Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Landsbygdsöversikten 2017 – från hundraåriga Finlands landsbygd till politik

Landsbygdsöversikten 2017 fortsätter den serie landsbygdsöversikter som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen publicerat åren 2011 och 2014. Syftet med den är att beskriva läget på landsbygden, förutspå landsbygdens framtida utveckling och beskriva landsbygdspolitiken som helhet. Översikten bygger på statistiska uppgifter och forskningslitteratur. Sakområden som behandlas i översikten är:

  • Det hundraåriga Finlands landsbygd
  • Boende och befolkning
  • Tjänster och en fungerande vardag
  • Frivilligverksamhet och delaktighet
  • Arbete, kompetens och näringar
  • Landsbygdspolitik

Översikten är avsedd att användas av alla som är intresserade av landsbygden och landsbygdens utveckling som bas för beslutsfattande och utvecklingsarbete. Landsbygdsöversikten 2017, som har tagits fram av Landsbygdspolitiska rådet, offentliggjordes 2.9 under Landsbygdsparlamentet i Leppävirta.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 03/2017

Engagemang diskuteras på seminarium i Helsingfors

SFV-logoHar vi alls tid att engagera oss i dagens hektiska värld? Vad vinner man på att ge av sin tid och sitt engagemang? Förlorar man något? Vad betyder det för samhället? Hur ser framtiden ut för frivilligt engagemang? Vid seminariet Tid för engagemang? talar biskop Björn Vikström, verksamhetsledaren vid Svenska studieförbundet Mari Pennanen, ordförande Linda Basilier vid Finlands Röda Kors Kyrkslätt svenska avdelning och koordinator Sonja Karnell vid SAMS. Som moderator för diskussionen fungerar Kyrkpressens chefredaktör May Wikström. Seminariet hålls den 21 mars kl. 17-19 i festsalen i SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.

Länk till anmälan (som görs senast 21.3) finns på webbplatsen sfv.fi. Se även övriga evenemang: att lyckas i sitt föreningsarbete, grundkurs i Digistoff, infotillfälle om verktyg för föreningsutveckling, Bildning?! Sivistys?!, workshopsserie om att utveckla sin förening, samt hur föreningar påverkas av EU:s dataskyddsreform.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 07/2016

Enkät om frivilligarbete inom kulturmiljöbranschen

Cow Grazing in PastureFinlands Hembygdsförbund rf gör en riksomfattande utredning om frivilligarbete kring kulturmiljön. Med en enkät till föreningar och medborgare utreder man nu för första gången grundligt hur omfattande verksamheten är och vad den består av. Men utredningen lyfter även fram eventuella stöd-, informations- och utbildningsbehov. Utredningen och enkäten gäller alla som på frivillig basis tar exempelvis hand om naturen, landskapet eller byggarvet, ordnar evenemang, talkon eller kurser, deltar i och påverkar områdesplaneringen eller informerar om sådant som rör kulturmiljön. Enkäten är öppen fram till den 12 juni.

Mer info finns på webbplatsen kotiseutuliitto.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 06/2016

Frivilligverksamheten nu och i framtiden diskuteras på miniseminarium i Helsingfors

Frivilligt på svenska - logoUtbudet av frivilligverksamhet är stort och verksamhetsformerna olika. Frivilligverksamhet engagerar även många. Nu ordnar nätverket Frivilligt på svenska ett miniseminarium om hur frivilligverksamheten ser ut nu och hur den kommer att se ut i framtiden. Seminariet, som är kostnadsfritt, hålls den 10 maj kl. 13-15.30 i Infocentret i Lilla Parlamentet på Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Info, program och länk till anmälan finns på webbplatsen fika.luckan.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 40/2015

Vi måste kämpa för den lokala servicen!

??????Regeringen har fattat ett stort beslut om att inom några år koncentrera ansvaret för social- och hälsovårdsservicen till 15 områden, medan ansvaret i dagsläget ligger hos de 317 kommunerna. Detta betyder att nästan hälften av kommunens uppgifter försvinner uppåt till den s.k. självstyrelseområdesnivån, och finansieringen kommer via staten. Målet är att spara tre miljarder genom att strömlinjeforma systemen, samtidigt som jämlikheten och kvaliteten ska garanteras. Reformen är ur många synvinklar historisk till sin omfattning, då det i grunden handlar om en omfattande maktförskjutning i samhället.

Man kommer säkert att spara pengar på något sätt, men frågan är vad resultatet blir för välfärdssamhället. Det är mycket svårt att tro att man i det aktuella fallet, skulle kunna ta bort onödig byråkrati och annat värt tre miljarder. Det är uppenbart att servicenivån är allvarligt hotad, framförallt på landsbygden. En nyhet som kan vara positiv och negativ i regeringsbeslutet är valfriheten, för rätt utfört kan det öppna möjligheter för frivilliga sektorn att genom samarbete rädda välfärden, fel utförd kan det medföra att internationella rikskapitalfinansierade storbolag tar över det mesta av social- och hälsovården.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 40/2015

När larmet går rycker byborna ut

AmbulansFrivilliga som resurs vid räddningsarbete blir allt vanligare i takt med minskade samhällsresurser, och forskare försöker nu förstå hur samhället bäst utnyttjar människors vilja att hjälpa till. I Medelpad, Sverige använder räddningstjänsten frivilliga som förtrupp vid olyckor och akut sjukdom. Drygt tvåhundra personer i ett tiotal byar är anslutna till en SMS-kedja som räddningstjänsten byggt upp, så när larmet kommer via SMS rycker byborna ut. Den snabba närvaron av frivilliga vid trafikolyckor, bränder och hjärtinfarkter har gjort den kommunala räddningstjänsten effektivare.

Enligt Tobias Andersson Granberg, forskare vid Linköpings universitet, är det bra att få in en första resurs, även om den inte är fullt utrustad och utbildad. Om frivilliga är snabbt på plats kan man kapa mycket i insatstiden. I takt med att samhällsresurserna krymper, blir det här allt vanligare, särskilt på landsbygden. Andersson Granberg tror att det engagemang många människor visar inför den ökade tillströmningen av flyktingar även kan omsättas i andra insatser, vilket ju tyder på att det finns en vilja hos människor att hjälpa till som samhället idag inte utnyttjar i någon större utsträckning, och det borde gå att ta till vara den viljan på ett bättre sätt.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 34/2015

Kommunen kunde ta initiativet och locka föreningar till servicesamarbeten

Händer med hjärtan iI Finland genomförs årligen ca 123 miljoner timmar frivilligt arbete av över 655 000 personer, vilket per frivillig person motsvarar heltidsarbete i över en månad. Föreningarna beräknas sammanlagt ha ca 15 miljoner medlemmar och uppskattas stå för ca 4 procent av BNP.

Avståndet ökar mellan beslutsfattande och system när kommunerna blir större. I den här utvecklingen har tredje sektorn en viktig roll som sammanfogande länk och kompletterande serviceproducent – ett sätt att hålla servicen nära invånarna. Det finns gott om exempel på kommunalservice som föreningar exemplariskt skött om: daghem, eftermiddagsklubbar, ungdomsgårdar och utbildning på olika plan.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 12/2015

Bättre landsbygd med utvecklingsprogram

Årsrapporten Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 vuoden 2013 vuosikertomusEn livskraftig landsbygd är beroende av aktiva invånare, mångsidig företagsamhet och utbudet av service. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har under åren 2007-2013 erbjudit hjälp till landsbygdsreformister. Med hjälp av medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), staten, kommuner och privata finansiärer har man förbättrat företagarnas förutsättningar, samt sysselsättning, reformerat livsmedelsproduktion och utvecklat tjänster. Programmet har bidragit till att skapa eller bevara 75 000 arbetstillfällen. Av dessa är 4 220 nya arbetsplatser, resten är bevarade arbetsplatser och platser som uppstått under projekt- eller investeringstiden. På kärnlandsbygden och den stadsnära landsbygden har arbetslösheten rentav legat under landets medeltal.

På glesbygden har företagsstödens häveffekt varit synnerligen stor. Det allmänt svagare ekonomiska läget har minskat efterfrågan på företagsstöd. Landsbygdsföretag ser dock inte ut att vara lika känsliga mot ekonomiska förändringar som andra företag.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

”Program behövs för befrämjande av medborgarorganisationsverksamhet”

conceptEnligt kultur- och bostadsminister Pia Viitanen borde staten se till så att organisationerna har ordentliga verksamhetsförutsättningar. ”Det är dags att sätta medborgarverksamheten på en piedestal. Förutsättningarna för medborgarverksamhet ska bli bättre – inte göras svårare”, sade Viitanen när hon träffade ungdomsorganisationernas representanter. ”Medborgarverksamhet är ofta frivilligverksamhet och den senaste tiden har det hopats nya utmaningar för frivilligverksamheten. Emellanåt kan konkurrenslagstiftningen hindra en fortsättning på en traditionsenlig verksamhetsform, emellanåt tolkar skattemyndigheten talkoarbetet på ett nytt sätt”, sade Viitanen.

Hela meddelandet (från 7.11) finns att läsas (på finska) på undervisnings- och kulturministeriets hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 36/2014

Byaaktörer överlämnade en vädjan till riksdagen om ökat statsbidrag

Leppävirta byaråd - vädjan om ökat statsbidragByaaktörer i Leppävirta vädjar till riksdagen om en höjning av statsbidraget för byaverksamheten för att garantera förutsättningar för byaverksamhet i landet, nu och i framtiden. Byaverksamhetens statsbidrag ökade sakta under 9 år, men de senaste 4 åren har summan varit på nivån 1,0-1,1 miljoner euro. Statsbidragets nuvarande nivå begränsar byaverksamheten, samt medborgar- och frivilligverksamhetens möjligheter och utveckling. Riksdagen bör garantera tillräckliga ekonomiska resurser, så att byaverksamhet, rådgivningsorganisationer på landsbygden och medborgarorganisationer utvecklas och stöds, samt att byaombudsnätverket stärks genom att varaktigt avlöna regionala byaombud. På detta sätt kan vi verka för ett livskraftigt Finland och till gagn för landsbygden, samt trygga medborgarnas välfärd. Nu räcker statsbidraget bara till ett halvt års verksamhet. Projektfinansiering igen sätter byaaktörerna i ojämlik ställning. Byaverksamheten är redo för ett avtalsbaserat kompanjonskap och verksamhet med statsförvaltningen.

Hela texten (på finska) finns att läsas på Byaverksamhet i Finland rf:s hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 25/2014

Engagerad by som lyckats skapa ett brett spektrum av evenemang – Nederpurmo Årets by i svenska Österbotten

Årets by i svenska Österbotten 2014 - Nederpurmo (1)
Sisbacka från luften
Foto: Håkan Sandberg

I fjol drog sommarteatern vid Åliden i Nederpurmo 4 500 åskådare, årets revy i Purmogården hade en publik på nästan 3 000 personer och Purmo loppisrace, ett fenomen som fick sin början i Purmo år 2011, lockar ut tusentals människor på fyndjakt varje sommar. De här exemplen på evenemang gör Nederpurmo till en levande by för invånarna och till ett utflyktsmål för folk längre ifrån. Plussar man sedan till byarådets engagemang kring Stinasholma och hembygdssällskapets verksamhet på Åliden museiområde, tidsresorna vid Fagerbacka fäbodställe och fotbollsföreningen IF Standards matcher, börjar man ha täckt in många av de ca 700 personer som bor i byn Nederpurmo i Pedersöre. Anette Forsström-Fellman, ordförande för Nederpurmo byaråd, gläder sig å hela byns vägnar, medan Linda Finnberg, ordförande i Purmo hembygdssällskap, ser utmärkelsen som ett kvitto på att purmoborna gjort något rätt.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 15/2014

Byalag fortsätter sköta småbåtshamn i Kimito

Dahlby-Strömma byalag - bild
Bildkälla: Dahlby-Strömma byalags hemsida

Kimitoöns tekniska nämnd beslöt 31.3 att förlänga avtalet med Dahlby-Strömma byalag om skötsel av Gammelby småbåtshamn. Enligt nämndens ordförande Daniel Wilson (Sfp) sköter byalaget allt praktiskt, får intäkterna av hamnen och betalar kommunen 500 euro per år. Byalagets ordförande Magnus Storberg säger att man helst hade sett ett avtal helt utan hyra, så som hittills. Men man får nu diskutera detaljerna med kommunen. Enligt Storberg har de väntat på beslutet om förlängning ett par år, så det är bra att beslutet fattades. Att sköta hamnen är ingen guldgruva, åtminstone inte jämfört med allt frivilligt arbete som krävs, men det är en service för dem som inte har egen strand för sina båtar, och ett sätt att hålla byn aktiv, menar han.

Uppgifterna är från en nyhetstext, skriven av Monica Sandberg, i Åbo Underrättelser (1.4).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

”Tid mer värdefullt än pengar” – ideella tidskuponger som egen valuta

TimglasOm man vill öka resiliensen och hållbarheten i ett lokalsamhälle är Ideella tidskuponger (ITK) ett fantastiskt sätt att jobba, för det man gör är att man genererar ett värde genom att tre personer har förtroende för varandra. Om man har tre platser man kan bo på, tre sätt att värma upp sitt hus och tre sätt att få mat, tyder det på valmöjligheter och förmåga att anpassa sig snabbt, men har du bara ett val, sitter du fast om något går fel. Vi har målat in oss i ett hörn när det gäller valmöjligheter, men ITK är ett alternativ när våra ekonomiska system rasar samman och människor börjar röra på sig. Vi behöver kulturella verktyg för att skapa förtroenden i kristider.

Den typen av ideella tidskuponger som Stephen Hinton pratar om finns redan i bruk på många ställen, bland annat i Tyskland, i form av ”Minutos”. Då tre personer undertecknar en ideell tidskupong, byter man en tjänst som sedan kan lösas in någon annanstans. Systemet har ingen bank som transaktionerna måste gå igenom, utan värdet på checken skapas när arbetet utförs. Första försöken med ITK i Sverige gjordes i Sigtuna och Uppland. Första försöket i Sigtuna blev en ögonöppnare, där man gjorde en inventering av vad man kunde erbjuda lokalt bara genom ITK. Istället för att bara prata om individer och att köpa och sälja och leka affär, utgick man från samhällsprojekt och tittade på hur de skulle kunna finansieras med ITK.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 08/2014

Camilla Wahlsten biträdande generalsekreterare för YTR

Camilla WahlstenHär nere följer Svensk Byaservice pressmeddelande (från 14.2) om att verksamhetsledaren för Finlands svenska 4H Camilla Wahlsten valts till biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR).

Camilla Wahlsten, verksamhetsledare för Finlands svenska 4H, har valts till biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR). Uppdraget sköts vid sidan av egen tjänst.

Wahlsten har en bred erfarenhet av tredje sektorn i Finland, samt konkret erfarenhet av landsbygdsliv, speciellt i glesbygden, efter tio års vistelse och jobb i de åländska skärgårdskommunerna. Wahlsten har varit medlem i Svenska temagruppen underställd YTR.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

Frivilligsentralerna i Norge sammanför de hjälpbehövande med de hjälpvilliga

Nurse Holding Elderly Patient's HandI Løten kommun med 7300 invånare motsvarar de frivilligas insatser mer än åtta årsarbeten. Samhället är en av de många småkommuner som bildar Hedmark fylke norr om Oslo. Ah Yimaa, som kommer från Thailand och bor i Løten med sin norske man, är en av de invandrare som tagit chansen att lära känna norrmän genom Frivilligsentralens arbete. Nästan varje kväll är det någon aktivitet i huset och på dagarna är det navet i de 90-talet frivilligas största åtagande – matleveranser till de äldre. Torild J. Edvardsen samordnar alla de frivilliga insatserna och är som daglig ledare den enda personen som har lön. Hon är anställd av kulturdepartementet som står bakom frivilligsentralerna, vilka finns i de flesta av Norges 428 kommuner och skall fungera som en mötesplats för människor i lokalsamhället – både för den som behöver hjälp och den som vill hjälpa till.