Etikettarkiv: Fiskegrupper

Ny hemsida för Leader Åland

Lokalkraft Leader Åland rf har förnyat sin hemsida. Bekanta er med den fräscha layouten! Leader Åland är en ideell förening som grundades 2007 (2006) med syfte att verka för landsbygdens utveckling. Styrelsen ansvarar för administrationen av de två lokala aktionsgrupperna … Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 16/2019 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Minna Boström ny verksamhetsledare för aktionsgruppen I samma båt

Styrelsen för I samma båt – samassa veneessä rf ry har valt Minna Boström till ny verksamhetsledare. Boström, som börjar det nya jobbet officiellt måndagen den 18 februari, efterträder den nuvarande verksamhetsledaren Emil Oljemark. Leader-föreningens uppgift är att genomföra lokala … Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 03/2019 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Aktionsgruppen I samma båt söker ny verksamhetsledare

I samma båt – samassa veneessä rf ry rekryterar en ny verksamhetsledare, då den nuvarande verksamhetsledaren Emil Oljemark söker sig till nya arbetsuppgifter i februari. Anställningen är på heltid och gäller tillsvidare. Placeringsorten för den anställda är Leader-gruppens kontor i … Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 01/2019 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Aktion Österbotten söker projektledare samt rådgivare inom fiske-Leader

Som Leader-grupp i det österbottniska kustområdet från Karleby i norr till Kristinestad i söder, arbetar Aktion Österbotten rf för landsbygdsutveckling och hjälper sina kunder att söka bidrag ur EU:s landsbygdsprogram och fiskerifond (EHFF). Till sitt team söker man nu en … Läs mer

Publicerat i 2016, Nyhetsbrev 08/2016 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Aktionsgruppen I samma båt söker en fiskeriaktivator

Leader-aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry utvecklar skärgården och har fungerat som en lokal aktionsgrupp i skärgården sedan år 1996. Föreningens verksamhet går ut på att sammanföra utvecklingsaktörer från offentliga sidan, organisationer och privatpersoner.  Man arbetar lokalbaserat … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 37/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Skärgårdshavets fiskerigrupp fick grönt ljus

Enligt beslutet som kom 1.10 har man beviljat status som aktionsgrupp inom fiskerinäringen för Skärgårdshavet. Detta betyder att även på Skärgårdshavet kommer man att finansiera lokalbaserade projekt ur Europeiska havs- och fiskerifonden. Tidigare har det nämligen inte funnits dylik verksamhet … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 35/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Infotillfällen om Skärgårdshavets fiskeriprogram

Det håller på att grundas en ny fiskeriaktionsgrupp för Skärgårdshavet i anslutning till aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf. För gruppens verksamhet har man utarbetat en strategi och med utgångspunkt i denna strategi, kommer man att genomföra utvecklingsarbete … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 22/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Aktion Österbotten söker Leader- och fiske-Leader-rådgivare

Som Leader-grupp i det österbottniska kustområdet från Karleby i norr till Kristinestad i söder, arbetar Aktion Österbotten rf för landsbygdsutveckling. Personalen ska ge råd åt bidragssökande ur Europeiska landsbygdsprogrammets Leader-strategi eller Europeiska havs- och fiskerifondens Leader-strategi (EHFF). Till sitt energiska team … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Hållbarhet och ekologi i fiskeripolitiken – färskt nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Den kommande målsättningen i fiskeripolitiken genomsyras av hållbarhet och ekologi och man kan tycka att fiskegrupperna kommer att ha en nyckelroll vid omställning till hållbarhetsfrågorna på det lokala planet. När man tolkar målsättningen för perioden fram till år 2020, är … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 15/2015 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdsriksdag, kultursommar, studiebesök, sportfiske – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten

Aktion Österbotten har utkommit med sitt senaste nyhetsbrev, där man bl.a. tar upp den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen som man är medarrangör för. Det är trettonde gången den arrangeras och hålls i år i Anderssénsalen vid Sursik skola i Pedersöre 4-5.10. Denna … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Programarbete, idétävling, KAG i Europa – färskt nyhetsbrev från Aktion Österbotten

Aktion Österbotten rf fortsätter med att finslipa sitt program för kommande programperiod. Det första utkastet skall inlämnas nästa månad (14.6) till jord- och skogsbruksministeriet. På hösten erhålls feedback och då har man möjlighet att korrigera sådant som ministeriet påpekar. Det … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 21/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Programreformer och omorganisering av lokal landsbygdsutveckling – ministeriet söker aktionsgrupper och fiskegrupper

Programmet för utveckling av landsbygden samt havs- och fiskeriprogrammet genomgår en reform under den kommande EU-programperioden 2014-2020. I samband med dessa program skall man se över hur utvecklingsarbetet på gräsrotsnivå går att omorganisera på det lokala planet, och därför söker … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 12/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar