Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

”Vi borde även satsa på den smarta landsbygdspolitiken” – Peter Backas landsbygdstestamente

Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 28-29.3.2015 - tidningenUnder den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre (28-29.3) gjorde Peter Backa ett slags försök till testamente över sin roll som ”virtuell landsbygdsutvecklare” i 30 år. Han utgick från sina erfarenheter, vad han sett och hört, men även vad han läst. Backa plockade några centrala trender och vågrörelser som är avgörande för landsbygden, landsbygdspolitiken och människorna på landet. Här nere följer slutsatserna av hans tankar. Hela texten kommer inom kort att finnas på webbplatserna bya.net och landsbygdsriksdagen.fi.

Slutsatser

Mitt testamente är skrivet i mörka färger, men det är inte negativt. En sak som jag också lärt mig, är att om det finns idéer, vilja och kampanda, så kan vilka trender som helst vändas, åtminstone lokalt. Men jag tror att vi radikalt måste tänka om våra strategier – inte bara taktiken. Vi måste tyvärr ändra oss på grundläggande punkter.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 14/2015

”Vi är dom vi har väntat på – och vi väntar inte längre” – ung omställare

Rapporten Omställningsrörelsens bidrag till en hållbar framtid i Örebro län”Aldrig tidigare har vårt samhälle stått inför så stora utmaningar som idag med de globala ekologiska, sociala, ekonomiska och även mänskliga kriserna. Samtidigt har vi aldrig tidigare haft så stora möjligheter att samverka över gränser för att möta hoten och förverkliga genuint hållbara samhällen, byggda på dagens vetenskapliga förståelse för världen som levande, komplexa och sammanhängande system. Omställningen till hållbarhet är samtidigt nyckeln till att vitalisera lokal utveckling. Tillsammans kan vi skapa samhällen som speglar en genuin och hållbar välfärd, där mänskliga relationer, livskvalitet och lycka står i centrum. Det innebär starka, resilienta lokalsamhällen med blomstrande ekonomi, näringsliv och service, en möjliggörande offentlig sektor, ett civilt samhälle som sjuder av liv och engagemang och en forskning som stöder lärprocesserna. ROS(Regional Omställning i Samverkan)-arbetet tillför det som saknas och behövs för att ta tillvara på allas handlingskraft för en gemensam vision som berör våra barns framtid.”

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Med små steg mot en hållbarare ekonomi

Seminariet Omställningsrörelsen i Skandinavien 24.2.2015 - Jan Forsmarks föreläsningBudskapet från omställningsseminariet (Transition Town-seminariet) i Helsingfors 24.2 var: med små steg mot en hållbarare ekonomi. Förändringar på världens energimarknader och ett osäkert ekonomiskt läge, får en att fundera på egna personliga och på lokal nivå hållbara lösningar. Erfarenheter från svenska omställningsförsök för hållbara lösningar är redan långt hunna. Under projektchef Jan Forsmarks ledning funderade nu de regionala byaombuden i Finland om vad som kunde göras på lokal nivå här. Allt börjar från små handlingar: kunde man kanske i byagårdens gemensamma kök tillreda mat för åldringar eller bjuda ut det till användning för cateringföretag, starta samåkningssidor för byborna på Facebook, utreda den lokala energins produktionsmöjligheter, satsa på energieffektiva byggnader och grunda närmatsringar?

Läs mer (på finska) på webbadressen kylatoiminta.fi där även länkar till förläsningsmaterialet finns.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 10/2015

Rådplägningsrundan för det lokala utvecklingsprogrammet i gång

Programmet Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisötRådplägningsrundan för förverkligandet av det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, har startat med tillfällen i Egentliga Finland och Satakunda, medan fyra andra tillställningar redan är överenskomna. Utvecklingschef Tuomas Perheentupa (tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi) tar emot förslag på datum för kommande tillfällen. Rundan förverkligas under år 2015.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (februari 2015), i vilket man även kan läsa om aktuellt och ansökningar under våren 2015, Transition Town-seminariet i Helsingfors 24.2, jord- och skogsbruksministeriets godkännande av 54 Leader-grupper, den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Pedersöre 28-29.3, Kommunförbundet som söker nya modeller för närservice genom tävling, samt olika händelser.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 06/2015

Ett hurudant samhälle vill du leva i? – omställningsseminarier i Åbo och Pargas

Seminarier Omställning i Åbo och Pargas 26 och 28.2.2015Vi tampas numera med en uppsjö av globala problem: ekologisk och ekonomisk kris, energikris och klimatkollaps. De stora utmaningarna är peak-oil – med brist på och dyrare energi som följd, en ekonomi i sammanbrott p.g.a. skuldsättning och spekulation, miljöproblem som drabbar oss på flera sätt, samt social oro som en konsekvens av de övriga. Omställningsnätverket (Transition Network, även kallat omställningsrörelsen – Transition movement) är ett globalt nätverk som jobbar kring dessa frågor ur ett gräsrotsperspektiv. Tanken är att vi kan möta framtidens hot/utmaningar genom lokala lösningar. Just nu skapas lokala energibolag med förnyelsebar energi, lokal ekologisk livsmedelsproduktion, lokala valutor som alternativ till de storskaliga och miljöförstörande system som finns i dag. Rörelsen finns representerad i ett drygt 40-tal länder över hela världen (dock inte i Finland). Det handlar om vanliga människor som bildar lokala grupper och gör konkret arbete för en hållbar livsstil och ett motståndskraftigt, levande lokalsamhälle.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Omställningsrörelsen i Skandinavien behandlas på seminarium i Helsingfors

Seminariet Omställningsrörelsen i Skandinavien 24.2.2015 (2)Välkommen att höra på och ta del av diskussionen om hur man får till stånd en hållbar utveckling på lokal nivå och i finländska byar. Rörelsen breder redan ut sig i Sverige och projektchef Jan Forsmark från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva kommer att informera mera i ämnet. Man har även gjort case-undersökningar i Finland, t.ex. i Sodankylä, om möjligheter för grön ekonomi i byar. Naturresursinstitutets professor Hilkka Vihinen och specialforskare Michael Kull berättar om detta. Under eftermiddagens workshop diskuteras medel och möjligheter för den lokala nivåns utvecklare i arbetet att stöda byarna. Seminariet hålls på Norden, TING-salen, Helsingfors 24.2 och ordnas av Byaverksamhet i Finland rf tillsammans med Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Tillställningen hålls i huvudsak på engelska, men det finns möjligheter att diskutera även på svenska och finska.

Mer info, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 18.2) finns på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 24/2014

Livskraftiga företag, aktiva bönder, modern landsbygd – utgångspunkt för svenska landsbygdsprogrammet

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020Den svenska regeringen har nyligen tagit beslut om utformningen av landsbygdsprogrammet för år 2014-2020, där utgångspunkten hela tiden har varit att det ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder och en modern landsbygd. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson säger:

”Landsbygdens företag är en oerhört viktig tillväxtmotor och en förutsättning för den gröna omställningen. Landsbygdsprogrammet handlar om att ge företagen möjligheter att växa och utvecklas, och om att människor även utanför städerna ska få tillgång till service, bredband och kommunikationer”.

Landsbygdsprogrammet omfattar 36 miljarder kronor, varav den svenska medfinansieringen av programmet uppgår till 59 procent, medan de resterande 41 procenten av pengarna i programmet kommer från EU. Vissa ändringar har gjorts sedan Erlandssons presentation av programmet i april i år. Nu ska programförslaget lämnas över till EU-kommissionen som måste ge sitt godkännande.