Kategorier
2019 Nyhetsbrev 19/2019

Skolning i gräsrotsfinansiering hålls i Borgå

Den 15 januari 2020 hålls skolning i gräsrotsfinansiering kl. 17-20.30 i WSOY-huset i Borgå. Föreläsning ges om hur man gör upp en gräsrotsfinansieringskampanj och hur man marknadsför den, samt gräsrotsfinansieringens lagstiftning och beskattning och goda SOME- och crowdsourcing-tips. Det hålls även en 1,5 timmes arbetsverkstad. Skolningen sker på finska, men man kan ställa frågor och kommentera på svenska. Arrangör är Utvecklingsföreningen SILMU:s byasektion SILMU-byar.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen itukylat.fi med länk till anmälan (som görs senast 8.1.2020).

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 11/2019

Crowdfunding och lokala möjligheter tas upp på seminarium i Vasa

Projektet Innospiration Österbotten håller ett seminarium 5.6 på YH Novia i Vasa kl. 9-15 om crowdfunding och lokala möjligheter. Dagen sammanslås med Aktion Österbottens projektägardag.

Mer info, program och anmälningsuppgifter (senast 29.5) finns på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 16/2018

Årets tredje nyhetsblad från HSSL

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) nyhetsblad innehåller bl.a. information om vad som händer i deras projekt Byanätsforum och Service i samverkan. Man kan även läsa om hur det gick när HSSL:s omställningssamordnare Ylva Lundkvist Fridh använde crowdfunding eller s.k. gräsrotsfinansiering. Crowdfunding är bra för de som vill marknadsföra sin idé och bygga relationer med sina tilltänkta kunder. Att få en ren donation är nog betydligt svårare än att få in pengar genom ett erbjudande om förköp, eller något liknande där den som donerats lovats få något i gengäld, menar Ylva Lundkvist Fridh.

HSSL:s senaste nyhetsblad (3/2018) finns att läsas på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 36/2014

Crowdfunding – ny form av ekonomi för landsbygdens överlevnad?

Ko (1)Vill du starta en ny form av verksamhet som efterfrågas på orten, men saknar kapital? Varför inte utreda om potentiella kunder vill vara med och hjälpa till, crowdfunding – folk- eller gärsrotsfinansiering – kan vara ett alternativ. Personligen är Jörgen Andersson, VD för Åre Lokalkapital AB, övertygad om att det är så här det ska gå till, att få med lokalbefolkningen och hjälpa till med finansieringen kan bidra till nya möjligheter på landsbygden. Andersson var på plats i Solf i tisdags (21.10) för att berätta om crowdfunding på ett seminarium. Ett lyckat exempel på hur en verksamhet kan finansieras lokalt är Fjällbete AB i hans egen hembygd Åredalen i Sverige. Efter EU-inträdet försvårades förutsättningarna för att bedriva fjällnära jordbruk och en stor del av producenterna avslutade sin verksamhet, vilket bidrog till att primärproduktionen försvann nästan helt i Åredalen där turismen är stark. Andersson säger att det fanns en stark önskan från handeln, hotellen, restaurangerna och övriga turistföretag att regionen bör ha en egen produktion. År 2002 grundades Fjällbete AB och 150 delägare gick samman. I dag har vi egen produktion av lammkött. Enligt Andersson knöt man ihop slutkonsumenten med producenten tillsammans med turismen och lyckades få igång en produktion som alla drar nytta av och värderar högt. I dag har regionen även en egen mjölkproduktion. Fjällbete AB samlade ihop pengar och investerade i ett mikromejeri. Råvaran köps av två mjölkproducenter på orten. Bolaget äger även en del av producenternas verksamhet.

Uppgifterna är från en längre artikel, skriven av Christoffer Thomasfolk, i tidningen Landsbygdens Folk (24.10).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 35/2014

Finansiering med Crowdfunding och Lokalkapital behandlas på seminarium i Korsholm

Seminariet Finansiera med Crowdfunding och Lokalkapital 21.10.2014Seminariet Finansiera med Crowdfunding och Lokalkapital hålls på tisdag den 21 oktober kl. 12-15.45 på Solf Gästgivargård i Solf, Korsholm. Seminariet riktar sig till producenter, livsmedelsföretag, landsbygdsutvecklare, företagsrådgivare och andra med intresse för breda och lokalt förankrade finansieringsmodeller. Jonas Harald (Dynamo) berättar om ett konsumentfinansierat lanthönsprojekt i Bayern. Jörgen Andersson (Åre Lokalkapital AB, Fjällbete ekf, samt www.nordiclokalkapital.se) presenterar möjligheter och fördelar med breda och lokalt förankrade finansieringsmodeller.

Anmälan till seminariet görs (senast 17.10) till Företagshuset Dynamo, dynamo@dynamohouse.fi, 06-224 3620.

Crowdfunding – gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering – är en metod för att finansiera idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Gräsrotsfinansiering kan användas för att samla in startkapital för ett företag, ett projekt eller en investering. Det minskar risken för producenten genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten delta i finansieringen innan själva produktionen påbörjas.

Konceptet Lokalkapitalbolag stödjer ett lokalt näringsliv och lokala entreprenörer. Lokalkapitalbolaget är ett publikt aktiebolag som med lånade pengar från den lokala befolkningen, går in som minoritetsägare i specifika investeringsobjekt.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 33/2014

Finansiera med Crowdfunding och Lokalkapital tas upp på seminarium i Korsholm

Seminariet Finansiera med Crowdfunding och Lokalkapital 21.10.2014Seminariet Finansiera med Crowdfunding och Lokalkapital hålls 21.10 kl. 12-15.45 på Solf Gästgivargård i Solf, Korsholm. Seminariet riktar sig till producenter, livsmedelsföretag, landsbygdsutvecklare, företagsrådgivare och andra med intresse för breda och lokalt förankrade finansieringsmodeller. Jörgen Andersson (Åre Lokalkapital AB, Fjällbete ekf, samt www.nordiclokalkapital.se) presenterar möjligheter och fördelar med breda och lokalt förankrade finansieringsmodeller.

Anmälan görs (senast 17.10) till Företagshuset Dynamo, dynamo@dynamohouse.fi, 06-224 3620.

Crowdfunding – gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering – är en metod för att finansiera idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Gräsrotsfinansiering kan användas för att samla in startkapital för ett företag, ett projekt eller en investering. Det minskar risken för producenten genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten delta i finansieringen innan själva produktionen påbörjas.

Konceptet Lokalkapitalbolag stödjer ett lokalt näringsliv och lokala entreprenörer. Lokalkapitalbolaget är ett publikt aktiebolag som med lånade pengar från den lokala befolkningen, går in som minoritetsägare i specifika investeringsobjekt.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 05/2014

Modeorden crowdfunding och crowdsoursing behandlas på föreläsning i Vasa

Föreläsning om crowdfunding och crowdsoursing 7.3.2014 - Björn Wallén och Kjell Herberts
Björn Wallén (överst) och Kjell Herberts

Svenska studiecentralens mångårige rektor Björn Wallén övergår till nya arbetsuppgifter som direktor vid Lärkkullastiftelsen i slutet av mars. Nu inbjuder studiecentralen tillsammans med Bildningsalliansen, där Björn också är viceordförande i styrelsen, alla Björns samarbetspartner till en ”avskedsföreläsning” i Vasa fredagen den 7 mars kl. 9-12 på Vasa Arbis. Föreläsningen tar upp modeorden crowdfunding och crowdsoursing, fenomen som är på stark frammarsch. Översatt i finlandssvenska termer pratar vi kanske om ”tanketalko och gräsrotsfinansiering”.  Tillsammans med sociologen Kjell Herberts från Åbo Akademi kommer Björn att öppna upp begreppet och fundera på om detta kan vara några nya möjligheter till finansiering och utveckling av förenings- och organisationslivet. Tillställningen, som börjar med kaffe kl. 9-9.30, är gratis.

Mer info och länk till anmälningsuppgifter (anmälan senast 5.3) finns på webbplatsen studiecentralen.fi.