Kategorier
2019 Nyhetsbrev 14/2019

Leader-rådgivare söks till Aktion Österbottens energiska team

Aktion Österbotten rf arbetar för landsbygdsutveckling med en personal som ger råd åt bidragssökande ur Europeiska landsbygdsprogrammets Leader-strategi eller Europeiska havs- och fiskerifondens Leader-strategi (EHFF). Till sitt energiska team söker man nu en Leader-rådgivare som i huvudsak arbetar för norra delen av verksamhetsområdet, Jakobstadsregionen, och sköter kundservice på kansliet i norr, informerar om möjligheter till Leader-projekt, aktiverar tänkbara sökanden, initierar ansökningar för projekt- och företagsstöd inom Leader-strategin, samt förbereder ärenden tillsammans med resten av Leader-teamet till verksamhetsledaren och styrelsen.

Till kvalifikationerna hör att du är noggrann, initiativrik, social, flexibel och ser utvecklingsmöjligheter.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 12/2018

Nytt nummer av KAGinfo!

Ett nytt nummer (nr 1/2018) av KAGinfo har producerats i samarbete med Kustmedia. I det nya fina numret kan man läsa om projekt som beviljats finansiering under det senaste året och aktuella frågor. Tidningens syfte är att berätta om verksamheten och lyfta fram viktiga och aktuella frågor. Innehållet speglar vad som händer inom fiskerinäringen i Österbotten. Det har tryckts 600 exemplar av tidningen och den delas ut vid olika evenemang i regionen.

Kustaktionsgruppens syfte är att främja fiskerinäringen inom Aktion Österbottens verksamhetsområde, på den österbottniska kusten från Kristinestad i söder till Karleby i norr. Projektmedel beviljas för projekt som lyfter och främjar fiskerinäringen i enlighet med deras strategi Österbottens kusttrakter 2020 – gröna näringar på en blå åker.  Medlen består av ett fristående finansieringsprogram under Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

De tvåspråkiga tidningen, KAGinfoKustaktionsgruppen i Österbotten, finns även att läsas i digital form på adressen aktion.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 08/2016

Aktion Österbotten söker projektledare samt rådgivare inom fiske-Leader

Som Leader-grupp i det österbottniska kustområdet från Karleby i norr till Kristinestad i söder, arbetar Aktion Österbotten rf för landsbygdsutveckling och hjälper sina kunder att söka bidrag ur EU:s landsbygdsprogram och fiskerifond (EHFF). Till sitt team söker man nu en projektledare/koordinator för projektet Lande-Bo och en rådgivare inom fiske-Leader, båda på heltid med skillnaden att projektledarens tjänst är tidsbunden, medan rådivarens tjänst är tillsvidare. Placeringsorten för rådgivaren är kansliet i Vasa. Sista ansökningsdag är 26.6.

Annonserna finns bl.a. på Aktions hemsida www.aktion.fi, med länk till mer info om tjänsterna.

Aktion - jobbannons 2016Aktion - jobbannons 2 2016

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 35/2015

Skärgårdshavets fiskerigrupp fick grönt ljus

I samma båt - Saaristomeren kalatalousstrategia 2014 - 2020Enligt beslutet som kom 1.10 har man beviljat status som aktionsgrupp inom fiskerinäringen för Skärgårdshavet. Detta betyder att även på Skärgårdshavet kommer man att finansiera lokalbaserade projekt ur Europeiska havs- och fiskerifonden. Tidigare har det nämligen inte funnits dylik verksamhet på Skärgårdshavet. Skärgårdshavets fiskerigrupp är administrativt en del av Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry. För fiskeriverksamheten kommer man att anställa en egen aktivator och när regelverket för att bevilja projekt är klart, börjar man aktiverings- och informationsverksamheten.

Aktivatorns befattning kommer att utlysas offentligt och strävan är att påbörja den praktiska verksamheten innan årsskiftet. Den godkända strategin för fiskerigruppen, Saaristomeren kalatalousstrategia 2014-2020, är ännu i översättning för en svenskspråkig version. Finansieringen från Europeiska havs- och fiskerifonden är på 1 miljon euro för perioden 2014-2020, och utöver detta de kommunandelar som överenskommits då strategin skickades in. Då finansieringsramen granskas åren 2017-2018 kan totalsumman för finansieringen ännu justeras. Fiskerigruppens verksamhetsområde är alla de 14 kommuner som angränsar sig till Skärgårdshavet på sträckan mellan Gustavs och Salo.

Uppgifterna är från webbplatsen sameboat.fi