Kategorier
2019 Nyhetsbrev 08/2019

Nyhetsbrevet Aitoja makuja förnyades

Det förnyade Aitoja makuja (Äkta smak)-nyhetsbrevet innehåller nytt om närmat, ekologiska produkter och naturprodukter. Nyhetsbrevet, som innehåller finskt och svenskt material, utkommer fyra gånger per år och det sammanställs av ett rikstäckande samordningsprojekt för livsmedelssektorn.

Nyhetsbrevet Aitoja makuja Uutiskirje 1/2019 finns att läsas på webbplatsen emaileri.fi. Besök även aitojamakuja.fi:s nya och uppdaterade hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 38/2015

Landsbygden intar staden – skogs- och landsbygdsmässa i Helsingfors

Ko (1)Mässan där landsbygdens alla tänkbara element flyttar till staden för en helg, är här. Det finns någonting för alla i familjen då skogsmässan och landsbygdsmässan ELMA hålls 6-8.11 i Helsingfors. Landsbygdsmässans devis är helt enkelt att presentera sig för dem som inte dagligen har möjlighet att njuta av djur och natur på nära håll. Här får man enkelt och konkret se varifrån maten kommer och inhandla ekologiska och närproducerade produkter. För de som funderar på att flytta till landet för gott, presenteras städerna Raseborg i Västnyland och Lovisa i Östnyland. Samtidigt som skogs- och landsbygdsmässan hålls även Hantverksmässan, OutletExpo och Keldjur.

Uppgifterna är från annonsinslag i Hufvudstadsbladet (31.10). Se även webbplatsen pressreader.com.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Ekonomiska effekterna av ekologisk produktion utreds

GrönsakerRuralia-institutet vid Helsingfors universitet genomför ett utvecklingsprojekt som jord- och skogsbruksministeriet, samt Finska ekologiska forskningsinstitutet finansierar. Målet för projektet är att utreda de ekonomiska verkningarna av ekologisk produktion, samt främja samordning mellan produktion och efterfrågan av ekologiska produkter. Med en enkät strävar man efter att t.ex. utreda kostnader och efterfrågan av ekologisk produktion, och produktionens situation nu och i framtiden. Den korta bifogade enkäten sänds till ekogårdar av olika storlek i Finland, och undersökningens resultat rapporteras endast på landskaps- och produktionsinriktningsnivå. Gårdsspecifika resultat eller uppgifter rapporteras inte över huvudtaget och alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Uppgifterna är från Aitojamakuja.fi/Äktasmak.fi:s senaste nyhetsbrev (maj 2015), som även tar upp följande ämnen: Utbudet av lokal mat utökas genom samarbete mellan företag och partihandel, Centraliserade leveranser av närgrönsaker, Närmat-partihandeln i lokalmatskedjan och REKO Årets Närmatsgärning.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 16/2015

Allt trendigare äta växtprotein

Bondböna
Bondböna
Bildkälla: Wikipedia

De senaste åren har den ekologiska trenden exploderat på allvar, och allt fler vill äta ren mat – gärna lokalproducerat. Det här märks hos de producenter i Egentliga Finland som odlar växtproteiner, bl.a. hampa, bondbönor och quinoa. Juha-Pekka Aikola säger att bondbönorna innehåller massor av protein och han hoppas att de kan bli ett alternativ till kött. Om vi får köttkonsumtionen att minska och konsumtionen av växtproteiner att öka har vi uppnått en bra balans, menar Aikola, som sedan ett år tillbaka odlar bondbönor i S:t Karins.

Ville Virtanen driver företaget Hamppufarmi i S:t Mårtens, och vid sidan av det traditionella jordbruket odlas hampa sedan ett par år tillbaka. Hampfrön, hampfröolja, krossad hampa och hampchoklad finns bland produkterna. Enligt Virtanen innehåller hampa många nyttiga ämnen som proteiner, fibrer och alla omega-fetter. Det är en superprodukt. Hampoljan kan man exempelvis använda i soppor, sallader eller också ringla den över en glassportion.

Läs mer på webbplatsen abounderrattelser.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 27/2014

Årets miljövänligaste bondgård finns i Salo

Ko (3)WWF:s miljöpris för jordbrukare har vunnits av Fredrik och Helena von Limburg Stirum från Salo. I sin verksamhet på Koskis gård, som befinner sig i Koskis, Bjärnå i Salo stad, skyddar de genomgående både Östersjön och naturens mångfald. Av gårdens areal är 200 ha åker, 80 ha är naturlig betesmark och tusen hektar är skog. Gården säljer ekologiskt producerat nötkött. Fredrik anser att det viktigaste miljöarbetet på deras gård utförs av korna, som genom betandet sköter mångfalden av naturen och möjliggör trivseln av många olika insekts- och fågelarter på gårdens marker. De hundra korna och deras kalvar håller landskapet öppet, hjälper i att återuppta gamla betesmarker i bruk, samt att de sköter ängar, vattendrag, åstranden och skogsmarken. Avsikten med priset, som delades ut för femte gången, är att förmedla information om bästa praxis inom miljövänlig odling. Vinnaren i Finland deltar i tävlingen för hela Östersjöområdet, där internationella domare väljer vinnaren, utgående från de olika nationernas kandidater. Tävlingen ordnades av WWF i samarbete med producentorganisationerna MTK och SLC.

Hela pressmeddelandet (från 10.7) kan läsas på SLC:s hemsida.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 24/2014

REKO-ringen sprids som ringar på vattnet

eggs in a cartonREKO-ringarna – direktförsäljning från producent till konsument – har på kort tid blivit väldigt populära, t.ex. den nya ringen i Nykarleby, som verkar inom ramen för Stiftelsen Juthbackas matkulturprojekt, har redan från start 150 medlemmar. Enligt verksamhetsledaren för Stiftelsen Juthbacka, Mikaela Smedinga, är intresset jättestort. Handeln går ju till så att producenterna bjuder ut sina varor på Facebook, varefter medlemmarna i ringen får beställa de varor som de önskar. En del producenter vill emellertid helst ha avtal med medlemmarna i ringen. I Nykarleby möts leverantörer och beställare vid Juthbacka, och här bytte senaste vecka (5.6) ägg, bondost, råmjölk, morötter, kött, fisk, grönsaker och potatis ägare. Under sommaren är det leverans en gång i veckan och i vinter troligen varannan vecka. Leverantören Sten-Olof Backlund, som även är med i REKO-ringen i Jakobstad, tycker att systemet fungerar bra. Han gör två månaders avtal med kunderna.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 27/2013

Satsning på landsbygdsutveckling och tryggad lönsamhet inom jordbruket – läs JSM:s förslag till budgetproposition 2014

Jord- och skogsbruksministeriets logoJord- och skogsbruksministeriet (JSM) föreslår totalt 2 658 miljoner euro under ministeriets huvudtitel i statsbudgeten för år 2014, vilket innebär en minskning på 66 miljoner euro jämfört med 2013 års ordinarie budget. I huvudsak beror minskningen på att anslaget för den finansiellt sett största sektorn, jordbruket, skärs ned med ca 60 miljoner euro. I JSM:s pressmeddelande (från 8.8) står bl.a. följande om landsbygdsutveckling och jordbruket:

Satsning på landsbygdsutveckling

LandsbygdsvägMålet är att bevara landsbygdens livskraft på ett hållbart sätt. Detta kräver en balanserad befolkningsutveckling, bättre sysselsättning och mångsidigare näringsliv på glesbygden och kärnlandsbygden. Det här målet uppnås genom att landsbygden utvecklas så att den är en konkurrenskraftig livsmiljö, etableringsplats för företag och sysselsättare av invånare.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 25/2013

Närmat och öl möts på matevenemang i Helsingfors

Delikatessernas Finland - logoEvenemanget Delikatessernas Finland (Herkkujen Suomi) samlar över 100 när- och ekomatproducenter och -tillverkare till Helsingfors centrum 22-24.8. Samtidigt ordnas på Järnvägstorget Syystober-ölfesten som serverar tiotals inhemska småbryggeriers öl. Här under finns ett hela meddelandet från (17.6) SLC:s hemsida:

Landskapens närmat och öl möts på närmatsevenemanget Delikatessernas Finland 22-24.8

Landskapens närmat och öl skapar smakliga smakkombinationer på närmatsevenemanget Delikatessernas Finland. Delikatessernas Finland, som nu ordnas för tredje gången, hämtar över 100 när- och ekomatsproducenter och -tillverkare till Helsingfors centrum. På Järnvägstorget ordnas samtidigt Syystober-ölfesten, som serverar tiotals inhemska småbryggeriers öl.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 20/2013

Varför skall vi ha närmat?

Woman with Basket of Food”Närmat och ökad efterfrågan på den ger arbete och utkomst och skapar skatteinkomster i den egna regionen, ger konsumenterna flera olika livsmedel att välja mellan, ger primärproduktionen ökad livskraft genom nya marknadsmöjligheter, ger mervärde till handelns och storkökens sortiment och till turism, främjar företagsverksamhet i enlighet med en hållbar utveckling, gör det möjligt att spåra maten, skapar ansvarstagande handlingssätt inom matproduktionen och ger producenterna ett ansikte bakom produkten. Via närmat är det möjligt att förbättra möjligheterna att bevara ursprungsraser och -sorter och naturens biologiska mångfald, vidareutveckla den finländska, regionalt rika matkulturen och att snabbt möta konsumenternas förändrade behov. Närproducerad mat förkortar livsmedelskedjan, vilket underlättar möjligheterna att spåra maten och kontrollera ursprunget och märkningarna, samt bidrar till att motverka missbruk i livsmedelskedjan. Närproducerad mat stärker sålunda också livsmedelssäkerheten.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 12/2013

Guide för förädling av ekologiska produkter

Guide för förädling av ekologiska produkterHandboken Guide för förädling av ekologiska produkter är en bred sammanställning av information för dem som arbetar med förädling av ekologiska produkter och för andra intresserade. Man vill särskilt lyfta fram särdragen hos ekologisk produktion, både i lagstiftningen och genom de erfarenheter och den kunskap som finns i branschen. Guiden innehåller viktig information om lagstiftningen och kraven kring ekologisk produktion, samt hänvisningar till annan lagstiftning, vilken skall följas vid framställning av ekologiska livsmedel. Den ger också en bred översikt över bakgrunden till den ekologiska produktionen och lyfter fram kommersiella faktorer som bör beaktas, men som inte nödvändigtvis är inskrivna i lagen.