Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Unik hybridfärja ska trafikera mellan Pargas och Nagu

Bilfärja mellan Pargas och Nagu
Bilfärja mellan Pargas oh Nagu
Bildkälla: Wikimedia Commons

En ny unik landsvägsfärja ska trafikera mellan Pargas och Nagu inom ett par år. Det är frågan om en hybridfärja, den tredje av sitt slag i världen, som rederiet Finferries beställer från ett varv i polska Gdynia. Fartyget kommer främst att drivas med ackumulatorer som laddas automatiskt med el varje gång färjan tar i land, men vid behov kan färjan även drivas med diesel. Enligt Finferries verkställande direktör Mats Rosin har färjan nollutsläpp då den körs med el. Diesel används endast i undantagsfall, exempelvis under svårare isförhållanden. Färjan blir 90 meter lång och 16 meter bred och tar 90 bilar ombord, att jämföras med landsvägsfärjan Sterna, som nu trafikerar mellan Pargas och Nagu. Den tar ombord ca 66 bilar och är 63 meter lång. Fartyget sätts i trafik år 2017, vilket betyder större kapacitet på rutten. Men även lastningen och tömningen går snabbare med den nya huvudfärjan, vilket innebär smidigare trafik. Hybridlösningar och eldrivna färjor är framtidens melodi, tror Rosin, som menar att den nya teknologin som nu tas i bruk kommer att erövra hela världen.

Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi. Se även webbplatsen finferries.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 37/2015

Kristinestad kan bli etableringsort för ett stort solkraftverk

SolpanelerEne Solar Systems vill bygga ett solkraftverk med ca 27 000 solpaneler på ett markområde invid Lappfjärdsvägen i Kristinestad. Kraftverket skulle producera närmare 20 gigawattimmar el per år, motsvarande ungefär den mängd solenergi som produceras i hela Finland i dag. Stadsstyrelsen i Kristinestad ska besluta (26.10) om staden investerar i kraftverket genom att upplåta marken. Peter Lund, energiprofessor vid Aalto universitetet, bedömer att solenergin börjar bli allt mer lönsam då kostnaderna på solpaneler har sjunkit med nästan 90 procent under de senaste fem åren. Men lagen släpar efter vad gäller vilka avgifter som sätts på en solkraftsproducent. Lund tycker att lagen borde göras om och mera gynna närproducerad el, som bl.a. solkraft.

Läs mer på svenska.yle.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 24/2015

Fem videor om landsbygdsinvånarnas vardag

Trafikmärke - annan faraServicen på landsbygden väcker debatt. I det färska regeringsprogrammet lovas även många förändringar, vilka har inverkan på landsbygdsinvånarnas och företagens vardag. Genom fem videor får man nu ta del av landsbygdsinvånarnas vardag. Videorna har publiceras första veckan i juni, då även bloggar som hör till respektive ämnen publicerades.

Videorna är 3-5 minuter långa och är tillgängliga för alla. Videorna kan visas t.ex. på seminarier och möten, eller länkas till sociala medier och e-post. Videorna har producerats som ett samarbete mellan Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och Kommunförbundet, som en del i landsbygdens serviceprogram.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen maaseutupolitiikka.fi med länkar till videorna och bloggar.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 17/2015

Små elproducenter i Östnyland matar in el i nätet

SolpanelDe är inte många, men antalet små elproducenter i Östnyland som matar in el i nätet, har långsamt ökat. I fjol började nämligen Borgå Energi betala ut ersättning för el från bl.a. solpaneler, och tillsvidare förser elva kunder Borgå Energis nät med egenproducerad elström, då det är möjligt. Enligt elförsäljningschef Markus Weckström växer intresset klart, varav en orsak är att priset på solpaneler har gått ner de senaste åren. Weckström tror att antalet uppkopplade solpanelsanläggningar kan fördubblas i år. På Emsalö i Borgå hoppas Gisle Sjøberg på många vackra molnfria dagar, för han har nyligen kopplat upp sina solpaneler till elnätet. På den nya gårdsbyggnaden glimmar panel efter panel, allt som allt kring 30 stycken, vilket betyder omkring 12 000 kWh om året.