Kategorier
2021 Nyhetsbrev 20/2021

Finlands Byar höll höstmöte – Jari Koskinen ny ordförande, Högbacka omvald styrelsemedlem

Finlands Byar - nye ordföranden Jari Koskinen och avgående Petri Rinne
Finlands Byars nye ordförande Jari Koskinen (till vänster) och den avgående ordföranden Petri Rinne.                                                                                          Bildkälla: Finlands Byar

Under Finlands Byars höstmöte 25.11 valdes Jari Koskinen till ny ordförande, då den nuvarande ordföranden Petri Rinne har varit max antal mandatperioder. Rinne har verkat som organisationens ordförande sedan 2016.

Koskinen har gjort karriär som politiker och verkat bl.a. som verkställande direktör för Kommunförbundet. Koskinen fungerade som riksdagsledamot under åren 1996-2009 och verkade som jord- och skogsbruksminister i Lipponens andra regering, samt Katainens regering. Årena 2009-2011 var Koskinen medlem i direktonen för Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 09/2021

Finlands Byar söker ordförandekandidater

Ärade lokala utvecklare som hör till Finlands Byar rf:s medlemsnätverk,

Finlands Byar söker en ordförande för vårt lands största nätverk för lokala utvecklare.

Anmälan som ordförandekandidat sker via e-post senast 31.5 till Finlands Byars organisationssekreterare Marianne Liitelä, marianne.liitela@suomenkylat.fi.

Ordförandekandidaterna presenteras i Finlands Byars kommunikationskanaler.

För mer information om uppdraget, vänligen kontakta Finlands Byars ordförande Petri Rinne, petri.rinne@suomenkylat.fi.

Den nya ordföranden väljs vid höstmötet 2021.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 12/2020

Finlands Byar söker en ny ordförande som väljs på höstmötet 2021

Vi söker en ny ordförande för
Finlands största nätverk för lokala
utvecklare, då vår nuvarande ordförande
Petri Rinne har suttit den maximala
tiden vid utgången av år 2021.
Dem nya ordföranden väljs på
Finlands Byar rf:s höstmöte 2021.

Tilläggsuppgifter ges av ordförande
Petri Rinne, petri.rinne@suomenkylat.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 05/2016

Thomas Blomqvist ny ordförande för IDNET

Thomas Blomqvist
Bildkälla: folktinget.fi

Identitetsbaserade nätverket (IDNET) har fått en ny ordförande. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist har ställt sig till förfogande i enlighet med IDNET:s önskemål vid senaste möte (23.2). Blomqvist är jordbrukare och företagare med Raseborg som hemort. Riksdagsledamot har han varit sedan år 2007. Bland övriga förtroendeuppdrag kan nämnas att Blomqvist är ordförande för Svenska Finlands folkting, fullmäktigeordförande i Raseborg 2009-, ordförande för Nylands svenska producentförbund 2004-, styrelsemedlem i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 2004-, och styrelsemedlem i Nylands förbund 2009-.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 42/2015

Petri Rinne ny ordförande för SYTY

Petri Rinne
Bildkälla: joutsentenreitti.fi

Under Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s höstmöte 25.11 på Hotell Arthur i Helsingfors valdes en ny ordförande för organisationen. Den långvarige ordföranden Eero Uusitalo lämnar uppdraget i slutet av detta år. Till Uusitalos efterträdare valdes för en tvåårsperiod Petri Rinne, som är känd för många som verksamhetsledare för den regionala utvecklingsföreningen Joutsenten Reitti ry sedan år 2001. Dessutom har han haft följande förtroendeuppdrag: ELARD:s ordförande 2011-13 och viceordförande 2014, suttit i SYTY:s styrelse, Pirkan Kylät ry:s styrelse och i Maaseudun Uusi Aika ry:s styrelse. Övriga ordförandekandidater var Veli-Matti Karppinen och Peter Backa.

Uppgifterna är från webbplatsen kylatoiminta.fi. Här finns även SYTY:s styrelsemedlemmar för år 2016 uppräknade.