Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Konferens om crowdsourcing hålls i Norrbotten

crowdsourcingDen 15-19 mars arrangeras konferensen The Crowdsourcing Week Summit Arctic Circle i Luleå och Vuollerim. Konferensen, som hålls på engelska, kommer att fokusera på grön teknik, energi, crowdfunding och entreprenörskap, framtida arbete, landsbygdsutveckling och lärande. Vuollerim framhålls som ett lysande exempel på crowdsourcing där man delar med sig och arbetar tillsammans med idéer för utveckling, oavsett om det gäller företagande, demokrati, utbildning eller något annat. Crowdsourcing har också kallats för det enklare ”kunskapsknytis”. När konferensen nu återvänder till Norrbotten och Vuollerim, där den även hölls 2015, är det som en del av en större satsning på utveckling i regionen. Till konferensen kommer även internationella deltagare med bidrag till knytiset.

För mer info och anmälan (senast 15.2) se länkar på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Modeorden crowdfunding och crowdsoursing behandlas på föreläsning i Vasa

Föreläsning om crowdfunding och crowdsoursing 7.3.2014 - Björn Wallén och Kjell Herberts
Björn Wallén (överst) och Kjell Herberts

Svenska studiecentralens mångårige rektor Björn Wallén övergår till nya arbetsuppgifter som direktor vid Lärkkullastiftelsen i slutet av mars. Nu inbjuder studiecentralen tillsammans med Bildningsalliansen, där Björn också är viceordförande i styrelsen, alla Björns samarbetspartner till en ”avskedsföreläsning” i Vasa fredagen den 7 mars kl. 9-12 på Vasa Arbis. Föreläsningen tar upp modeorden crowdfunding och crowdsoursing, fenomen som är på stark frammarsch. Översatt i finlandssvenska termer pratar vi kanske om ”tanketalko och gräsrotsfinansiering”.  Tillsammans med sociologen Kjell Herberts från Åbo Akademi kommer Björn att öppna upp begreppet och fundera på om detta kan vara några nya möjligheter till finansiering och utveckling av förenings- och organisationslivet. Tillställningen, som börjar med kaffe kl. 9-9.30, är gratis.

Mer info och länk till anmälningsuppgifter (anmälan senast 5.3) finns på webbplatsen studiecentralen.fi.