Kategorier
2019 Nyhetsbrev 04/2019

Hur påverkar naturen vårt välbefinnande?

Ohtakaris steniga strand vid Bottniska viken Bildkälla: Wikimedia Commons

Femton minuters vistelse i naturen får blodtrycket att sjunka, hjärtat att varva ned och nivån av stresshormon att minska. Vi mår bra i naturen och det är lika bra att slå fast det direkt. Det finns klara vetenskapliga belägg för att vistelse i naturen har positiva effekter på människans välbefinnande, menar doktoranden vid Åbo Akademi i Vasa Ghita Bodman. Hon forskar i just natur och välbefinnande.

Vad är det då i naturen som får oss att må bra? Det handlar förstås om en helhet där sådant som bland annat frisk luft spelar in. Men det går djupare än så och här har forskningen kanske inte alla svar ännu, men det finns tre dominerande teorier som till en del bygger på att vårt förhållande till naturen är något nedärvt, som vi fått genom evolutionen.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 15/2018

Naturvyer för att må bättre – projekt vill få fler naturföretagare i Österbotten

Meiko naturskyddsområde som ligger i kommunen Kyrkslätt i landskapet Nyland.

Forskning visar att det är bra för hälsan att vara ute i natur och bland djur. I höst drar projektet Nordic Nature Health Hub i gång i Österbotten och Västerbotten, och det handlar om naturföretagande med målet att få fler gårdar att satsa på grön omsorg (green care).

Enligt forsknings- och utvecklingsexpert Lena Enlund på yrkeshögskolan Centria, så visar forskning att det är bra för hälsan att vistas ute i naturen. Det har en lugnande effekt och inverkar positivt på blodtryck, samt att stresshormonerna går ner. Det behöver inte ens vara hemskt långa stunder heller, utan bara att man går ut i skogen kan ha många positiva effekter. I samarbete med Vasa universitet har Centria i flera års tid haft olika projekt kring Grön omsorg, och efterfrågan på sådan verksamhet är stor.

Projektet Nordic Nature Health Hub, som ägs av Naturresursinstitutet Luke och EU Interreg Botnia-Atlantica, görs mellan yrkeshögskolan Centria, Vasa universitet, Kristinestads Näringslivscentral, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Västerbotten och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Mer info finns på webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Innovationer, Green Care-verksamhet och turism i tidningen Lande

Informationstidningen Lande 2014I tidningen Lande, som utkommit för fjärde gången, har man samlat exempel på goda projekt i Österbotten och Mellersta-Österbotten som finansierats genom Europeiska landsbygdsfonden. Det här årets Lande har tre ämnen: innovationer, turism och Green Care-verksamhet, där artiklarna ger konkreta exempel på hur föreningar och företag har utnyttjat finansieringen och ökat livskraften i sina områden. Projektet Landsbygdens skörd har förverkligat tidningen, som är gemensam för NTM-centralen i Österbotten och de tre Leader-grupperna: Aktion Österbotten rf, Pirityiset ry och YHYRES-kehittämisyhdistys ry. Tidningens upplaga är 15 000 stycken, men man kan även läsa tidningen elektroniskt.

Uppgifterna är från nyhetsbrevet (december 2014) för Landsbygds- och energienheten vid ELY-centralen i Österbotten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 35/2013

Grön omsorg för bättre hälsa i lantlig miljö

Aktion Österbottens nyhetsbrev 4-2013 nEtt uttryck som kommit starkt på senare år över hela världen är Grön omsorg eller Green Care. Det handlar om hälsofrämjande åtgärder i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd – traditionellt inom äldrevård, vård av utvecklingsstörda och inom fostran. Ingrid Whitelock, sakkunnig inom Grön omsorg i Sverige, som föreläste på Yrkeshögskolan Centrias seminarium Grön omsorg i Österbotten i slutet av september i Jakobstad, säger att de vårdade får en ny uppgift och roll i och med att de får vårda ett djur eller en växt.