Kategorier
2014 Nyhetsbrev 12/2014

Finlands första demokratipolitiska redogörelse till riksdagen

Utredningen Öppen delaktighet på lika villkor, Statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014Regeringen godkände och överlämnade Finlands första demokratipolitiska redogörelse, Öppen delaktighet på lika villkor, till riksdagen den 13 mars. I redogörelsen slår man fast demokratins utvecklingsbehov och definierar riktlinjerna för demokratipolitikens mål under de närmaste åren. Redogörelsen tar upp frågan om hur den representativa demokratin fungerar, samt vilka möjligheter till direkt deltagande medborgarna har mellan valen. I redogörelsen bedöms förvaltningens samrådspraxis, alltså på vilka sätt medborgarna kan påverka beredningen.

Läs mer i justitieministeriets meddelande (från 13.3). Se även text om att webbplatsen demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 08/2014

Finländsk demokratipolitik behöver nya kanaler för påverkan

Utredningen Demokratiapolitiikan ulkoinen arvionti 2013I samband med beredningen av statsrådets demokratipolitiska redogörelse har det utarbetats två bakgrundsdokument: en bedömning av hur målen för statsrådets demokratipolitik uppnåtts och en rapport om medborgarorganisationers synpunkter på demokratins utmaningar. Redogörelsen lämnas till riksdagen under våren 2014. Enligt den i stödsyfte utarbetade bedömningen, har medborgarnas deltagande via traditionella politiska kanaler minskat, och utöver denna ändring, har deltagandet också blivit mindre jämlikt, trots att medborgarna under de senaste åren blivit mera intresserade av politik.

Enligt bedömningens sammanställare, professor emeritus Heikki Paloheimo, borde det allmänna leta efter nya sätt att motverka den polarisering av medborgardeltagandet som orsakas av utbildnings- och kunskapskillnader, samt skillnader i medborgarnas politiska läskunnighet.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 29/2013

Demokratins problem diskuteras på forumet Dinasikt.fi

Otakantaa.fiPå forumet Dinasikt.fi finns diskussioner och enkäter om demokratins problem, en diskussion som är öppen 21.8-10.9, och vars tema har utvecklats av ett medborgarråd. Justitieministeriet har tillsammans med Konsumentforskningscentralen och Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF rf inrättat ett Medborgarråd, viket består av 25 medborgare som representerar Finlands befolkning så heltäckande som möjligt. Medborgarrådet en ny kanal för att samla in direkt medborgarrespons om viktiga samhälleliga frågor, och diskussionens resultat används vid medborgarrådets andra sammanträde i september då medlemmarna av rådet söker efter lösningar till de identifierade problemen. Efter det öppnas en ny diskussion på forumet som är öppen 18.9-2.10.