Kategorier
2013 Nyhetsbrev 20/2013

Regionerna i Europa måste specialisera sig – Österbotten har kommit en bit på vägen

Botnia-Atlantica-institutets logoEuropa har förlorat konkurrenskraft och mycket av industriverksamheten har flyttat bort, t.ex. till Kina. Jerker Johnson, utvecklingsplanerare på Österbottens förbund, menar att Europas svar på problematiken är en politik som strävar efter smart specialisering. Det handlar om att regionerna skall specialisera sig på det som de är bra på, för det räcker inte med att kunna lite av allt. Man måste bli bättre på att utnyttja växande industrier och nya innovationer för att skapa hållbar tillväxt. Konkurrenskraften skall ökas genom t.ex. bättre dialoger mellan näringsliv, universitet och den offentliga sektorn. Det finns även en annan morot – regioner måste specialisera sig för att ta del av de strukturfondspengar som EU delar ut under 2014-2020. Österbotten har varit med i det europeiska nätverket för smart specialisering, S3, sedan år 2012, och därför har en grupp med representanter för S3-nätverket samlats på ett seminarium i Vasa denna vecka.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 17/2013

Smart specialisering, regional förvaltning och nordiska modellen – tre högintressanta tillställningar i Vasa

Botnia-Atlantica-institutets logoEU-kommissionen arrangerar den första nordiska konferensen i smart specialisering, Smart specialization workshop, i Vasa 14-15.5, och i samband med det ordnar Botnia-Atlantica-institutet och Vasa universitet två högkvalitativa seminarier i staden. Seminariet 13.5, Measuring Quadruple helix connectivity: Towards a strategy for smart regional governance, tar upp förhållandet mellan företagen, högskolorna, offentliga förvaltningen och medborgarsamhället (Quadruple helix), samt mätandet av dem sett ur den regionala utvecklingens synvinkel. Man funderar på hur smarta regioner kan lära sig av varandra. Den nordiska modellen i förhållande till andra europeiska länder, The Nordic model – relevant for Europe?, är ämnet för seminariet 16.5. Hur har man i den nordiska modellen förenat välfärdspolitiken, medborgarnas deltagande, samt konkurrensförmåga och produktion? Seminarierna är öppna för alla och riktar sig till forskare, utvecklare och alla med intresse för regional utveckling.

Mer info om konferensen finns med länkar på webbplatsen s3platform.jrc.ec.europa.eu. För mer info, program och anmälan till seminarierna (senast 9.5) se Botnia-Atlanticas hemsida.