Kategorier
2017 Nyhetsbrev 02/2017

Politiska riktlinjer för platsbaserad regionutveckling

bok-paikkaperustainen-aluekehittaminen-strategisena-ohjenuoranaIlkka Luoto och Seija Virkkala från Vasa universitet har utarbetat politiska riktlinjer för platsbaserad regionutveckling, Paikkaperustainen aluekehittäminen strategisena ohjenuorana. Författarna konstaterar bl.a. att intressesfär- och sektortänkandet som traditionell regionpolitik inte ger lika goda resultat som en framtidsorienterad platsbaserad regionutveckling, vilken är strategisk och tar i beaktande hela landets jämlika utveckling som en möjlighet att svara mot den globala ekonomins ökade utmaningar.

I den finska publikationen behandlas stärkandet av regionernas verksamhetsförutsättningar, och man identifierar fyra hörnstenar för platsbaserat (stats- och regionförvaltningen som möjliggörare, smart specialisering, medborgarsamhället och högskolor), samt presenterar en mall för platsbaserad regionutveckling.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

När verkligheten inte stämmer med kartan – bok om svensk glesbygd och dess befolkning med attityder och önskningar

Bok - När verkligheten inte stämmer med kartanVarför fungerar inte modellerna för hållbar utveckling av Sveriges landsbygd? Är brukssamhällen, omstrukturerade industriorter och norrländsk glesbygd den globala ekonomins hopplösa förlorare, eller kan vi kanske vända på perspektiven och i stället utgå från de lokala förutsättningarna för ett uthålligt samhällsbygge? Frågorna står i fokus för boken När verkligheten inte stämmer med kartan. Författarna har mött invånare på några mindre orter som trots motgångar rymmer oväntade möjligheter, som i småstaden Söderhamn där en grupp unga vuxna ifrågasätter de urbana idealen och talar om downshifting, medan ”bruksandan” i Ljusne kommer till uttryck i en ny typ av kollektiv mobilisering. När landsbygdens eldsjälar sedan tar fram en konkret plan för lokalsamhällets omställning, omformuleras synen på ekonomi och demokrati till en radikal vision om en framtid som vilar i invånarnas egna händer.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 07/2014

Lokalekonomidagar med fokus på levande lokala ekonomier

Lokalekonomidagarna - logoHur skapar man levande lokala ekonomier i Husby-Långhundra, Blankaholm och Tavelsjö? Vad kan vi lära av de goda exempel som finns, och vad säger forskarna? Genom att investera i den lokala ekonomin och förbättra handelsbalansen mellan stad och land, skapas förutsättningar för företagande och sysselsättning. Men kan det också vara ett sätt att minska transporterna, koldioxidutsläppen och sårbarheten i den globala ekonomin? På Lokalekonomidagen söker man svaren. Under våren hålls Lokalekonomidagar på olika platser runt om i Sverige – den 4 mars konferens i Knivsta, Uppland, den 18 mars i Vimmerby, Småland, den 25 april i Göteborg och den 5 maj hålls Lokalekonomidag Norr som kommer att köras parallellt live och med videolänk på Vilhelmina och Arvidsjaurs Lärcentra samtidigt. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en av många arrangörer av Lokalekonomidagarna.

Mer info finns på webbplatsen lokalekonomi.helasverige.se. Se även tidning från fjolårets konferenser.