Kategorier
2013 Nyhetsbrev 37/2013

Nya stora detaljhandelsenheter skall stöda nuvarande samhällsstruktur, men glömdes landsbygden bort? – i Slaget efter tolv diskuterades fallen Närpes och Pedersöre

KlockaMiljöministeriet godkänner inte planerna på stora detaljhandelsenheter i Edsevö, Pedersöre och på Högback-Nixback, Närpes. Nya, stora detaljhandelsenheter i landet måste enligt ministeriet placeras så att de stöder den nuvarande samhällsstrukturen, och där nyckelordet i sammanhanget är hållbar utveckling. Både i Pedersöre och i Närpes anser man att handeln och utvecklingen av den stryps och söker ändring i beslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen. Det här diskuterades i radioprogrammet Slaget efter tolv (23.10) på Radio Vega. De som debatterade var kommundirektör Stefan Svenfors i Pedersöre, stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist i Närpes och tidigare stadsplanearkitekten i Jakobstad Ilmari Heinonen. Kjell Vikman ledde debatten

Programmet kan höras på webbplatsen arenan.yle.fi. Se även webbplatsen ym.fi med text om att miljöministeriet fastställt den första etapplandskapsplanen för Österbotten.