Kategorier
2021 Nyhetsbrev 01/2021

Bredbandspolitik och landsbygdens vardag diskuteras i kunta.tv-kanalen

Hörs det? Det här verkar vara en av de vanligaste frågorna under det senaste året. När ungefär 1,2 miljoner arbetstagare bytte till distansarbete, minskade behovet att resa, men ökade behovet av att flytta information över nätverk – både från permanenta som från fritidsbostäder.

Välkommen att lyssna och delta i en konstruktiv diskussion 18.1 kl. 13-15.30 om det digitala samhällets grundläggande fråga: läget och betydelsen av ett omfattande och fungerande datanät på landsbygden.

Mer info med programmet finns (på finska) på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Finlands Byar föreslår småskoltillägg och bybutiksstöd i regeringsprogrammet

Somen Kylät ry – Finlands Byar rf har offentliggjort sitt förslag till följande regeringsprogram. Som företrädande organisation för byar, stadskvarter och Leader-grupper lyfter Finlands Byar upp som sin högsta prioritet att vågen av närskolornas nedläggningar upphör. Dessutom vill man säkerställa tillförlitliga dataanslutningar till alla finländare, förbättra bybutikernas ställning med bestående bybutiksstöd, stärka Leader-metoden och höja byaverksamhetens statsbidrag.

Läs mer på (finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 40/2015

Video om landsbygdens nätförbindelser

Videon Valokuidun haasteLandsbygdspolitiska samarbetsgruppen har publicerat en video om landsbygdens datanätverk. I videon berättar man vad som påverkar hemhushållens beslut att skaffa eller inte skaffa fiberanslutning. Man får också svar på varför goda datanätförbindelser är viktiga för landsbygden även i framtiden.

Under våren 2015 publicerades fem videor om landsbygdens service och vardag. Som en fortsättning på dem publicerades i oktober videon om landsbygdens datanätverk, samt ett informationspaket och en bloggtext. Valokuidun haaste och de andra videorna kan fritt användas. Man kan visa dem t.ex. vid seminarier och möten eller sända som länk till personer med intresse för ämnena. I marknadsföringen av videon har man använt Facebook. Under ungefär två veckor har videon setts av över 9 000 Facebook-användare.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutupolitiikka.fi med länk till videon med informationspaketet, bloggtexten och de andra videorna.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 32/2015

Kan optisk fiber få fart på byarna?

Fibertrådar 2Vid Vasa universitets enhet för regionalvetenskap körde man i början av augusti igång ett forskningsprojekt om datanätförbindelsernas roll på landsbygdsorter, Tietoverkkoyhteyksien rooli maaseutupaikkojen suhteellisen aseman muutoksessa. Genom forskningen försöker man svara på frågan om optisk fiber har ökat förutsättningarna för verksamhet på landsbygden – ger fiberförbindelserna fler invånare och företagsverksamhet? Materialet är intervjuundersökningar, vilka görs i flera byar på olika håll i Finland.

”Bosättningen i en till ytan stor och landsortsbetonad stat kan inte längre vara ett värde i sig. Nu borde man även se framåt och fundera över hur spridda lokala resurser, kunnande och stora naturresursområden kopplas till samhällets snabba digitalisering”, säger projektets ledare, universitetslektorn Ilkka Luoto på Vasa universitet. Enligt Luoto försöker man genom undersökningen få reda på förändringar i byarnas och kommunernas relativa läge, då fibernätförbindelser planeras eller då de har bildats på undersökningsområdena. ”Utgångspunkten är att nätverksförbindelserna inverkar på invånarnas och företagens lokaliseringsbeslut, verksamhetsförutsättningar, samt trivsel på landsbygdsområden”, säger Luoto.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen uva.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 22/2015

Landsbygden behöver även kyrkans stöd

KyrkbyDen evangelisk-lutherska kyrkan i Finland offentliggjorde officiellt sina riktlinjer för landsbygden 23.5 i anslutning till kyrkodagarna i Kouvola. Det är Kyrkans landsbygdskommitté som utformat riktlinjerna, och bland de problemställningar som kyrkan lyfter, fram finns att landsbygdsområdena nära städerna växer, men utanför de här tillväxtområdena blir befolkningen allt äldre, samtidigt som helårsboendet minskar. Utvecklingen är inte så våldsam, men fortfarande är avfolkningen en realitet som tilltar ju längre bort från tätorterna man kommer. Trots att också gårdarna fortsätter att minska i antal, är emellertid basnäringarna fortfarande mycket viktiga på landsbygden, en betydelse som stiger ju glesare bygden blir. Att skapa ett mångsidigare näringsliv är en av de känsligaste frågorna för landsbygden, konstateras det i kyrkans riktlinjer.

Här kommer en annan allvarlig utmaning in, nämligen hur stora chanser att återvända har de ungdomar som flyttar till städerna och utbildar sig? Vilka är möjligheterna att utöva sitt yrke? Man kunde tillägga en fråga: Erbjuder våra utbildningsinstitutioner utbildning i mångsidiga yrken som behövs på landsbygden?

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 13/2015

”Viljan att bevara landsbygden livskraftig borde vara större”

KyrkbyPäivi Kujala, som tidigare var chef för landsbygdsnätverksenheten och biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen under programperioden 2007-2013, skriver i Landsbygdspolitikens blogg om den gångna programperioden där samarbetet mellan EU:s landsbygdspolitik och den nationella byggdes upp. Men trots att nätverken har haft kraft, så har Kujala saknat ännu större gemensam vilja att bevara livskraften på landsbygden. Läs hela blogginlägget här under:

Viljan att bevara landsbygden livskraftig

Under åtta år har jag verkat som chef för Finlands landsbygdsnätverk. Det finaste med arbetet att utveckla landsbygden och nätverksarbetet har varit de människor på olika håll i Finland som varit väldigt engagerade i sitt arbete.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 39/2013

Mobilt bredband är ”lömsk” teknik – ”datadoktorn” Nisse Husberg

Fibertrådar 2Teknologie doktorn i datateknik Nisse Husberg kommenterar texten hur under (Bredband via radiolänk eller satellit – alternativ i skärgården?) med att säga följande:

Det finns många som drömmer om trådlöst bredband som skall fungera bra och är billigt. Tyvärr måste jag meddela att det bara kan fungera på det sättet för ett fåtal och under en kort tid. Det finns en naturlag som kallas Shannons teorem som förhindrar en storskalig användning av trådlös teknik. Den säger att för ett visst frekvensband, så kan man bara överföra en viss mängd information, OBEROENDE AV TEKNIK. Så det kommer aldrig uppfinningar som gör det möjligt.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 28/2013

10-års jubileum för optiska fibernätet i Hindersby

Bredband i Hindersby 10 årDen 9 september 2003 kl. 20.50 togs den första kontakten genom det optiska fibernätet i Hindersby. För att fira 10-års jubiléet tänker man bjuda på ”kaffi å kaku”. Något större program hinner man inte organisera p.g.a. tröskandet, men en liten utställning skall ”datadoktorn” Nisse Husberg försöka få ihop och kanske någon demonstration. Preliminära datum är 8 och 9 september. Man måste inte vara abonnent för att delta. Just nu är trafiken till Maxivision absolut störst – 33 procent av all trafik och det är ju Sveriges TV det. Det började som ”världens” minsta nät med 6 anslutningar, men nu har man över 80 och kör med Gigabit (ifall någon behöver det).