en grupp experter, så är det en grupp av liktänkare. Nicklas Berglund vid Innovationsloopen menar att vi tänker så att idéerna ska komma från ett behov, så att idén ska kunna bli en tjänst eller annan slutprodukt.

Presentationerna av de olika idéerna från idéverkstaden i Vasa samlas på Österbottens förbunds hemsida.