Kategorier
2018 Nyhetsbrev 01/2018

Var finns Östersjöområdets bästa projekt?

Bildkälla: ©maaseutuverkosto

Landsbygdsnätverken runt Östersjön söker områdets bästa projekt. Det kan vara fråga om vilket projekt eller vilken investering som helst, från landsbygds- eller havs- och fiskeprogrammet, från nuvarande eller föregående programperiod. Syftet med tävlingen är att lyfta fram och dela med sig information och kunnande, skapa nätverk mellan aktörerna och samtidigt främja framväxten av internationella projekt.

Alla landsbygds- och fiskenätverk i Östersjöområdet är med i tävlingen, och varje land utser tre finalister till tävlingen. De tre bästa projekten belönas den 19 maj på den svenska Landsbygdsriksdagen i maj i Örnsköldsvik 18-20.5. Deltagande i tävlingen görs genom webbformulär senast 9.2.

Läs mer om tävlingen (på finska) på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 37/2015

Aktionsgruppen I samma båt söker en fiskeriaktivator

I samma båt - Leader-logoLeader-aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry utvecklar skärgården och har fungerat som en lokal aktionsgrupp i skärgården sedan år 1996. Föreningens verksamhet går ut på att sammanföra utvecklingsaktörer från offentliga sidan, organisationer och privatpersoner.  Man arbetar lokalbaserat med aktivering, rådgivning och projektfinansiering.

Nu söker man efter en fiskeriaktivator till den nygrundade Skärgårdshavets fiskerigrupp, som fungerar inom Leader-aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä. Aktivatorns uppgift är att arbeta med områdets aktörer inom utvecklingen av fiskerinäringar (företagare, kommuner, läroinrättningar, organisationer) för att få ihop projekt som stöder förverkligande av fiskerigruppens strategi. Aktiveringen sker genom projektrådgivning, informationsspridning och beredning av möten, evenemang och seminarier. Utöver detta sköter aktivatorn den administration som hör samman med fiskeriprogrammets förvaltning och styrgruppsverksamhet tillsammans med den övriga personalen.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Infotillfällen om Skärgårdshavets fiskeriprogram

I samma båt - Saaristomeren kalatalousstrategia 2014 - 2020Det håller på att grundas en ny fiskeriaktionsgrupp för Skärgårdshavet i anslutning till aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf. För gruppens verksamhet har man utarbetat en strategi och med utgångspunkt i denna strategi, kommer man att genomföra utvecklingsarbete för åren 2015-2020. Finansieringen till att förverkliga strategin kommer från Europeiska havs- och fiskerifonden, samt de fjorton kommuner som hör till området. Motsvarande verksamhet har redan funnits i Finland på andra havs- och insjöområden under den förra EU-finansieringsperioden 2007-2013. Utvecklingsverksamheten förverkligas långt genom lokala projekt som fiskerigruppen finansierar. Alla dessa projekt förverkligar för sin del strategin.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

Programreformer och omorganisering av lokal landsbygdsutveckling – ministeriet söker aktionsgrupper och fiskegrupper

Tree behind a farmProgrammet för utveckling av landsbygden samt havs- och fiskeriprogrammet genomgår en reform under den kommande EU-programperioden 2014-2020. I samband med dessa program skall man se över hur utvecklingsarbetet på gräsrotsnivå går att omorganisera på det lokala planet, och därför söker jord- och skogsbruks-ministeriet aktionsgrupper och fiskegrupper för fastlandet. Aktionsgrupperna, vilka är lokala utvecklingsföreningar som finansierar allmännyttiga och näringsfrämjande projekt samt beviljar företagsstöd, består av såväl privatpersoner som representanter för lokalförvaltningen och föreningar.