Kategorier
2014 Nyhetsbrev 15/2014

Byalag fortsätter sköta småbåtshamn i Kimito

Dahlby-Strömma byalag - bild
Bildkälla: Dahlby-Strömma byalags hemsida

Kimitoöns tekniska nämnd beslöt 31.3 att förlänga avtalet med Dahlby-Strömma byalag om skötsel av Gammelby småbåtshamn. Enligt nämndens ordförande Daniel Wilson (Sfp) sköter byalaget allt praktiskt, får intäkterna av hamnen och betalar kommunen 500 euro per år. Byalagets ordförande Magnus Storberg säger att man helst hade sett ett avtal helt utan hyra, så som hittills. Men man får nu diskutera detaljerna med kommunen. Enligt Storberg har de väntat på beslutet om förlängning ett par år, så det är bra att beslutet fattades. Att sköta hamnen är ingen guldgruva, åtminstone inte jämfört med allt frivilligt arbete som krävs, men det är en service för dem som inte har egen strand för sina båtar, och ett sätt att hålla byn aktiv, menar han.

Uppgifterna är från en nyhetstext, skriven av Monica Sandberg, i Åbo Underrättelser (1.4).

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 06/2013

Hamnen en pärla för byn med potential till utveckling

Stubbens fyr, Nykarleby
Stubbens fyr, Nykarleby Foto: Mikael Nygård

Vid den österbottniska kusten finns mer än 20 hamnar. Platserna är verkliga pärlor som ofta bara lokalbefolkningen känner till. Det är områden med stor potential till utveckling som kunde aktiveras i större grad året om. Årstidernas växling är en utmaning, men också en möjlighet att anpassa verksamheten på ett unikt sätt efter de yttre förutsättningarna. I arbetet kunde ungdomar och även nyfinländare med fördomsfria tankar engageras, där ungdomarna kanske ser på hamnarna med nya ögon och nya idéer, medan nyfinländarna kanske har erfarenhet av helt andra upplevelser och hur hamnarna kunde utvecklas. Som en naturlig del i processen kunde det också ske ett samarbete med kommunen, fiskargillet, företagare och andra. Intressegrupperna kunde med fördel arrangera studie-/inspirationsresor till andra intressanta orter och hamnar för att titta på olika lösningar. En analys av nuläget kunde vara en viktig del av strategin, för att se vilka tillgångar som redan finns. Hur ser byggnaderna ut och hur används de, och finns det annat av intresse i närheten, t ex bryggor, grilltak eller bastu? Hur handikappvänligt är området och fungerar avfallshanteringen, skyltningen och marknadsföringen? Är duschar, toaletter, vägar, bojar, samt kranar i skick?