Kategorier
2021 Nyhetsbrev 17/2021

Svenskspråkigt informationstillfälle för EIP-projekt hålls 8 oktober

landsbygd.fi - logo (4)Finansiering för innovationsgrupper för landsbygden, alltså EIP-grupperna (EIP = European Innovation Partnership) står igen att få.  Ansökan är öppen 7.9-29.10 och sker i en enda fas (ingen separat idéefterlysning).

Den här ansökningsomgången finansieras med EU:s återhämtningsmedel, därför ska projekten också främja antingen införandet av digitala lösningar eller omställningen till en grön ekonomi eller förbättra primärproduktionens resiliens, d.v.s. dess anpassningsförmåga och stresstålighet under föränderliga förhållanden.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Innovation i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 7-2015I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket är fokus på innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring. I nyhetsbrevet kan man läsa om Mia som hittade en innovativ marknadslösning, i ledaren om innovationer på landsbygden, vidare att Leader kan vara en hjälpmotor, att nya landsbygdsprogrammet innebär en kraftig satsning på innovation, under rubriken Medlem har ordet att alla innovationer startar som en idé, tips hur man bäst skyddar sin idé, att Sverige är aktivt i europeiska innovationspartnerskapet och studenter som löste lantbruksproblem under 24 timmar.

Nyhetsbrevet (nr 7/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 35/2013

Seminarier om europeiska innovationspartnerskapen (EIP) och Leader-arbetet hålls i Tavastehus

landsbygd.fi - logo (1)Den 5 november hålls ett seminarium, Uusia välineitä uudistuville maaseudun elinkeinoille; Eurooppalai-nen innovaatioyhteistyö, EIP, på Verkatehdas i Tavastehus där man får ta del av den kommande periodens möjligheter för landsbygdens samarbete som grundar sig på främjande av innovationsverksamheten, samt ger deltagarna möjlighet att påverka hur den nya EIP-samarbetsmodellen kan utnyttjas i Finland. Se mer under webbplatsen landsbygds.fi.

Samma dag (5.11) och samma ställe (Verkatehdas) hålls även en aktualitetsdag för Leader-arbetet. Mer om detta kommer senare upp på webbplatsen maaseutu.fi.