Kategorier
2018 Nyhetsbrev 11/2018

Ödemarksbruk har betydande ekonomiska effekter i Finland

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade torsdagen den 24 maj 2018 ett seminarium under rubriken Ödemarksbruk som företagsverksamhet. I samband med seminariet gavs det ut en projektrapport om ödemarksbruk, Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset (Företagsverksamhet inom vilt och fiske – aktuell status och utvecklingsförutsättningar), som finansierats med statsrådets kanslis medel för utrednings- och forskningsverksamhet. Rapporten beskriver nuläget och utvecklingsförutsättningarna för ödemarksbruk, d.v.s. företagsverksamhet som bygger på fritidsfiske, jakt och fotografering av stora rovdjur. Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet svarade för att genomföra projektet och det ansvariga ministeriet var jord- och skogsbruksministeriet.

Företagsverksamhet som bygger på ödemarksbruk är enligt rapporten av stor ekonomisk betydelse för Finland.