Kategorier
2016 Nyhetsbrev 07/2016

Namnet Nylands Byar nu officiellt

Nylands Byar - logo (1)Bytet av namn till Uudenmaan Kylät ry – Nylands Byar rf (före detta Västnylands Byar rf – Länsi-Uudenmaan kylät ry) har fastställts i föreningsregistret 13.4.2016. Att observera är att namnet nu skrivs på finska först. Föreningen är dock fortsättningsvis tvåspråkig enligt stadgarna. Västnylands Byar – Länsi-Uudenmaan kylät grundades år 2000 för att främja byaverksamheten på den västligaste delen av landskapet Nyland. Geografiskt samma som aktionsgrupperna Pomoväst och Luke tillsammans. I det dåtida lilla landskapet Östnyland grundades ungefär samtidigt Itä-Uudenmaan Kylät ry – Östra Nylands Byar rf. I huvudstadsregionen och mellersta Nyland grundades ingen motsvarande organisation.

Ganska snart uppstod behov av byautvecklingsarbete på s.k. landskapsnivå i huvudstadsregionen och Mellannyland.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 31/2015

SILMU ändrade namnet och uppdaterade stadgar

SILMU - infobrev september 2015Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf:s namn har ändrats till Utvecklingsförening SILMU rf. I samband med namnändringen uppdaterades föreningens stadgar. Största förändringarna var att föreningen nu årligen har två ordinarie möten och att en byasektion grundades, samt att Östra Nylands Byar rf:s verksamhet togs över av SILMU, så byaombud Li-Maria Santala hör nu till SILMU:s personal.

Uppgifterna ingår i SILMU:s Infobrev September 2015 som har dessa rubriker: Info om företagstöd, Info om projektstöd, SILMU rf:s namn- och stadgeändring, Delta i världens största talko i september, Var finns Nylands bästa by?, samt Erasmus+ ansökan.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 09/2015

Föreningarnas modellstadgar uppdaterade

ParagrafteckenSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har uppdaterat föreningarnas modellstadgar, vilka är förhandsgranskade i patent- och registerstyrelsen. I uppgörandet av sina egna stadgar, kan föreningarna använda eller dra nytta av modellstadgarna. Det går inte nödvändigtvis att använda modellstadgarna som sådana i den egna verksamheten, för man bör alltid ta i beaktande den egna verksamhetens egenskaper. Syftet med modellstadgarna är att underlätta föreningens arbete, vilket är en del av SYTY:s tjänster för sina medlemmar. Det är inte fråga om juridisk rådgivning eller SYTY:s ställningstagande, och inte heller kan det utifrån modellstadgarna förorsaka SYTY något ansvar. Det förhandsgranskade beslutet från patent- och registerstyrelsen är i kraft två år, alltså de nu granskade stadgarna är i kraft till 27.1.2017.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen kylatoiminta.fi. Läs mer (på finska) i SYTY:s stödtjänster.