Kategorier
2018 Nyhetsbrev 21/2018

”En smart jul” – SYTY-ordföranden i föreningens nyhetsbrev

Teman för en smart och hållbar utveckling har under året spridit sig som en löpeld, även till lokala utvecklingens agenda. Smart och hållbar utveckling är besläktade med ett rådigt ledarskap, ”resourceful leadership”. Om alla de här smarta och rådiga behoven redan i julstöket börjar ofreda, så oroa dig inte för jag delger dig en stor glädje: de vise männen har redan under EU:s stjärnflagga grundat de smarta byarnas nätverk! Nätverkets mål är fastställa och dela med sig av byarnas och stadskvarterens smarta praxis över nationsgränserna – och bäst av allt är att det nyligen födda nätverkets första sammankomst hålls här under Polstjärnan, i Sastamala 5-7.2.2019.

Bland annat det här skriver SYTY-ordföranden Petri Rinne i föreningens nyhetsbrev (11/2018). Förutom Rinnes text kan man bl.a. läsa om SYTY:s höstmöte, landsbygdspolitiken som firat 30 år, byn Kuusaa-Jokela som utvecklar sin mångsidiga verksamhet, samt aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Seminarium om Leader i stan i samband med SYTY:s höstmöte i Helsingfors

Kylätoiminta ry-namnetI samband med Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s höstmöte 25.11 på Hotell Arthur i Helsingfors hålls på förmiddagen ett miniseminarium om stads-Leader. Seminariet är ämnat för Leader-grupperna med syfte att stärka och hitta god praxis för Leader-metodens spridning till stadsområdena. Mer info är på kommande på webbplatsen leadersuomi.fi.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (november 2015), i vilket man även kan läsa om utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten16-17.11 på Hotell Cumulus Koskikatu i Tammerfors, energieffektiva byar, projektet Jässi-jätevesi, resultat från Världens Största Talko och europeiska Landsbygdsriksdagen.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 33/2015

Information och god praxis delas på LINC-seminarium i Italien

LINC 2015 - logoDet internationella LINC(Leader Inspired Network Community)-evenemanget samlar ca 200 europeiska landsbygdsutvecklare till södra Italien 29.9-1.10. Från Finland åker ett tjugotal representanter till Basilicataregionen. Temat för Italiens LINC 2015 är Knowledge is sharing, och evenemanget har som mål att dela information och god praxis. Idén med LINC är att bryta mönstret för ett sedvanligt seminarium och skapa naturligare ramar för växelverkan. I programmet för tillställningen ingår bl.a. olika utfärder och tävlingar. Det första LINC-seminariet gick av stapeln år 2010 i Österrike, medan Finland ordnade det fjärde LINC i Idensalmi år 2013.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi med länk till mer info om seminariet LINC 2015.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 06/2015

Nordisk ungdom lärde sig om landsbygdens och skärgårdens möjligheter

Konferensen Just här är det möjligt 26.1.2015 på Hanaholmens kulturcentrumDen 26 januari hölls den nordiska konferensen Just här är det möjligt med ett hundratal deltagare på Hanaholmen i Esbo. Temat var unga företagare på landsbygd och i skärgård, men man vände sig också till vuxna och politiker, de som bör möjliggöra en levande landsbygd. Konferensen, som ordnades av Nordiska Skärgårdssamarbetet, är en del av det nordiska demografiprojektet Egna pengar. Projektet synliggör ungdomars och unga vuxnas möjligheter att försörja sig på landsbygden och i skärgården. Ett trettiotal deltagare kom från Sverige och Norge.

Tio unga företagare berättade om sin drivkraft och sina val. Birgitta Mörn-Ekqvist, lärare i företagsekonomi och starta eget vid Västra Nylands folkhögskola, var imponerad. Hon sade att seminariet gav många goda exempel på företagaranda, kraft och kreativitet, och menade att det är viktigt att vi stöder och uppmuntrar dagens ungdom till nytänkande, att inte ge upp för lätt och att även våga misslyckas ibland. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist inledde konferensen med sin historia från gården i Tenala, medan Ålands näringsminister Fredrik Karlström var ännu mer personlig i sitt inlägg.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 04/2015

Guide om god praxis

Guide - Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöilleYhteisöhautomo-projektets slutpublikation har färdigställts. Yhteisöhautomo var ett gemensamt byautvecklingsprojekt för fem Leader-grupper i Norra Österbotten. I publikationen presenteras några exempel på god praxis i projektet. Utgångspunkten för all verksamhet har varit närheten till praxis, samt det lokala behovet och kunnandet. Verksamhetsmodellerna har utvecklats och prövats i samarbete med de lokala föreningarna, byaaktörerna, samt kommunernas tjänsteinnehavare.

Guiden Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille finns att laddas ner på webbadressen nousevarannikkoseutu.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 02/2015

”Just här är det möjligt” – konferens om ungas möjligheter att försörja sig på landsbygden och i skärgården

Konferensen Just här är det möjligt 26.1.2015 på Hanaholmens kulturcentrumDe ungas vilja att bo kvar, återflytta och flytta in, är avgörande för landsbygdens och skärgårdens framtid, och för att de ska vilja och kunna bo här, måste de känna att det är möjligt att försörja sig och förverkliga sina idéer på olika sätt. Därför är det viktigt att de trivs redan som unga. De är inte bara ”på tillväxt”, utan de är här och nu. Viktiga frågor för en kommun är därför hur man skapar verklig delaktighet, och hur utrymme ges åt ungas idéer, liksom hur främjar man sysselsättningen i kommunen och gör det attraktivt och intressant att vara ung och bo här. Nordiska Skärgårdssamarbetet är projektägare för demografiprojektet Egna pengar, finansierat av Nordiska ministerrådet. Tillsammans med partners har man under ett år samlat på förebilder och goda exempel i sina regioner. På konferensen, som hålls 26.1 kl. 11-17 på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, presenterar man en del av det man funnit. Representanter för kommuner och organisationer, samt ungdomar och unga vuxna från Finland, Åland och Sverige deltar.

Mer info, anmälningsuppgifter (anmälan senast 12.1) och program finns på webbplatsen static.ecome.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Det populära projektet Kylien Bisneskeissit är i slutfasen

Kylätoiminta ry-namnetSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s projekt Kylien Bisneskeissit, som pågått flera år och som fått stor popularitet på fältet, är redan i slutrapporteringsskedet. Projektet har samlat och delat med sig av goda affärsverksamhetsidéer, modeller och praxis på områdena. Man har samlat mycket material om erfarenheterna, av vilka man har sammanställt handböcker för byarna och landsbygdsutvecklarna. I senaste Landsbygd Plus ingick även projektchef Juha Kuismas konklusioner och iakttaggelser under projektet. Material kan beställas från SYTY:s kansli på adressen marianne.lemettinen@kylatoiminta.fi.

Uppgifterna är SYTY:s senaste nyhetsbrev (november-december 2014), i vilket man även bl.a. kan läsa om aktuellt från SYTY med sammansättningen på dess valda styrelse, om att behandlingsläget för avloppsvatten (projektet Jässi-jätevesi) finns regionvis på nätet och landsbygdsprogrammets nyheter ”Maanantain MAKEat”.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 34/2014

Fisket utvecklar landsbygden – tema i nya Landsbygdsnätverkets första nyhetsbrev

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 1-2014 (nya Landsbygdsnätverket)Det nya svenska Landsbygdsnätverkets första nyhetsbrev, med nytt utseende och format, tar upp ett för Landsbygdsnätverket nytt ämne. Temat är Fisket utvecklar landsbygden och man får som läsare veta mer om vad som händer inom havs- och fiskeutvecklingen. I nyhetsbrevet kan man också bl.a. läsa om goda exempel på projekt från havs- och fiskerifonden, om strategier för att främja fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk, att det europeiska landsbygdsnätverkets webbplats är arkiverad och fungerar nu som en kunskapsbank att ösa ur, samt om innovationsskapande inom jordbruket.

Nyhetsbrevet (nr 1/2014) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 09/2014

Framgång genom samarbete tema i landsbygdsutvecklingsprogrammet

Maaseutu.fi - logoI år lyfter landsbygdsnätverket fram nätverksarbetets praktiskt taget viktigaste resurs, samarbetets styrka, i och med att Framgång genom samarbete har valts som tema för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Inom ramen för temat ska landsbygdsnätverket ge aktörerna information om den nya, smidigare programperioden, redogöra för resultaten av den löpande programperioden och dela med sig av både god praxis, samt erfarenheterna hittills. Detta år innebär en övergång mellan två programperioder, där det gamla programmet följs ännu fram till slutet av juni. På många håll har man emellertid lyckats utnyttja finansieringen fullt ut. Så fort det nya landsbygdsprogrammet blir färdigt i vår, vidtar marknadsföringen av programmets möjligheter. Webbplatsen landsbygd.fi följer noggrant upp programberedningen, och under årets andra hälft kommer hela webbplatsen att ses över för att den allt bättre ska betjäna landsbygdsnätverkets olika målgrupper och samarbetet mellan dessa. Målet är att uppmuntra alla att ventilera hur var och en kan dra nytta av landsbygdsprogrammet och vad envar kan göra för landsbygden.

Läs mer på webbplatsen landsbygd.fi.