Kategorier
2018 Nyhetsbrev 14/2018

”Den toppstyrda regionalpolitiken ska ändras till att vara en verksamhet styrd nedifrån” – näringsminister Lintilä

Enligt näringsminister Mika Lintilä står regionalpolitiken inför stora förändringar. Det är inte bara landskapsreformen 2021, utan även de förändringar som ett allt mer digitaliserat arbetsliv för med sig. Det här sade Lintilä då han 10.9 presenterade ett dokument som en arbetsgrupp, tillsatt av Arbets- och näringsministeriet, tagit fram.

Rapporten Keskustelunavauksia alueiden Suomeen (Underlag för fortsatt diskussion om regionernas Finland) ska fungera som ett underlag för den omfattande debatt om framtidens regionalpolitik som minister Lintilä initierat, och som nu förs runtom i Finland under en debatturné som arrangeras av Arbets- och näringsministeriet.

Lintilä menar att staten i framtiden inte ska bestämma vilka verksamheter som ska utvecklas i regionerna, utan regionernas framgång ska bygga på den utveckling regionerna själva ser som potentiellt framgångsrik.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 08/2014

Dokumentation över europeiska landsbygdsriksdagen

Dokumentationen European Rural Parliament 2013, DokumentationNu finns allt om den första europeiska landsbygdsriksdagen sammanfattat i en överskådlig dokumentation, European Rural Parliament 2013, Dokumentation, med många positiva kommentarer från deltagarna. I början av dokumentationen, under rubriken Kraft och mod att förändra, skriver ordföranden i styrgruppen Staffan Nilsson och projektledaren Inez Abrahamzon bl.a. följande:

”Det unika med en landsbygdsriksdag är inte frågorna – utan formen. Dess själ är att alla, såväl gräsrötter som beslutsfattare, ska träffas på likvärdiga villkor för att lyssna, diskutera och förstå varandra. För när klokskap, förmågor och resurser tas tillvara på både djup och bredd skapas förändring.

Det behövs krafttag av Europas människor för att vända trenden som, om ingenting görs, leder till fortsatt utarmning, segregation och orättvisor för landsbygden.