Kategorier
2018 Nyhetsbrev 14/2018

”Hästenergi” diskuteras i Borgå

Den 3 oktober kl. 11.30-14.30 hålls ett seminarium om HästEnergi i Borgå. Man kommer att behandla näringsämnenas återvinning, förnybar energi på häststallen, möjligheter för hästföretagen att energiplanera och underlättande av häststallens arbetsbörda.

Mer info och anmälningsförfarande (anmälan senast 25.9) finns på webbplatsen silmu.infoUppgifterna ingår även SILMU:s nyhetsbrev för september 2018.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Nyhetsbrev för hästskötseln

Nyhetsbrevet Uusi hevostalous 2016 (1)Ett nytt nyhetsbrev för hästskötseln, Uusi hevostalous, informerar på finska om hästnäringens aktuella händelser och ger exempel på praxis. I det första nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om nyheter inom hästföretagen, hästbranschens utvecklingsöversikter, företagsfaddrar och hästskötsel inom området för Tavastlands ELY-central. Nyhetsbrevet utkommer med ett par månader mellan utskicken.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 05/2016

Seminariet Hästbranschen 2030 hålls i Tammela

Seminariet Hevosala 2030 19.5.2016Den röda tråden i seminariet Hevosala 2030 är hur hästbranschen svarar mot samhällets förändringar. Under seminariet i Tammela 19.5 håller Fred Sundwall från Finlands Ryttarförbund en inledning under rubriken Hevosala – WAU!, medan professor Sirpa Kurppa för sin del väcker tankar om klimatförändringar. Naturresursinstitutet Lukes Markku Saastamoinen kommenterar i sin taltur hästbranschens ansvar och hållbarhet. Minna Jaskari från Vasa universitet väcker tankar om betydelsen av kundvärdet och Finlands Hippos´ VD Pertti Koskenniemi berättar om aktuella förnyelser inom spelbolag. Projektet Uudistuva hevostalous har fått finansiering från landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Naturresursinstitutet Luke och Hippolis genomför projektet.

Mer info (på finska) och program samt anmälningsblankett (anmälan senast 10.5) finns som länkar på webbadressen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 02/2016

Förnyelse inom hästskötseln påverkar många

HästarHästbranschen förändras och reformeras. Samhällets trender, såsom välfärd och värdesättning av naturupplevelser, är populära inom hästbranschen. Den springande punkten är dock att branschens samhälleliga betydelse inte helt erkänns, samt att det rådande ekonomiska läget även prövar hästföretagen. Det behövs således ytterligare åtgärder, såväl inom hästbranschen som över de traditionella sektorgränserna. Utgående från det här startas för hästföretag och yrkesfolk det nationella projektet Uudistuva hevostalous. Inom projektet utreder man framtidens kundkrets, samt behov av service, och utgående från det här tar man fram handböcker och diskussionsinledningar. Projektets startseminarium ordnas 19.5 i Mustiala, Tammela kommun.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.