Kategorier
2013 Nyhetsbrev 38/2013

Landsbygdens gemenskap ger lyckligare människor – speciellt mycket lyckliga finns nära städer

Children Holding Hands on School PlaygroundGod service och pengar är ingen garanti för lycka, för även om inkomstnivån kan vara lägre på landsbygden, så är folk som bor där en aning lyckligare än de som bor i städer. Det här framgår ur en enkätundersökning vid Åbo universitet, och som finansierats av Kommunbranschens utvecklingsstiftelse. Ser man t.ex. på hälsovårdsservicen, så hade den inte i ett enda bostadsområde någon betydande inverkan på hur lyckliga människorna kände sig. Forskaren Arttu Saarinen vid Åbo universitet menar att den som flyttar till landet blir åtminstone inte olyckligare. Landsbygden har obestridliga goda sidor som gemenskapen, vilken kan vara mycket stor i vissa landsbygdskommuner. Det finns särskilt mycket lyckliga människor på landsbygden nära städerna, varav urvalet är en orsak.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 37/2013

Demokratiutmärkelser för tydlig och begriplig kommunikation

Demokratidagen 17.10.2013Nylands räddningsöverinspektör Matti Virpiaro och Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri beviljades den 17 oktober 2013 de första demokrati-utmärkelserna. Erkännandena, som utdelades i samband med demokratidagen vid Kommunhuset i Helsingfors, gavs för tydlig och begriplig kommuni-kation, samt arbete för främjandet av öppen förvalt-ning och medborgarnas påverkningsmöjligheter. Båda mottagarna är goda exempel för samtliga anställda inom den offentliga förvaltningen. Juryns motivering är:

”Räddningsöverinspektör Virpiaro kommunicerar tydligt, sakligt och begripligt. Hans information präglas av lätthet och lättläslighet. Tydlig kommunikation gentemot såväl medborgare som beslutsfattare är synnerligen viktig inom hans bransch och kräver både förmåga att fokusera på det väsentliga och att forma innehållet i och formen av meddelandena, så att de anpassas till målgruppen. Han har deltagit i skrivandet av guider för tryggt boende och befolkningsskydd, och han spelade en central roll vid bl.a. räddningsarbetet i samband med tsunamikata-strofen i december 2004.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

Föreläsning om sponsringens möjligheter och risker

Kjell SkoglundVälkommen att ta del av en spännande och aktuell föreläsning, som behandlar följande frågor:

  • Hur kan föreningar ta in egenfinansiering/sponsring vid sidan om statliga bidrag?
  • Vad krävs i form av förarbete för att få sponsring?
  • På vilka sätt närmar man sig ett företag?
  • Kan det finnas en konflikt i att få både sponsorbidrag och statsbidrag?
  • Hur skall man jobba med sponsring för att det skall ge nytta åt den enskilda      medlemmen?
  • Hur ser trenderna ut?

Kjell Skoglund, marknadsföringschef på Pohjola-Norden med framgångsrik erfarenhet av sponsring av nordiskt samarbete, föreläser i Helsingfors 19.3 i SFV-salen, Nylandsgatan 17 D, i Korsholm 26.3 i Korsholms kulturhus och i Åbo 9.4 (plats meddelas inom kort). Alla föreläsningar hålls kl. 15-17.15. Arrangör är Svenska studiecentralen.

Anmälan (senast 22.3 till Korsholm och 8.4 till Åbo) görs till adressen www.studiecentralen.fi/evenemang.