Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Ny hemsida för Leader Åland

Lokalkraft Leader Åland rf har förnyat sin hemsida. Bekanta er med den fräscha layouten!

Leader Åland är en ideell förening som grundades 2007 (2006) med syfte att verka för landsbygdens utveckling. Styrelsen ansvarar för administrationen av de två lokala aktionsgrupperna – Den lokala aktionsgruppen (LAG) och Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG).

I EU-sammanhang räknas hela Åland som landsbygd, inklusive Mariehamn, eftersom invånarantalet understiger 20 000 invånare. Leader Åland huserar numera vid Landsbygdscentrum i Jomala.

Webbplatsen finns på adressen leader.ax.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 03/2019

Minna Boström ny verksamhetsledare för aktionsgruppen I samma båt

Minna Boström
Bildkälla: I samma båts hemsida

Styrelsen för I samma båt – samassa veneessä rf ry har valt Minna Boström till ny verksamhetsledare. Boström, som börjar det nya jobbet officiellt måndagen den 18 februari, efterträder den nuvarande verksamhetsledaren Emil Oljemark.

Leader-föreningens uppgift är att genomföra lokala utvecklingsstrategier via finansiering av projekt- och företagsstöd, som förverkligar strategierna. Finansieringen för projekt- och föreningsstöden, samt förvaltningen är bunden till EU-programperioderna.

Verksamhetsområdet är Gustavs kommun, Kimitoöns kommun och Pargas stad, via både EU:s landsbygds- och fiskerifond. Föreningen har sitt kontor i Pargas och tre heltidsanställda.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 01/2019

Aktionsgruppen I samma båt söker ny verksamhetsledare

Bildkälla: I samma båts hemsida

I samma båt – samassa veneessä rf ry rekryterar en ny verksamhetsledare, då den nuvarande verksamhetsledaren Emil Oljemark söker sig till nya arbetsuppgifter i februari. Anställningen är på heltid och gäller tillsvidare. Placeringsorten för den anställda är Leader-gruppens kontor i Pargas. Leader-föreningens uppgift är att genomföra lokala utvecklingsstrategier via finansiering av projekt- och företagsstöd, som förverkligar strategierna. Finansieringen för projekt- och föreningsstöden, samt förvaltningen är bunden till EU-programperioderna.

Leader-verksamhetsformen har en betydande inverkan på lokalsamhället. Genom Leader kan aktörer själva initiera idéer, få råd i projektprocessen och finansiering till att förverkliga idéer i projektform.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Aktion Österbotten söker projektledare samt rådgivare inom fiske-Leader

Som Leader-grupp i det österbottniska kustområdet från Karleby i norr till Kristinestad i söder, arbetar Aktion Österbotten rf för landsbygdsutveckling och hjälper sina kunder att söka bidrag ur EU:s landsbygdsprogram och fiskerifond (EHFF). Till sitt team söker man nu en projektledare/koordinator för projektet Lande-Bo och en rådgivare inom fiske-Leader, båda på heltid med skillnaden att projektledarens tjänst är tidsbunden, medan rådivarens tjänst är tillsvidare. Placeringsorten för rådgivaren är kansliet i Vasa. Sista ansökningsdag är 26.6.

Annonserna finns bl.a. på Aktions hemsida www.aktion.fi, med länk till mer info om tjänsterna.

Aktion - jobbannons 2016Aktion - jobbannons 2 2016

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 37/2015

Aktionsgruppen I samma båt söker en fiskeriaktivator

I samma båt - Leader-logoLeader-aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry utvecklar skärgården och har fungerat som en lokal aktionsgrupp i skärgården sedan år 1996. Föreningens verksamhet går ut på att sammanföra utvecklingsaktörer från offentliga sidan, organisationer och privatpersoner.  Man arbetar lokalbaserat med aktivering, rådgivning och projektfinansiering.

Nu söker man efter en fiskeriaktivator till den nygrundade Skärgårdshavets fiskerigrupp, som fungerar inom Leader-aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä. Aktivatorns uppgift är att arbeta med områdets aktörer inom utvecklingen av fiskerinäringar (företagare, kommuner, läroinrättningar, organisationer) för att få ihop projekt som stöder förverkligande av fiskerigruppens strategi. Aktiveringen sker genom projektrådgivning, informationsspridning och beredning av möten, evenemang och seminarier. Utöver detta sköter aktivatorn den administration som hör samman med fiskeriprogrammets förvaltning och styrgruppsverksamhet tillsammans med den övriga personalen.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 35/2015

Skärgårdshavets fiskerigrupp fick grönt ljus

I samma båt - Saaristomeren kalatalousstrategia 2014 - 2020Enligt beslutet som kom 1.10 har man beviljat status som aktionsgrupp inom fiskerinäringen för Skärgårdshavet. Detta betyder att även på Skärgårdshavet kommer man att finansiera lokalbaserade projekt ur Europeiska havs- och fiskerifonden. Tidigare har det nämligen inte funnits dylik verksamhet på Skärgårdshavet. Skärgårdshavets fiskerigrupp är administrativt en del av Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry. För fiskeriverksamheten kommer man att anställa en egen aktivator och när regelverket för att bevilja projekt är klart, börjar man aktiverings- och informationsverksamheten.

Aktivatorns befattning kommer att utlysas offentligt och strävan är att påbörja den praktiska verksamheten innan årsskiftet. Den godkända strategin för fiskerigruppen, Saaristomeren kalatalousstrategia 2014-2020, är ännu i översättning för en svenskspråkig version. Finansieringen från Europeiska havs- och fiskerifonden är på 1 miljon euro för perioden 2014-2020, och utöver detta de kommunandelar som överenskommits då strategin skickades in. Då finansieringsramen granskas åren 2017-2018 kan totalsumman för finansieringen ännu justeras. Fiskerigruppens verksamhetsområde är alla de 14 kommuner som angränsar sig till Skärgårdshavet på sträckan mellan Gustavs och Salo.

Uppgifterna är från webbplatsen sameboat.fi

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Infotillfällen om Skärgårdshavets fiskeriprogram

I samma båt - Saaristomeren kalatalousstrategia 2014 - 2020Det håller på att grundas en ny fiskeriaktionsgrupp för Skärgårdshavet i anslutning till aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf. För gruppens verksamhet har man utarbetat en strategi och med utgångspunkt i denna strategi, kommer man att genomföra utvecklingsarbete för åren 2015-2020. Finansieringen till att förverkliga strategin kommer från Europeiska havs- och fiskerifonden, samt de fjorton kommuner som hör till området. Motsvarande verksamhet har redan funnits i Finland på andra havs- och insjöområden under den förra EU-finansieringsperioden 2007-2013. Utvecklingsverksamheten förverkligas långt genom lokala projekt som fiskerigruppen finansierar. Alla dessa projekt förverkligar för sin del strategin.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Aktion Österbotten söker Leader- och fiske-Leader-rådgivare

Som Leader-grupp i det österbottniska kustområdet från Karleby i norr till Kristinestad i söder, arbetar Aktion Österbotten rf för landsbygdsutveckling. Personalen ska ge råd åt bidragssökande ur Europeiska landsbygdsprogrammets Leader-strategi eller Europeiska havs- och fiskerifondens Leader-strategi (EHFF). Till sitt energiska team söker man nu en Leader-rådgivare (Jakobstadsregionen) och en rådgivare inom landsbygds- och fiske-Leader, båda på heltid och tidsbundna. Placeringsorten för Leader-rådgivaren är kansliet i norr (Pedersöre) och för  rådgivaren inom landsbygds- och fiske-Leader kansliet i Vasa. Sista ansökningsdag är 31.5.

Annonserna finns bl.a. på Aktions hemsida www.aktion.fi.

Aktion - jobbannons 2015 Aktion - jobbannons 2 2015

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 15/2015

Hållbarhet och ekologi i fiskeripolitiken – färskt nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 1-2015Den kommande målsättningen i fiskeripolitiken genomsyras av hållbarhet och ekologi och man kan tycka att fiskegrupperna kommer att ha en nyckelroll vid omställning till hållbarhetsfrågorna på det lokala planet. När man tolkar målsättningen för perioden fram till år 2020, är förväntningarna onekligen ambitiösa med stora förväntningar som vilar på de europeiska fiskegruppernas axlar och på ett utvecklingsarbete som stimulerar en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling inom fiskerinäringen. En av utmaningarna kommer att vara hur vi framgångsrikt kan integrera hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet i den lokala fiskegruppen. Jag vill hävda att det kustnära fisket i Österbotten redan nu är långt harmoniserad med den europeiska fiskestrategin.

För oss gäller det att ta avstamp från denna plattform som i grunden är sund. Det gäller att kunna motivera oss att finna nya lösningar som gör att vi har lönsamhet i näringen och att vi samtidigt i större utsträckning lyckas uppmärksamma konsumenten på den miljösmarta producenten av mat som yrkesfiskaren är och lyfta yrkesfiskarens viktiga roll som en matproducent som måste få utrymme och en ren miljö att verka i.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Landsbygdsriksdag, kultursommar, studiebesök, sportfiske – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 2-2014Aktion Österbotten har utkommit med sitt senaste nyhetsbrev, där man bl.a. tar upp den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen som man är medarrangör för. Det är trettonde gången den arrangeras och hålls i år i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10. Denna gång kommer det inte bara att handla om ”vanliga” Landsbygdsriksdagsförhandlingar, utan det lovas projekttorg, en giftshop, en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten m.m.

Det internationella projektet Kultursommar med Tyskland och Sverige fortsätter sin framfart, och bl.a. i höstas besökte finländare och svenskar Ostprigniz-Ruppin i Tyskland. Det serverades upplevelser av alla de slag som de sedan förevigade på själv valt sätt; bild, foto, skulptur, text m.m. I slutet av maj och i början av juni i år var det så dags att besöka Dalsland-Årjäng i södra Sverige, och på samma sätt bereddes besökarna möjlighet att uppleva sin omgivning på alla tänkbara sätt, t.o.m. genom att färdas i varmluftsballong. I höst står Österbotten värd för besökare från Sverige och Tyskland.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 21/2013

Programarbete, idétävling, KAG i Europa – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 2-2013Aktion Österbotten rf fortsätter med att finslipa sitt program för kommande programperiod. Det första utkastet skall inlämnas nästa månad (14.6) till jord- och skogsbruksministeriet. På hösten erhålls feedback och då har man möjlighet att korrigera sådant som ministeriet påpekar. Det slutliga programmet inlämnas sedan i november-december, och på basen av detta bedöms Aktions ansökan. Tävlingen för ungdomar, Idé 2013, har kommit igång. I norra delen av landskapet har man skickat in olika idéer som man vill utveckla till riktiga projekt, vilka kan genomföras för allas trivsel. De bästa idéerna från våren går vidare till höstens ”peppning”, då idéerna förädlas för att vara representativa vid finalen på KnowHow-mässan i Botniahallen i Korsholm. En jury bedömer sedan projekten i bästa ”Lejonkulan/Draknästet”-stil, och de bästa projekten förverkligas.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

Programreformer och omorganisering av lokal landsbygdsutveckling – ministeriet söker aktionsgrupper och fiskegrupper

Tree behind a farmProgrammet för utveckling av landsbygden samt havs- och fiskeriprogrammet genomgår en reform under den kommande EU-programperioden 2014-2020. I samband med dessa program skall man se över hur utvecklingsarbetet på gräsrotsnivå går att omorganisera på det lokala planet, och därför söker jord- och skogsbruks-ministeriet aktionsgrupper och fiskegrupper för fastlandet. Aktionsgrupperna, vilka är lokala utvecklingsföreningar som finansierar allmännyttiga och näringsfrämjande projekt samt beviljar företagsstöd, består av såväl privatpersoner som representanter för lokalförvaltningen och föreningar.