Kategorier
2017 Nyhetsbrev 11/2017

Färskt nyhetsblad från HSSL

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har kommit ut med ett nytt nummer av sitt nyhetsbrev Hela Sverigebladet. Läs om samåkning och självkörande fordon, trendbrott i landsbygdspolitiken, Terese Bengards trendspaningar, nästa steg för Omställningsrörelsen, hur det lockande besöksmålet Kosters Trädgårdar växte och mycket mer.

Nyhetsbrevet (4/2017) finns att läsas på Riksorganisationen Hela Sverige ska levas webbplats helasverige.se.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 10/2014

Lösningar behövs för att det skall vara rimligt att bo på landet

?????????????????????????????????????????????På landsbygden ökar avstånden till daglig service och möjligheterna att agera klimatsmart skiljer sig stort beroende på var du bor, och ofta saknas kollektivtrafik samt alternativa bränslen, trots att de förnybara drivmedlen produceras på landsbygden. I dag är det i staden, där avstånden ofta är som kortast, som möjligheterna till kollektiva färdmedel och utbudet av förnybara bränslen är som störst, medan det på landsbygden där avstånden till service, jobb och grannar är långa, och dessutom ökar, saknas ofta både kollektivtrafik och förnybara bränslen. En stor del av de förnybara drivmedlen produceras på landsbygden, men de är inte tillgängliga för landsbygdens befolkning. Statistikdatabasen Allt om landet visar att landsbygden har en rejäl klimatutmaning kopplad till transporter. Avstånden till daglig service som skola, jobb och handel ökar således, samtidigt som kollektivtrafik och alternativa bränslen saknas – en utmaning som skiljer sig från stadens. Om man vill att det ska vara möjligt att leva och verka på Sveriges landsbygd även i framtiden, så behöver man beakta och söka lösningar kring denna samhällsutmaning.

Uppgifterna är från en artikel (26.2), skriven av landsbygdsstrateg Christel Gustafsson och chefen för Klimatenheten Martin Sjödahl på Jordbruksverket, på webbplatsen nyteknik.se.