Kategorier
2016 Nyhetsbrev 05/2016

Kurser och föreläsningar från SFV

SFV-logoSvenska folkskolans vänner (SFV) ordnar kurser och föreläsningar både för föreningsaktiva och för allmänheten. Aktuellt i maj samt juni är många datakurser: E-posthantering (Åbo 3.5), Smarttelefoner och pekplattor (Helsingfors 3.5), Powerpoint och presentationsteknik (Åbo 10.5), Digistoff – Fortsättningskurs II (Helsingfors 19.5) och Datasäkerhet (Helsingfors 7.6). I maj ordnas även Västerbotten möter Österbotten – studiebesök 9-10.5 i Vasa som svarsvisit för rikssvenskar på det besök till Umeå som arrangerades för österbottningar i maj 2015, samt kursen Att fånga engagemang (Vasa 18.5).

Mer info om kurserna och föreläsningarna med anmälningsuppgifter finns som länkar på webbplatsen sfv.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 03/2016

Kurser och föreläsningar från SFV

SFV-logoSvenska folkskolans vänner (SFV) ordnar kurser och föreläsningar både för föreningsaktiva och för allmänheten. Aktuellt i mars är ett Berättarcafé på Bergö med anledning av Världsberättardagen den 20 mars. I april hålls ett flertal datakurser, men även kursen Föreningsbokföring, föreläsningarna Hjärnan – minnet & sinnet och Må bra på äldre dagar, samt Författarträff: Henrik Knif. Inom maj ordnas bl.a., förutom ett par datakurser, kurserna Smarttelefoner och pekplattor och Att fånga engagemang. I juni hålls en föreläsning om Datasäkerhet.

Mer info om kurserna och föreläsningarna finns som länkar på webbplatsen sfv.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 01/2016

Kurser och föreläsningar från SFV

SFV-logoSvenska folkskolans vänner (SFV) ordnar kurser och föreläsningar både för föreningsaktiva och allmänheten om t.ex. föreningsekonomi, IT, kommunikation och om aktuella ämnen och trender i samhället. Under första delen av februari ordnas Diskussion kring demokrati och åsiktsbildning (se även text ovan), Medlemsregister och medlemsvård, Måla med ord! BERÄTTARworkshop, Vill du bli ORDfördelare i Svenskfinland? och Den stora kursdagen.

Mer info om kurserna och föreläsningarna finns som länkar på webbplatsen sfv.fi.