Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Po Tidholm turnerar med projektet Lokalsamtal

Po Tidholm
Bildkälla: Wikimedia Commons

Vad valen i USA och Storbritannien, som slutade med seger för Trump och Brexit, visade är att det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det stora moderna, urbana samhällsprojektet. Befolkningstäthet är en viktig faktor, vilket visade sig även i de franska och tyska valen. Givetvis har det betydelse också i Sverige. När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället visar det sig att landsbygdens befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, eller ens på storstadsbefolkningen.

Missnöjet måste tas på allvar, utan att uttrycken med nödvändighet bekräftas. Folk måste få prata, bli hörda och sedda – bli tagna på allvar. Politikerna måste tala om den regionala obalansen, formulera sig kring orättvisorna. Hur ser behoven ut, vilka frågor är viktiga? Det vet bara de som bor på platsen.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 41/2015

Tammerfors-träff med föreläsning om boken Demokratimodellen

De tvåspråkiga LAG:en och regionala byaföreningarna, samt andra intresserade samlas till traditionell ”Tammerfors-träff” 9.12 för att bl.a. ta del av en föreläsning om den nyutkomna boken Demokratimodellen. Kom ihåg att anmäla er senast 1.12 på webbplatsen sfvbildning.fi.

Tammerfors-träff 9.12.2015

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 24/2015

Folkbildning bidrar till att hela Sverige lever

Mjölby hembygdsgård
Mjölby hembygdsgård
Bildkälla: Wikimedia Commons/Harri Blomberg

För att hela Sverige ska kunna leva är den mjuka infrastrukturen lika viktig som den hårda, och här är folkbildningen och studieförbunden en central del av detta. Just nu ser Folkbildningsrådet över statens stöd till studieförbunden, vilket är bra och nödvändigt. För ABF och Studieförbundet Vuxenskolan handlar det i grunden om att skapa ett system som stärker en lokal närvaro, vilket stimulerar studieförbunden att nå många människor med folkbildning, samt att nå grupper som i dag står långt från makt och inflytande. I dag finns folkbildningen från storstadens förorter till landsbygdens byar och småsamhällen. Den finns i Jordbro, Sorsele, Kopparberg och Uppvidinge, och på hundratals andra platser. ABF och Studieförbundet Vuxenskolan är två olika studieförbund med delvis olika bakgrund men med en gemensam nämnare – man drivs av alla människors rätt till bildning, oavsett om man bor i staden eller på landet.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

SSC är nu SFV Bildning

SFV Bildning - bildSvenska studiecentralen (SSC) har bytt namn till SFV Bildning, som är en del av Svenska folkskolans vänner (SFV). Namnbytet är ett led i SFV:s strategi att tydligare synliggöra den breda verksamhet som SFV bedriver. SFV bildning, som är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland som förmedlar statsbidrag för kurser och studiecirklar, arbetar också för landsbygdsutvecklingen i Svenskfinland (Svensk Byaservice och IDNET). SFV Bildning upprätthåller även Föreningsresursen.fi, en webbplats för föreningskunskap, där det mesta om föreningsverksamhet finns samlat. Via De Ungas Akademi utbildas ungdomar och personer som arbetar med ungdomar i personlig utveckling, ledarskap, gruppdynamik, samt organisationsverksamhet.

Se pressmeddelandet från SFV under webbplatsen sfvbildning.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 21/2013

Bok som stöd i integreringen av invandrare i Norden

Handboken Ny i NordenHandboken Ny i Norden är ett alster av ett tvåårigt projektarbete med inriktning Ny i Norden – folkbildningens roll i integreringen. Handboken är ett resultat av möten och träffar med både invandrare och ledare inom folkbildningen med mångårig erfarenhet av hur det är att komma till Norden, alternativt som arbetar frivilligt inom folkbildningen i nordiska samhällen. Handboken, som skall fungera som ett stöd i integreringen av invandrare i respektive land och i Norden, finns nu i svensk version att laddas ner. De andra nordiska versionerna kommer att läggas in inom kort.

Uppgifterna är från Förbundet Nordisk Vuxenupplysnings hemsida med länk till handboken.