Kategorier
2017 Nyhetsbrev 14/2017

SYTY-ordföranden blickar mot framtiden i föreningens senaste nyhetsbrev

Efter yran med Finland 100 år är blicken nu mot framtiden. Hur ser vårt land ut år 2117? Finns det mera, om den globala uppvärmningen med höjning av havsvattennivån som följd är utom vår kontroll? Eller har den geopolitiska förändringen gjort oss till den västligaste provinsen i Kina?

Organisationsaktörer stipulerade 2020-talets centralaste frågor i Ständerhuset 8.12 under statsminister Juha Sipiläs ledning. Dagens ord var disruption, en kraft som utmanar rådande verksamhetsformer och ersätter dem med nya, effektivare sätt att fungera, t.ex. drönare som flyger med färsk mat åt oss.

Förutom SYTY-ordförande Petri Rinnes hälsningar (här i förkortad form) i föreningens nyhetsbrev (9/2017) kan man även läsa om Leader-gruppernas riksomfattande julkalender, byanyheter från Mellersta Finland, förnyandet av Leadersuomi.fi-sidorna och Aseman Lapset ry:s Walkers-auto. SYTY:s hemsida finns på webbplatsen kylatoiminta.fi.