Kategorier
2014 Nyhetsbrev 14/2014

Horisontell byautveckling i Pensala – En intervjustudie

Horisontell byautveckling i Pensala – En intervjustudiePensala är en vidsträckt by i Österbotten som sträcker sig från Österby i Vörå till Kengo i Nykarleby. Allt som allt bor här 385 invånare, och som många andra landsbygdssamhällen, har Pensala genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren, där mycket service har försvunnit, såväl privat som offentlig. Genom idog byaaktivism har det nyligen tillkommit ett dagis i den annars nästintill tomma skolfastigheten. Idag ser Pensalaborna ljusare på framtiden, men vad vill de med byn och vad behöver de för att få vardagen att fungera?

År 2012 ansökte Pensala Lantmannagille om medel från Aktion Österbotten (Leader) och Svenska kulturfonden för ett förundersökningsprojekt, vars syfte var att ”genom djuplodande undersökning formulera invånarnas behov”, samt att skapa 2-4 utvecklingsprojekt som förbättrar helheten i byn. Projektet riktar sig till boende i Pensala, och som direkta resultat av förundersökningsprojektet, nämndes i projektansökan ökat socialt kapital i byn, samt förbättrade utkomstmöjligheter och livsvillkor, när mer konkreta fortsättningsprojekt kom igång. En projektledare anställdes år 2013 för att intervjua byborna och rapportera resultaten.