Kategorier
2023 Nyhetsbrev 01/2023

Landsbygdens ”drömtalko” nådde mer än två miljoner finländare

landsbygd.fi - logo (4)För att visa på EU:s landsbygdsfonds resultat och inverkan på hela Finlands välfärd och livskraft under år 2022, användes en marknadsföringsstrategi med influensers genom att med dem ordna kampanjen landsbygdens drömtalko, Maaseudun unelmatalkoot. Ett brett spektrum av personer valdes ut som målgrupper, från landsbygdsföretagare och ungdomar till städernas multilokala stadsbor.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 11/2019

Ansenliga investeringar till landsbygden via lokal företagsfinansiering

På landsbygden beviljas lokal företagsfinansiering, vars inverkan är betydande för regionen. Leader-finansiering täcker högst en tredjedel av ett företags investering, men den sporrar företag att utvecklas. Finansieringen, som består av medel från EU, kommunen och staten, har gett den finländska landsbygden investeringar för drygt 70 miljoner euro under de senaste fem åren.

År 2014 fick Murtola Hampfarm finansiering för en lokal för livsmedelsproduktion, och där de fram till idag har utvecklat flera livsmedel som de framställer av oljehampa. Företagarna Ville och Virve Virtanen på Hampfarmen tycker att landsbygdsfonden och Leader-finansieringen är uppmuntrande, för finansieringen hade stor betydelse för hur projektet fortskred. Enligt Ville snabbade finansieringen upp hans egna beslut så att han vågade göra den stora investeringen.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 09/2019

Lägg landsbygdsnätverket.fi till dina favoriter

Landsbygd.fi, som är gemensam webbplats för landsbygdsprogrammets aktörer, erbjuder sina användare två sidor, varav den ena är riktad till stödtagare och den andra till dem som har landsbygdsutveckling som arbete. Det gedigna informationspaketet når du nu snabbare via direktadressen http://www.landsbygdsnätverket.fi.

Landsbygdsnätverket.fi samlar all aktuell information, alla nyheter, evenemang samt allt annat som behövs i utvecklingsarbetet på en och samma sida. Har du till exempel redan studerat spalten Hälsningar från landsbygden och världen, dit aktörer runt om i landet skickar aktuella hälsningar? Nu är det skäl att lägga till landsbygdsnätverket.fi bland dina egna favoriter!

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 42/2014

Innovationer, Green Care-verksamhet och turism i tidningen Lande

Informationstidningen Lande 2014I tidningen Lande, som utkommit för fjärde gången, har man samlat exempel på goda projekt i Österbotten och Mellersta-Österbotten som finansierats genom Europeiska landsbygdsfonden. Det här årets Lande har tre ämnen: innovationer, turism och Green Care-verksamhet, där artiklarna ger konkreta exempel på hur föreningar och företag har utnyttjat finansieringen och ökat livskraften i sina områden. Projektet Landsbygdens skörd har förverkligat tidningen, som är gemensam för NTM-centralen i Österbotten och de tre Leader-grupperna: Aktion Österbotten rf, Pirityiset ry och YHYRES-kehittämisyhdistys ry. Tidningens upplaga är 15 000 stycken, men man kan även läsa tidningen elektroniskt.

Uppgifterna är från nyhetsbrevet (december 2014) för Landsbygds- och energienheten vid ELY-centralen i Österbotten.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 31/2014

Bredbandsprojekt i glesbygdsområden får stöd av staten i fortsättningen

Fibertrådar 2Regeringen föreslår att bredbandsprojekt i glesbygdsområden i fortsättningen ska få stöd från staten i de kommuner som tidigare har kunnat få stöd från EU:s landsbygdsfond för sina projekt. Stödet till bredbandsprojekt från EU:s landsbygdsfond upphör nämligen när den nya programperioden 2014-2020 inleds. Det tilläggsanslag på 5,5 miljoner euro för bredbandsprojekt som regeringen föreslår för nästa års budget, skulle göra en ändring av lagen om stöd för byggande av bredband möjlig. Efter ändringen skulle understödet beviljas av Kommunikationsverket, då stöden till projekt som fått stöd genom EU:s landsbygdsfond beviljades av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Ändringen omfattar även projekt som har inletts före lagen träder i kraft, till de delar som projektet inte har beviljats stöd från EU:s landsbygdsfond. I bredbandsprojekt som har fått stöd via EU:s landsbygdsfond, har kommunens betalningsandel varit 21,78 procent, vilken förblir densamma även efter lagändringen. I och med det föreslagna tilläggsanslaget skulle det totala stödbeloppet till bredbandsprojekt stiga från 64 till 69,5 miljoner euro.